Bedelli Askerlik Yapanlar Kıdem Tazminatı Alabilir mi ?

Kıdem tazminatı konusunda belirli şartlar söz konusudur ve bu durum sıklıkla kafa karışıklığına neden olabilir. Kıdem tazminatı alabilmeniz için bazı özel şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Eğer işten kendi isteğinizle ayrıldıysanız veya işveren sizi bir kusur nedeniyle işten çıkardıysa, tazminat alma hakkınız bulunmamaktadır. Ancak, kendi isteğiniz dışında işten çıkarıldıysanız ve işyerinde çalışma süreniz 1 yıldan fazla ise, bu durumda kıdem tazminatı alabilirsiniz. Kıdem tazminatı almakla ilgili farklı istisnai durumlar da bulunmaktadır.

Bedelli askerlik yapacak olanların kıdem tazminatı alıp alamayacağı, işyerinde izinli sayılıp sayılmayacağı ve izin işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda sıkça sorular yöneltilmektedir, hem bedelli askerlik yapacaklar tarafından hem de işverenler tarafından. Bu yazımızda, bedelli askerlik sebebiyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceğini, bedelli askerlik yapanların izin süreçlerinin nasıl işleyeceğini ve bedelli askerlik tazminatı hakkında genel bilgileri ele alacağız. Ayrıca, bedelli askerlik kıdem tazminatı konusundaki son durum ve güncel haberler hakkında da bilgiler bulabilirsiniz.

  1. Bedelli Askerlik Yapanlar İzinli Sayılacak Mı?

Bedelli askerlik yapan kişilerin iş yerlerinde izinli sayılıp sayılmayacakları konusu, işverenin inisiyatifine bağlı olabilir. Genelde, bedelli askerlik yapan çalışanlar ücretsiz izinli sayılırlar. Bu süreçte, çalışanın maaşı kesilir fakat iş akdi devam eder. İşveren, bu süre zarfında çalışanın sosyal güvence primlerini ödemekle yükümlüdür.

Ücretsiz izin süresince çalışanın ücret ve diğer hakları dondurulmuş olur. Yani, bu süre zarfında çalışan herhangi bir maaş alamaz. Ancak, işveren ve çalışan arasında farklı bir anlaşma varsa, işveren çalışana bedelli askerlik süresince ücret ödeyebilir.

Bedelli askerlik yapan kişilerin izinli sayılmaları, iş akdinin devam etmesi açısından önemlidir. Çünkü bu sayede, kişi askerlik dönüşü işine geri dönebilir ve kariyerine kaldığı yerden devam edebilir.

  1. Bedelli Askerlik Eksik Gün Kodu Nedir?

Bedelli askerlik yapacak olan çalışanlar için SGK’ya bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu bildirimde kullanılacak olan eksik gün kodu, bedelli askerlik nedeniyle çalışılmayan günleri gösterir ve SGK primlerinin ödenmesi gerektiğini belirtir. Bu kod, bedelli askerlik süresince iş yerinden ücretsiz izinli sayılmasını sağlar.

Eksik gün kodu, SGK sistemine işveren tarafından bildirilmelidir. Bu, işverenin çalışanın bedelli askerlik yapması nedeniyle işten ayrılmasını resmi olarak belgelemesine yardımcı olur. Bu bildirim SGK tarafından kabul edildiğinde, çalışanın sosyal güvencesi bedelli askerlik süresince devam eder.

Eksik gün kodunun doğru ve zamanında girilmesi, çalışanın sosyal güvenlik haklarının korunmasında önemlidir. Ayrıca, bu işlem çalışanın emeklilik hesaplamalarında da etkili olabilir.

  1. Bedelli Askerlik İşten Çıkış Kodu Nedir?

Bedelli askerlik yapacak olan çalışanlar için işverenin SGK’ya işten çıkış bildiriminde bulunması gerekebilir. Bedelli askerlik nedeniyle işten ayrılma durumunda kullanılan işten çıkış kodu “13”tur. Bu kod, “Askerlik nedeniyle işten ayrılma” anlamına gelir.

