U Harfi İle Başlayan İsimler ve Anlamları

U harfi ile başlayan isimler hem erkekler hem de kızlar için oldukça çeşitlidir ve bu isimler çoğu zaman güçlü anlamlar taşır. Bu yazımızda U harfi ile başlayan erkek ve kız isimlerini, anlamlarıyla birlikte sizler için derledik. U harfi ile başlayan isimleri tercih eden ebeveynler, bu isimlerin özgün ve nadir olmasını genellikle tercih sebebi olarak görürler.

U harfi ile başlayan erkek bebek isimleri arasında “Umut”, umut ve beklenti anlamına gelmektedir. “Uğur” ise şans ve iyi talih anlamına gelirken, “Ulaş” ismi bir yere ulaşma veya bir hedefe erişme anlamını taşır. Diğer yandan kız bebek isimleri arasında “Umay”, eski Türk mitolojisinde koruyucu anne anlamına gelir ve “Uzay”, sonsuzluk ve genişlik anlamını taşır. “Ülkü” ismi ise ideal ve yüksek hedef anlamına gelmektedir.

U ile başlayan isimler, hem modern hem de geleneksel anlamları barındırabilir. Ebeveynler, çocuklarına isim verirken bu isimlerin anlamlarını ve taşıdıkları enerjiyi göz önünde bulundurarak, onların kişiliklerini ve geleceklerini olumlu yönde etkilemeyi umarlar. U harfi ile başlayan isimler, bu anlamda ebeveynlere geniş bir yelpazede seçenekler sunar.

İçindekiler

U Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Ubeydullah: Tanrının kölesi, kulu.

Ubeyt: Köle, kölecik, kulcuk.

Uçanay: Bulutların arkasındaki ay.

Uçanok: Ok gibi hızlı olan.

Uçantürk: Uçan Türk.

Uçar: Uçan, uçuşu olan.

Uçarer: Hayal dünyasında dolaşan, hayal kuran.

Uçarı: Ele avuca sığmayan.

Uçbay: Sınır beyi.

Uçbey: Sınır beyi.

Uçhan: Sınır, şehir hanı.

Uçkan: İçinde uçmak özlemi yanan.

Uçkun: Ateşten fırlayan kıvılcım.

Uçma: Uçmak işi.

Uçmak: Aşırılmak. Çok sevinmek. Yok olmak, ortadan kaybolmak. Uçar gibi dalgalanmak.

Uçuk: Uçmuş, soluk renkli. Hafif belirsiz.

Uçur: Doğumuyla herkesi sevince boğan.

Ufukay: Ufuktaki ay.

Ufukdeniz: Denizin gökyüzüyle birleştiği görüntü.

Ufuktan: Ufukta gökyüzünün aydınlanması.

Ugan: Yüce, yüksek, güçlü.

Uğurad: Uğurlu adı olan.

Uğural: Şansını değerlendir.

UğuraIp: Uğurlu yiğit.

Uğurata: Geçmişi uğurlu olan.

Uğuray: Uğurlu ay.

Uğurbay: Uğurlu ve saygın kişi.

Uğurbey: Uğurlu ve saygın kişi.

Uğurcan: Uğurlu, hayırlı dost.

Uğurel: Eli uğurlu olan.

Uğurhan: Uğurlu hükümdar.

Uğurkan: Uğurlu bir soydan gelen.

Uğurlu: İyilik getirdiğine inanılan, kutlu, kaderli.

Uğurluad: Adı gibi kendisi de uğurlu olan.

Uğurlualp: Uğurlu yiğit.

Uğurlucan: Uğurlu ve candan kimse.

UğurlueI: Eli uğurlu kimse.

Uğurluhan: Halkına uğur getiren hükümdar.

Uğurlukan: Uğurlu bir soydan gelen.

Uğurlusan: Uğurluluguyla tanınmış olan.

Uğurlutay: Uğurlu genç.

Uğurlutürk: Uğurlu Türk.

Uğurol: Bereket getir.

Uğursal: Uğurlu.

Uğursan: Uğurluyla tanınmış.

Uğursay: Uğurlu ve saygın kişi.

Uğursel: Coşkulu ve uğurlu.

Uğursev: Uğurlu, sevilen.

Uğurseven: Uğruna inanan.

Uğursoy: Uğurlu soydan gelen.

Uğurtan: Tan vaktinin uğuruna inanan.

Uğurtay: Uğurlu genç.

Uğurtürk: Uğurlu Türk.

Uğut: Baygın, kendinden geçmiş. Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek.

Uhuvvet: Kardeşlik, arkadaşlık, dostluk.

Ulaç: Bağlayan, bağlayıcı sınır.

Ulaçhan: Hükümdarlığın sınırı.

Ulak: Haber götüren, postacı.

Ulakbey: Haberci.

Ulaş: Elde etmek, erişmek.

Ulcan: Oğul can.

Ulcay: “Olcay” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Ulu: Erdemleri bakımından çok büyük, yüce.

Uluad: İsmi gibi kendisi de yüce olan.

Ulualp: Yüce ve yiğit kişi.

Uluant: Büyük yemin.

Uluata: Geçmişi yüce olan.

Ulubaş: Başı göğe ermiş kişi.

Ulubay: Yüce ve saygın kişi.

Ulubek: Yüce ve saygın kişi.

Uluberk: Sağlam, kuvvetli ve yüce kişi.

Uluca: Yüce kişi.

Ulucan: İçtenliğiyle yüce kişi.

