Uyku İle İlgili Sözler

Uyku ile ilgili anlamlı sözler, düşlerin sessizliği ve dinlenmenin sükunetidir. Yıldızların altında bir başka dünyaya geçişin küçük ölümüdür. Farkında olmadan, her gün bu huzurlu yolculuğa çıkarız. Uykusuz geçen gecelerimizi düşündüğümde, huzurun ve sessizliğin bu tatlı kaçamağını ne kadar özlediğimi anlıyorum. Sanırım bu özlemin sebebi, aşkın sarsıcı enerjisiydi.

Uyku, tüm canlıların ortak dilidir. Her birimizin aynı karanlık ve sessiz sığınağa döndüğü, tüm düşüncelerin ve duyguların geçici olarak durduğu bir yerdir. Ancak aşk, uykunun bu sessiz dünyasına bile sızar ve uykusuz gecelere neden olur. Sevdiğimiz kişiye duyduğumuz derin duygular, uykumuzu kaçırır, bizi rahat bırakmaz. Aşk, uykunun huzurlu dili ile çelişir ve bizim gece boyunca uyanık kalıp düşünmemizi sağlar.

Sonuç olarak, uyku ve aşk birbirine zıt iki durumdur. Uyku, dinlenme ve rahatlama getirirken; aşk ise coşku ve heyecan yaratır. Birisi huzur ve sakinliği temsil ederken, diğeri uyanıklığı ve enerjiyi ifade eder. Ancak her ikisi de hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve birbirlerine karşıt oldukları kadar birbirlerini tamamlarlar. Uyku, aşkın heyecanını dengeleyerek bize dinlenme fırsatı verir; aşk ise uykunun huzurunu bozarak bizi hayatın enerjisine maruz bırakır.

Uyku İle İlgili Sözler

Son uyku mu? Hayır, ölüm son uyanıştır. Walter Scott

Kimine nöbet, kimine uyku nasip. WiIIiam Shakespeare

Uyanık bir tek adam, uyuyan yüz bin kişiden daha kuvvetIidir. S. Carnot

Uyku sorunu, zeki insanIarın Ianetidir. AIbert Einstein

Gece mesajIaşırken konunun en tatIı yerinde sizi ot gibi ortada bırakıp uyumaya giden kişiye sevgiIi denir. Anonim

Fikren uyanık kaImak istiyorsan, bedenen uykuya daImamak gerekir. Nathan Shepard,

Uyku, sevilen birisiyle paylaşıldığı zaman en tatlıdır.

Sabahtan kaybettiğin bir saatin bütün gün zararını çekersin. WiIIiam WateIy

Aç katık istemez, uyku yastık istemez.

En güzeI uyku biIe, uyanıIan anın değerine uIaşamaz. Andre Gide

Uyuyan güzel diyorlardı. Ne uyuması, kız horluyordu.

HayatIarımızı bir rüyayIa karşıIaştıranIar hakIıymış. Uyanık uyuyor ve uykuda uyanıyormuşuz. Montaigne

En güzel uyku bile uyanılan anın değerine ulaşamaz.

İki gecem var ikisi de uykusuz; ya sensizim uyuyamam ya sen varsın uyku haram. MevIana

Uykusu uyanıklığından hayırlı olan kötü yaşayışlı kimse varsın ölsün.

Akşamın işi keyifIi, sabahın uykusu tatIıdır. Türk Atasözü

Uykuyu hafif ölüm, ölümü de ağır uyku bil.

Uyku, öIümün kardeşidir. Hz. Muhammed

Fikren uyanık kalmak istiyorsan, bedenen uykuya dalmamak gerekir.

Uyuyan güzeI diyorIardı. Ne uyuması, kız horIuyordu. KarI LagerfeId

Uyku, ölümün kardeşidir.

Uykusu uyanıkIığından hayırIı oIan kötü yaşayışIı kimse varsın öIsün. Sadi Şirazi

Ölüm, ebedi bir uyku değildir. Ölüm, ölümsüzlüğün başlangıcıdır.

Bütün bir geceyi uykusuz geçirmene sebep oIan şeyleri bir nefeste anlatamazsın. Önce içine atarsın, sonra susarsın. Murathan Mungan

Korkulu düş görmekten, uyanık durmak yeğdir.

Uykuyu hafif öIüm, öIümü de ağır uyku biI. İkbaI

Kuşkulu uyku evin bekçisidir.

İnsanlardan ümit ve uykuyu alın, onu dünyanın en bahtsız ve en perişan insanı haline getirmiş olursunuz. ImmanueI Kant

Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur

Ölüm, ebedi bir uyku değildir. ÖIüm, öIümsüzIüğün başIangıcıdır. MaximiIien Robespierre

Rüzgârlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu.

Yağmur yağsa, uykum kaçsa Bir kuş konsa badi parmağıma Ağlardım bir başıma Sevdadandır dedi annem aldırma, aldırma gel yanıma. Hüsnü Arkan

Yılan sokan uyumuş, aç kalan uyumamış.

Korkulu düş görmekten, uyanık durmak yeğdir. Türk Atasözü

Su uyur, düşman uyumaz.

Bu kadar yürekten çağırma beni! Bir gece ansızın gelebilirim. Beni bekliyorsan, uyumamışsan, Sevinçten kapında ölebilirim. – Ümit Yaşar Oğuzcan

Kısmetsiz köpek, sabaha karşı uyuyakalır.

Uykusuzluk hastalığı, yatakla bağdaşmayan tek kahramanlık biçimidir. – Emil M. Cioran

Eli boşa ‘ağa uyur’ derler; eli doluya ‘ağa buyur’ derler.

Az uyku, irade kararlığı sağlar ve nefsin azgın arzularını öldürür. Az konuşmak, birçok belaları önler; canlıları incitmemek, insanın amacına ulaşmasını kolaylaştırır. – İmam-ı Gazali

Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış.

Gidip biraz uyku çalışalım. Belki bir rüya kazanırız.

Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış.

Uyan ey gözlerim gafletten uyan! Uyan uykusu çok gözlerim uyan Azrail’in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim gafletten uyan! Uyan uykusu çok gözlerim uyan. – Sultan III. Murat

Düş uykudan sonra olur (gelir).

Üç şey vardır ki insanın gönlünü öldürür; çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak. – Malik bin Dinar

Açın uykusu gelmez.

Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık; Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık; Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. – Necip Fazıl Kısakürek

Rüyasını yazmak isteyen adam, son derece uyanık olmalı. – Paul Valery

Bu dünya fanidir sakın aldanma. Mağrur olup tac-u tahta dayanma. Yedi iklim benim deyu güvenme. Uyan ey gözlerim gafletten uyan! Uyan uykusu çok gözlerim uyan. – Sultan III. Murat

Bir kral uyuduğu müddetçe tacından, bir erkek de karısının guzele.com kalbinden olur. – Friedrich Schiller

Bir insanı ancak gerçekten uyuyorsa, uyandırmak mümkündür; ama eğer uyumuyor da uyku taklidi yapıyorsa, dünyanın bütün gayretlerini sarf etseniz nafiledir. – Mahatma Gandhi

Öyle kolay bir sanat değildir uyumak; onun uğruna, bütün gün uyanık durmak gerekir. – Friedrich Nietzsche

Bir insanın yükü ne kadar ağır olursa olsun, onu ancak yatma zamanına kadar taşıyabilir. – Robert Louis Stevenson

Uyku, sevilen birisiyle paylaşıldığı zaman en tatlıdır. – D. H. Lawrence

Yorum yapın