İşten çıkış kodu, işveren tarafından SGK sistemine girilir ve bu kod, işverenin iş sözleşmesini askerlik nedeniyle fesihlia ettiğini belirtir. Bu kodun kullanılması, işten ayrılan çalışanın bedelli askerlik nedeniyle işten ayrıldığını ve bu süre zarfında iş akdinin askıya alındığını belirtir.

Bu kodun doğru ve zamanında girilmesi, çalışanın sosyal güvencesinin korunmasına ve askerlik sonrası işe geri dönme hakkının güvence altına alınmasına yardımcı olur. İşten çıkış kodu, SGK’ya yapılan resmi bildirimlerde kullanılır ve taraflar arasındaki yasal yükümlülükleri açıklığa kavuşturur.

  1. Bedelli Askerlik Tazminat Şartları Nelerdir?

Bedelli askerlik yapacak olan kişilerin tazminat alma hakları bulunmaktadır. Ancak, bu hakkın kullanılabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle, çalışanın işe geri dönme hakkı bulunmaktadır ve bu süreç içinde işverenin, çalışanın yerine başka birini işe alması durumunda tazminat hakkı doğar.

Bedelli askerlik döneminde işverenin çalışanı işten çıkarması durumunda, kıdem tazminatı talep edilebilir. Bunun için, işe başlama tarihinden itibaren en az 1 yıl süreyle işyerinde çalışmış olmak gerekmektedir.

Tazminat hesaplaması, işten ayrılma tarihi itibariyle alınan brüt ücret ve çalışma süresi dikkate alınarak yapılır. Çalışanın bu hakları kullanabilmesi için iş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 1 ay içinde işverene bildirimde bulunması gerekmektedir.

  1. Bedelli Askerlik Dönüşünde İşe Başlama Nasıl Oluyor?

Bedelli askerlik görevini tamamlayan bir kişi, işe dönüş yapabilmek için belirli adımları takip etmelidir. İlk olarak, askerlik görevinin tamamlandığına dair bir belge ile işverene başvurulmalıdır. Bu başvuru, askerlik görevinin tamamlandığı tarihten itibaren 20 gün içinde yapılmalıdır.

Başvurunun yapılmasının ardından, işveren çalışanın işe başlamasına izin vermek zorundadır. İşveren, çalışanın işe dönüş talebini reddedemez ve yerine başka birini işe alamaz.

Eğer işveren, çalışanın işe dönüş talebini reddeder veya yerine başka birini işe alırsa, çalışanın tazminat talep etme hakkı doğar ve bu durumda yasal yollara başvurulabilir.

  1. Bedelli Askerlik Süresi Borçlanma Yapılabilir Mi?

Bedelli askerlik süresinin emeklilik hesaplamalarında dikkate alınması için borçlanma yapılabilir. Borçlanma, emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlamak ve emeklilik yaşı ve maaşını etkileyebilir. Bedelli askerlik borçlanması, kişinin bedelli askerlik yaptığı süreyi, emeklilik hesaplamalarında geçerli sayılması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödeme yapması anlamına gelir.

Bedelli askerlik borçlanması yapmak için, bedelli askerlik görevinin tamamlandığına dair belge ile birlikte SGK’ya başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru süresi ve ödeme tutarı, yasal düzenlemelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Borçlanma yapıldığında, bedelli askerlik süresi emeklilik hesaplamalarına dâhil edilir ve bu, emeklilik yaşının düşmesine ve emekli maaşının artmasına katkıda bulunabilir. Ancak, bu konuda yapılan düzenlemelerin zaman içinde değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel mevzuata göre hareket etmek ve gerekirse uzman bir danışmandan yardım almak faydalı olacaktır.

Yorum yapın