Miladi Takvim Ayları ve Anlamları

Miladi Takvim, günümüzde uluslararası olarak kabul görmüş ve kullanılan bir takvim sistemidir. Bu takvimin ayları, esas olarak Latin ve Yunanca kökenli isimlere sahiptir ve çoğunlukla Roma mitolojisi veya Roma tarihinden türetilmiştir.

Miladi takvim ayları, insanlığın zamanı ölçmek için kullandığı temel bir araçtır. Bu aylar, yıl boyunca değişen mevsimlerin, doğal olayların ve toplumsal etkinliklerin takibinde önemli bir rol oynar. Her bir ay, kendi özellikleri ve anlamlarıyla doludur, insanların yaşamlarını şekillendiren ve kültürel mirası zenginleştiren dönemleri temsil eder.

Miladi takvimdeki her ayın adı, tarih boyunca çeşitli kültürlerden ve dillerden gelen etkilerle şekillenmiştir. Bu adlar, genellikle mitolojik, doğal veya tarihsel olaylarla ilişkilendirilmiş ve toplumların kültürel değerlerini yansıtmıştır. Miladi takvim ayları, insanların yaşamlarını zaman içinde örgütlemek ve anlamlandırmak için bir çerçeve sağlar, aynı zamanda kültürel kimliği ve tarihsel bağları güçlendirir.

İşte Miladi Takvim’in aylarının anlamları:

 1. Ocak (January):
  • İsim, Latince “ianua” kelimesinden türetilmiştir, ki bu “kapı” veya “giriş” anlamına gelir.
  • Ay aynı zamanda Roma tanrısı Janus’a ithaf edilmiştir. Janus, başlangıçların ve sonların tanrısı olarak bilinir ve iki yüzü vardır; biri geleceğe, diğeri geçmişe bakar.
 2. Şubat (February):
  • İsim, Latince “februum” kelimesinden gelir ki bu da “arınma” veya “temizleme” anlamına gelir.
  • Bu ay, Romalılar’ın kışın sonunda yaptığı arınma ve temizleme festivallerine ithaf edilmiştir.
 3. Mart (March):
  • Adını, Roma mitolojisinin savaş tanrısı Mars’tan alır.
  • Aynı zamanda eski Roma takviminde yılın ilk ayı olarak kabul edilirdi.
 4. Nisan (April):
  • Nisan’ın adının kökeni tam olarak bilinmemektedir. Bazı teorilere göre Latince “aperire” kelimesinden gelir ki bu “açmak” anlamına gelir, doğanın uyanışına işaret eder.
  • Diğer bir teori ise adın, Etrüsk tanrıçası Apru’ya dayandığını öne sürer.
 5. Mayıs (May):
  • İsmi, Roma’nın ilkbahar tanrıçası Maia’dan alınmıştır veya Latince “maiores” kelimesinden türemiştir, ki bu “büyükler” veya “yaşlılar” anlamına gelir.
 6. Haziran (June):
  • İsim, Roma’nın evlilik ve aile tanrıçası Juno’dan türetilmiştir.
  • Alternatif olarak, Latince “iuniores” kelimesinden gelir ki bu “gençler” anlamına gelir.
 7. Temmuz (July):
  • Adını, Roma diktatörü Julius Caesar’dan alır. Julius Caesar bu ayda doğmuştur.
 8. Ağustos (August):
  • İsim, Roma İmparatoru Augustus’a ithaf edilmiştir. Augustus, bu ayda birçok zafer kazanmıştır.
 9. Eylül (September):
  • Latince “septem” kelimesinden gelir, ki bu “yedi” anlamına gelir. Eski Roma takviminde Eylül, yılın yedinci ayıydı.
 10. Ekim (October):
  • Latince “octo” kelimesinden türetilmiştir, bu da “sekiz” anlamına gelir. Eski Roma takviminde Ekim, yılın sekizinci ayıydı.
 11. Kasım (November):
  • Latince “novem” kelimesinden gelir ki bu “dokuz” anlamına gelir. Eski Roma takviminde Kasım, yılın dokuzuncu ayıydı.
 12. Aralık (December):
  • Latince “decem” kelimesinden türetilmiştir, bu da “on” anlamına gelir. Eski Roma takviminde Aralık, yılın onuncu ayıydı.
Maya Takvimi Nedir? Astrolojide Maya Takvimi

Miladi Takvim, Jülyen Takvim’in bir reformunu temsil eder ve Papa Gregory XIII tarafından 1582 yılında tanıtılmıştır, bu nedenle aynı zamanda Gregoryen Takvim olarak da bilinir.

Yorum yapın