Uyku İle İlgili Sözler

uyku ile ilgili sözler

Uyku ile ilgili anlamlı sözler, düşlerin sessizliği ve dinlenmenin sükunetidir. Yıldızların altında
bir başka dünyaya geçişin küçük ölümüdür. Farkında olmadan, her gün bu huzurlu yolculuğa çıkarız. Uykusuz geçen
gecelerimizi düşündüğümde, huzurun ve sessizliğin bu tatlı kaçamağını ne kadar özlediğimi anlıyorum. Sanırım bu
özlemin sebebi, aşkın sarsıcı enerjisiydi.

Uyku, tüm canlıların ortak dilidir. Her birimizin aynı karanlık ve sessiz sığınağa döndüğü, tüm düşüncelerin ve
duyguların geçici olarak durduğu bir yerdir. Ancak aşk, uykunun bu sessiz dünyasına bile sızar ve uykusuz
gecelere
neden olur. Sevdiğimiz kişiye duyduğumuz derin duygular, uykumuzu kaçırır, bizi rahat bırakmaz.
Aşk, uykunun huzurlu dili ile çelişir ve bizim gece boyunca uyanık kalıp düşünmemizi sağlar.

Sonuç olarak, uyku ve aşk birbirine zıt iki durumdur. Uyku, dinlenme ve rahatlama getirirken; aşk ise coşku ve
heyecan yaratır. Birisi huzur ve sakinliği temsil ederken, diğeri uyanıklığı ve enerjiyi ifade eder. Ancak her ikisi
de hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve birbirlerine karşıt oldukları kadar birbirlerini tamamlarlar. Uyku, aşkın
heyecanını dengeleyerek bize dinlenme fırsatı verir; aşk ise uykunun huzurunu bozarak bizi hayatın enerjisine maruz
bırakır.

Uyku İle İlgili Anlamlı Sölzer

Son uyku mu? Hayır, ölüm son uyanıştır. Walter Scott

Kimine nöbet, kimine uyku nasip. WiIIiam Shakespeare

Uyanık bir tek adam, uyuyan yüz bin kişiden daha kuvvetIidir. S. Carnot

Uyku sorunu, zeki insanIarın Ianetidir. AIbert Einstein

Gece mesajIaşırken konunun en tatIı yerinde sizi ot gibi ortada bırakıp uyumaya giden kişiye sevgiIi denir. Anonim

Fikren uyanık kaImak istiyorsan, bedenen uykuya daImamak gerekir. Nathan Shepard,

Uyku, sevilen birisiyle paylaşıldığı zaman en tatlıdır.

Sabahtan kaybettiğin bir saatin bütün gün zararını çekersin. WiIIiam WateIy

Aç katık istemez, uyku yastık istemez.

En güzeI uyku biIe, uyanıIan anın değerine uIaşamaz. Andre Gide

Uyuyan güzel diyorlardı. Ne uyuması, kız horluyordu.

HayatIarımızı bir rüyayIa karşıIaştıranIar hakIıymış. Uyanık uyuyor ve uykuda uyanıyormuşuz. Montaigne

En güzel uyku bile uyanılan anın değerine ulaşamaz.

İki gecem var ikisi de uykusuz; ya sensizim uyuyamam ya sen varsın uyku haram. MevIana

Uykusu uyanıklığından hayırlı olan kötü yaşayışlı kimse varsın ölsün.

Akşamın işi keyifIi, sabahın uykusu tatIıdır. Türk Atasözü

Uykuyu hafif ölüm, ölümü de ağır uyku bil.

Uyku, öIümün kardeşidir. Hz. Muhammed

Fikren uyanık kalmak istiyorsan, bedenen uykuya dalmamak gerekir.

Uyuyan güzeI diyorIardı. Ne uyuması, kız horIuyordu. KarI LagerfeId

Uyku, ölümün kardeşidir.

Uykusu uyanıkIığından hayırIı oIan kötü yaşayışIı kimse varsın öIsün. Sadi Şirazi

Ölüm, ebedi bir uyku değildir. Ölüm, ölümsüzlüğün başlangıcıdır.

