İşten Çıkış Bildirgesi Hesabı Nasıl Yapılır / Nereye Verilir

İşten çıkış bildirgesi hesabı nasıl yapılır, ne zaman ve nereye verilir bu yazımızda bu konu üzerinde duracağız. 10 günlük çıkış beyanının nasıl hesaplandığını öğrenmek isteyen işverenler sürekli olarak kafalar karışır. Her çalışanın işten ayrılırken elektronik olarak işvereni tarafından sonlandırılması zorunludur. Ayrılırken yasal sürelerin takip edilmesi gerekmekte ve geriye dönük olarak verilecekse 10 günlük geriye dönük çıkış hesabı yapılmalıdır. Eğer 10 günlük çıkış hesabını iyi yapamazsanız cezalandırılabilirsiniz.

Makalemizin devamında çıkış bildirim süresi verme süresi hakkında bilgileri, ayrıca geriye dönük 10 günlük çıkış hesaplama nasıl yapılır, kaç gün geriye dönük SGK çıkış bildirimi hesaplanır gibi konuları bulabilirsiniz.

SGK çıkış bildirimi verme süresi nedir?

Çıkış bildirimi, işten çıkarma tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde elektronik olarak gönderilmelidir. Çıkış tarihinden itibaren çıkış bildiriminin nasıl hesaplandığı ve Sgk’nın 10 günlük geriye dönük çıkış hesaplama şekli hakkında alt başlıkta detaylı bilgi verilecektir.

10 günlük geriye dönük çıkış nasıl hesaplanır?

Çıkış süresi hesaplanırken;

• 10 günlük süre, çıkış tarihinden sonraki günden itibaren hesaplanır.
• Geriye dönük 10 gün hesaplanırken, hesaplama çalışma günleri değil normal günler üzerinden yapılır.
• Geriye dönük çıkış hesaplama işleminde, resmi tatil, bayram veya diğer tatillerle denk gelen günler 10 günlük süreye dahil edilmez.

Çalışan çıkışı geriye dönük kaç gün (10 gün örnek hesaplama)

Sgk çıkış 10 günlük hesabını bir örnek üzerinden somutlaştıralım.

• Kişi işten 09.08 tarihinde ayrıldı.
• Bu durumda, işten ayrıldıktan sonra 10.08 tarihinden itibaren 10 günlük hesapla işten ayrılan kişi için çıkış tarihi hesaplanmalıdır, 09.08 tarihinden değil.
• 10.08 tarihinden itibaren 10 günü hesaplarsak, bu çalışanın çıkış tarihi 10 günlük geriye dönük çıkış hesaplama formülüne göre 19.08 olacaktır. Bu tarihten sonra geriye dönük çıkış durumunda idari para cezası uygulanır.

İşten çıkış geriye dönük yapılabilir mi?

Yukarıda, örnek üzerinden geriye dönük kaç gün çıkış yapılabileceği konusunda detaylı bilgi verdik. Çıkış bildirimi süresi, çıkış tarihinden itibaren 10 gündür. Sgk çıkış 10 gün hesaplaması yaparak en geç 10 gün geriye dönük çıkış yapabilirsiniz. Bu tarihten önce elektronik olarak çıkış yaparsanız ceza uygulanır. Ayrıca en fazla 1 yıl geriye dönük olarak çıkış yapabilirsiniz. 1 yıldan daha fazla süre geçmişse, bu durumda çıkış beyannamesini doldurmanız ve bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezine teslim etmeniz gerekmektedir.

Aynı gün işten ayrılabilir mi?

Çıkış bildirimi aynı gün verilebilir. İşten çıkarma tarihinden itibaren işverenin aynı gün çıkış bildirimi yapması konusunda bir sakınca yoktur. Aynı gün işe girmek için de istisnai durumlar bulunmaktadır.

Çıkış tarihi çalışılan gün olarak kabul edilir mi?

Sigortalının işten ayrıldığı gün aynı zamanda çalışılan gün olarak kabul edilir ve çıkış bildirimi bu tarih itibarıyla verilmelidir. Örneğin, son kez 15 Ağustos’ta çalışan bir sigortalının çıkış bildirimi 15.08 olarak verilmelidir.

Çıkış süresi nedir?

İşten ayrılış bildiriminin iptali için çıkış süresi, yukarıdaki “İşten ayrılışın 10 günlük süresini nasıl hesaplayacağınızı” başlığındaki konularla aynıdır. Başka bir deyişle, işten çıkış tarihinden sonraki günden başlayarak 10 günlük süre içinde verilen çıkış bildirimi, çıkış sayfasında ve elektronik olarak iptal edilebilir. Çıkış süresi geçtikten sonra iptal yapılamaz ve iptal edilmesi gerekiyorsa SGK’ya dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.

İşten çıkış yapılmadan ayrılabilir mi?

Bazı istisnalar dışında, çalışana önceden bildirimde bulunmadan ve çıkışı imzalatmadan işten çıkarmak yasaya aykırıdır. Bu gibi durumlarda, çalışan işverene karşı işe iade davası hakkını kullanabilir ve dava açabilir. Ayrıca, tüm hakların (tazminat, maaş, yıllık izin ücreti gibi) ödendiğini belirten bir ibrazın imzalanması çalışanın yasal bir yükümlülüğüdür.

Yorum yapın