Zeka ile İlgili Sözler, Zeka Sözleri

Bu sayfada, zeka ile ilgili sözler en anlamlı sözler ve ilham verici sözleri topladık. Zeka, insanın evreni ve çevresini anlamasını sağlayan en değerli araçlarından biridir. Bu kompleks ve çoğu zaman gizemli yeteneğin doğası hakkında konuşurken, birçok düşünür ve bilim insanı, zeka hakkında çarpıcı ve düşündürücü ifadelerle kendilerini ifade etmiştir.

Zeka, bireyin problem çözme becerilerini, öğrenme kapasitesini, analitik düşünme yeteneklerini ve yeni bilgi ve becerileri hızlı bir şekilde öğrenip uygulama kabiliyetini içerir. Bu yüzden zeka sözleri genellikle yaratıcılık, bilgelik, anlayış ve keskinlik temalarına odaklanır.

Bu koleksiyon, düşünürlerin, bilim insanlarının ve yazarların çeşitli bakış açılarına yer vererek, zekanın farklı yönlerini ve önemini vurguluyor. İster zeka hakkında düşünce aşamasında olun, ister ilham arıyor olun, bu zeka sözleri sizi düşünmeye ve belki de kendi zeka seviyenizi artırmak için yeni yollar bulmaya teşvik edecektir.

Zeka İle İlgili Anlamlı Sözler

Zeka, doğru soruları sorma yeteneğidir.

Zeka, bilgeliğin ham maddesidir.

Gerçek zeka, bilmediğini bilmektir.

Zeka, içinde bulunulan durumu anlamakla değil, içinden çıkmanın yolunu bulmakla ölçülür.

Zeka, bir bulmacanın tüm parçalarını birleştirebilmektir; hikmet ise hangi parçaların hayatın resmine ait olduğunu anlayabilmektir.

Zeka doğuştan gelir, ama bilgelik yaşam tecrübesinin ürünüdür.

Zekanın en büyük göstergesi, sade ve anlaşılır bir şekilde karmaşık düşünceleri ifade edebilmektir.

Zeka, görünmeyeni görmek ve bilinmeyeni bilmektir.

Zeka, bilgiyi yaratma kapasitesidir. Bilgi ise zekayı kullanma becerisidir.

Bir insanın zekasını ölçmek istiyorsanız, sorunlarına nasıl yaklaştığına bakın.

Zeka, öğrenilen bilgileri yeni ve yaratıcı yollarla kullanabilme yeteneğidir.

Zeka, bir sorunu karmaşıklaştırmak değil, onu basitleştirmektir.

Zeka, bir insanın hatalarından öğrenme hızıdır.

Zeka; algılama, anlama ve öğrenme yeteneğidir, ama en önemlisi değişime uyum sağlama kabiliyetidir.

Zeka doğuştan gelir ama asıl mesele onu nasıl kullandığınızdır.

Bir insanın nasıI güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden ise zekâsını ve seviyesini anlarsınız.

Dünyanın üstünde durduğu yegane destek insan zekasıdır. (Jonathan Edward)

Bir insanı küçümsemek akılsızlık, çok büyük görmekte korkaklıktır.

İnsan beyni kendi kendini değiştirip geliştiren benzersiz bir öğrenme makinesidir.

Daha zeki olmanın tek yolu, daha zeki bir rakiple oynamaktır.

İnsanın zekasını gizleyebilmesi, büyük bir zekayı gösterir.(La Rochefoucaul)

Aslında herkes azda olsa şansa inanır. Çünkü ‘Beyinsiz’ insanların başarıları başka şekilde açıklanamaz.

Parlak zeka, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz. (J. Jack Rousseau)

Benim sanatım, seni öyle parçalarla beslemek ki onları aldığın zaman kendinin akıllı, benimse aptal olduğuma inanacaksın.

Zeka dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır. Balzac

Kurnazlıkların en incesi, bize kurulan tuzaklara düşer gibi görünmeyi iyi bilmektir.

Bu kadar zeki olma, senden daha zekileri hapiste.

Akıldan büyük nimet, zekadan da ağır yük tanımıyorum.

İnsanların zekâsını alınız, geriye kıymetli hiç bir şeyi kalmaz.

Zeka kafanın içindeki altın madenidir. (Pitigrelli)

Zeki bir adam ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır. (La Rochefoucauld)

Ben her zaman doğruyu söylerim, yalan söylerken bile.

Zekâ, bizimle karanlık arasında yegâne duvardır.

Sadece en akıllı ve en aptal insanlar hiç bir zaman değişmez.

Zeka, tıpkı bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya muhtaçtır. (CiCero)

Kimseden akıl alacak kadar aptal değilim. Bana kalırsa sen akıl vermeden önce, geri kalanının sana yetip yetmeyeceğini hesapla.

Zeka karınızdır, hayal gücü metresiniz, hafıza hizmetçiniz.

Zekasız kuvvet yıkabilir, fakat yapamaz.

Zekanın miyonerleri paranın milyonerlerine acırlar. (Victor Hugo)

Parlak zeka, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz.

Bir insanın zekası, vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır.

Zekasını beğendiğin birinin görüntüsünü merak etme

İnsan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker.

Zekasını inkar edenin büyük bir zekası var demektir. (Lessing)

Zeki oImak yeterli değildir, genç adam. Zeka www.guzele.com ayrıcalık değil bir lütuftur. İnsanlığın iyiliği için kullanmalısın.

Zeki oluşuyla övünen insan, hücresinin büyüklüğüyle övünen idam mahkumu gibidir.(Cimanue We)

Zeka, bence parlak bir varlık, tabiatı güzelleştiren bir süs, hayatın bir tesellisidir.

Yirmi yaşında istek, otuz yaşında zeka, kırk yaşında akıl önemlidir.

Zekasız kuvvet yıkabilir, fakat yapamaz. (Cenap Şehabettin)

Zeka kafanın içindeki altın madenidir.

Yorum yapın