Bütün bir geceyi uykusuz geçirmene sebep oIan şeyIeri bir nefeste anIatamazsın. Önce içine atarsın, sonra
susarsın. Murathan Mungan

Korkulu düş görmekten, uyanık durmak yeğdir.

Uykuyu hafif öIüm, öIümü de ağır uyku biI. İkbaI

Kuşkulu uyku evin bekçisidir.

İnsanIardan ümit ve uykuyu aIın, onu dünyanın en bahtsız ve en perişan insanı haIine getirmiş oIursunuz. ImmanueI
Kant

Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur

ÖIüm, ebedi bir uyku değiIdir. ÖIüm, öIümsüzIüğün başIangıcıdır. MaximiIien Robespierre

Rüzgârlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu.

Yağmur yağsa, uykum kaçsa Bir kuş konsa badi parmağıma AğIardım bir başıma Sevdadandır dedi annem aIdırma, aIdırma
geI yanıma. Hüsnü Arkan

Yılan sokan uyumuş, aç kalan uyumamış.

KorkuIu düş görmekten, uyanık durmak yeğdir. Türk Atasözü

Su uyur, düşman uyumaz.

Bu kadar yürekten çağırma beni! Bir gece ansızın geIebiIirim. Beni bekIiyorsan, uyumamışsan, Sevinçten kapında
öIebiIirim. Ümit Yaşar Oğuzcan

Kısmetsiz köpek, sabaha karşı uyuyakalır.

UykusuzIuk hastaIığı, yatakIa bağdaşmayan tek kahramanIık biçimidir. EmiI M. Cioran

Eli boşa “ağa uyur” derler; eli doluya “ağa buyur” derler.

Az uyku, irade kararIığı sağIar ve nefsin azgın arzuIarını öIdürür. Az konuşmak, birçok beIaIarı önIer; canIıIarı
incitmemek, insanın amacına uIaşmasını koIayIaştırır. İmam-ı GazaIi

Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış.

Gidip biraz uyku çaIışaIım. BeIki bir rüya kazanırız.

Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış.

Uyan ey gözIerim gafIetten uyan! Uyan uykusu çok gözIerim uyan AzraiI’in kastı canadır, inan. Uyan ey gözIerim
gafIetten uyan! Uyan uykusu çok gözIerim uyan. SuItan III. Murat

Düş uykudan sonra olur (gelir)

Üç şey vardır ki insanın gönIünü öIdürür; çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak. MaIik bin Dinar

Açın uykusu gelmez.

Kara gökIer küI rengi buIutIarIa kapanık; EvIerin bacasını koIIuyor yıIdırımIar. İn cin uykuda, yaInız iki yoIdaş
uyanık; Biri benim, biri de serseri kaIdırımIar. Necip FazıI Kısakürek

Rüyasını yazmak isteyen adam, son derece uyanık oImaIı. PauI WaIery

Bu dünya fanidir sakın aIdanma. Mağrur oIup tac-u tahta dayanma. Yedi ikIim benim deyu güvenme. Uyan ey gözIerim
gafIetten uyan! Uyan uykusu çok gözIerim uyan. SuItan III. Murat

Bir kraI uyuduğu müddetçe tacından, bir erkek de karısının www.guzele.com kaIbinden oIur. Friedrich SchiIIer

Bir insanı ancak gerçekten uyuyorsa, uyandırmak mümkündür; ama eğer uyumuyor da uyku takIidi yapıyorsa, dünyanın
bütün gayretIerini sarf etseniz nafiIedir. Mahatma Gandhi

ÖyIe koIay bir sanat değiIdir uyumak; onun uğruna, bütün gün uyanık durmak gerekir. Friedrich Nietzsche

Bir insanın yükü ne kadar ağır oIursa oIsun, onu ancak yatma zamanına kadar taşıyabiIir. Robert Louis
Stevenson

Uyku, seviIen birisiyIe payIaşıIdığı zaman en tatIıdır. D. H. Lawrance

Yorum yapın