Maya Takvimi Nedir? Astrolojide Maya Takvimi

İçindekiler

Maya Takvimi Nedir?

Maya Takvimi, Orta Amerika’da yaşamış antik Maya uygarlığı tarafından kullanılan karmaşık ve ileri bir takvim sistemidir. Maya Takvimi, hem dini hem de tarımsal faaliyetleri düzenlemek için tasarlanmış ve zamanı ölçmek amacıyla kullanılmıştır. Bu takvim, günümüzde hala çeşitli kültürel ve astrolojik çalışmalarda incelenmektedir. Takvim, çeşitli döngüsel hesaplamalara dayanır ve ayrıca Maya medeniyetinin astronomik bilgisini yansıtır. Maya Takvimi, Tzolk’in ve Haab olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Tzolk’in, 260 günlük bir dini takvimdir, Haab ise 365 günlük güneş yılına dayanır.

Maya Burçları Nedir?

Maya burçları, Maya astrolojisine dayanan ve kişilik özellikleri, yaşam yolu ve kader gibi konuları ele alan bir sistemdir. Bu sistem, her biri farklı özellikler ve anlamlar taşıyan 20 farklı Maya burcundan oluşur. Maya burçları, Tzolk’in takvimindeki 260 günlük döngüdeki her günün bir tanrı veya sembolle ilişkilendirilmesine dayanır. Bu burçlar, bireylerin doğum tarihlerine göre belirlenir ve kişisel özellikler, yaşam yolu ve kader hakkında derinlemesine bilgiler sunar. Maya burçları, Batı astrolojisinden farklı olarak, bireylerin içsel dünyalarını ve ruhsal yolculuklarını yansıtan daha mistik ve sembolik bir yaklaşım sergiler.

Miladi Takvim Ayları ve Anlamları

Bu astroloji diğerlerinden farklı olarak gökbilimi yerine şamanik vecd halleri ile oluşturulmuştur. Bu yönüyle de tüm astroloji çeşitlerinden ayrılır. Seneyi 18 ay olarak kabul eden bu takvimde, 18 de Maya Burcu bulunmaktadır.

Bu burçlar;

*Timsah – Doğu ( imix)

*Rüzgar – Kuzey ( ik)

*Gece –Batı ( akba)

* Kertenkele – Tohum – Ağ – Güney ( kan)

*Yılan – Doğu ( chicchan)

* Ölüm- Dönüştürücü-Kuzey  ( cimi)

* Geyik- Batı  (manik)

*Tavşan- Yıldız –Güney (lamat)

*Su- Adak- Doğu  ( muluc)

* Köpek- Kuzey  ( oc)

* Maymun (chuen)

*Yol-Çimen- İnsan ( eb)

*Kamış-Saz- Sopa (ben)

*Jaguar ( ix)

* Kartal ( men)

*Baykuş – Bilgelik (cib)

*Toprak- Yeryüzü- Deprem (caban)

* Bıçak- Çakmaktaşı- Ayna (etznab)

* Fırtına (cauac)

*Işık- Tanrının Çiçeği (ahau)

Yorum yapın