Uluç: Ünlü Türk denizcisi Kılıç Ali Paşa’nın adı. 2. Selçuklu’larda Türkmen beyleri.

Uluçkan: Saygın bir geçmişi olan.

Uludağ: Azametine ve yüceliğine saygı duyulan.

Uludoğan: Yüceliği doğuştan gelen.

Uludoğmuş: Yüceliği doğuştan gelen.

Uluer: Saygın, uğurlu.

Uluergin: Olgunluğu yüceliğinden gelen.

Uluerkan: Yüce, kuvvetli bir soydan gelen.

Uluğ: Yüce ve saygın kişi.

Uluhan: Çok değerli hükümdar.

Ulukaan: Yüce savaşçı.

Ulukan: Yüce bir soydan gelen.

Ulukut: Kutsal bir yüceliğe sahip olan.

Ulum: Değerlim.

Uluman: Değerli, yüce ve saygın kişi.

Ulun: UIu.

Ulunay: Ay’ın yüceliği.

Uluöz: Karakteriyle yücelen kişi.

Ulusan: Yüceliğiyle tanınan kişi.

Ulusay: Yüce ve saygın kişi.

Ulusev: Yüce olanı sev.

Uluseven: Yüce olanı seven.

Ulusoy: Büyük, yüce bir soydan gelen.

Ulusu: Kudreti bilinen su.

Uluşan: Yüceliğiyle şan, şöhret yapmış kişi.

Ulutan: Tan vakti gibi yüce.

Ulutaş: Değerli taş.

Ulutay: Gençliğine rağmen yüceliği, ululuğu özünde barındıran.

Ulutekin: Yüceliğiyle uğur saçan.

Ulutürk: Yüce Türk.

Ulvi: Yüce, ulu, yüksek.

Umaç: Amaç.

Uman: Bir şeyin olmasını istemek, bekleyen.

Umar: Çare.

Umde: İlke, prensip.

Umdu: Çıkar yolu.

Umman: Engin deniz, okyanus.

Umur: Aldırış etme, önem verme. 2. Tecrübesi çok olan, deneyimli.

Umurad: Adı gibi kendi de deneyimli olan.

Umural: Görgülü, bilgili yiğit.

Umuralp: Görgülü, bilgili yiğit.

Umurbay: Deneyimli ve saygın kişi.

Umurbey: Deneyimli, saygın kişi.

Umurtaş: Deneyimleri sayesinde taş gibi sağlam olan.

Umutlu: Umudu olan.

Unan: Bağlılık.

Unat: Akıllı, ergin.

Ungan: Mutlu kişi, yiğit kişi.

Unsur: Öğe.

Ural: Hazar Denizi’ne dökülen ırmak. 2. Rusya’da sıra dağ.

Urağan: Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına.

Uralp: Yiğit.

Uraltan: Kızılık.

Uraltay: Gençlik.

Uram: Gezinti yolu.

Uran: Maharetli kişi. 2. Teknik.

Urandu: Seçkin, seçilmiş, tekniğiyle beğenilmiş.

Urangu: Yetenekli savaşçı.

Uras: Şanslılık.

Uraytay: Yükseklik.

Uraz: Şanslılık.

Uraza: Hediye, armağan. 2. Misafir yemeği.

Urazlı: Talihli, şanslı.

Urgun: Vurulan, aşık olan.

Urhan: Yüksek rütbeli hükümdar.

Urkan: Şehir, kent.

Urluk: Tohum, aile.

Uruç: Yükselme.

Uruk: Soy, sülale.

Urun: “Orun” isminin bir başka söyleniş biçimi.

V Harfi İle Başlayan İsimler ve Anlamları

Urungu: Cengaver.

Uruz: Amaç, gaye.

Us: Akıl.

Usal: Akıllı ol.

Usalan: Akıllı.

Usalp: Akıllı yiğit.

Usbay: Akıllı ve saygın.

Usberk: Gücünü zekasıyla birleştiren.

Usbey: Akıllı ve saygın.

Usçu: Akılcılık yanlışı olan kişi.

User: Akıllı kişi.

Ushan: Akıllı hükümdar.

Uskan: Akıllı soydan gelen.

Usluer: Akıllı kişi.

Usman: Zeki olan.

Usta: Becerikli olan.

Utkan: Zafer kazanmış.

Utman: Şerefli.

Uyar: Uygun olan.

Uyaralp: Nitelikli yiğit.

Uyarer: Başarılarının ardında olan.

Uygan: Uyumlu.

Uygaralp: Uygar yiğit.

Uygun: Yakışır, yaraşır. 2. Elverişli. 3. Orantılı.

Uyguner: Uyumlu, olumlu.

Uygur: Orta Asya’da bir Türk kolu.

Uyguralp: Yiğit kişi.

Uytun: “Oytun” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Uz: İyi, güzel. 2. İşe yatkın, becerili. 3. Uygun, elverişli.

Uzalp: İyi, anlayışlı yiğit.

Uzbay: Güzel ve saygın kişi.

Uzbey: Güzel ve saygın kişi.

Uzcan: Uyumlu insan.

Uzel: Elleriyle ustalık kazanmış kişi.

Uzer: Yetenekli kişi, becerikli.

Uzgören: Önsezisi yüksek olan.

Uzhan: Halkına faydalı olan.

Uzkan: İyi ve güzel bir soydan gelen.

Uzma: En büyük.

Uzman: Belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan.

Uzmen: Bilgili ve saygın kişi.

Uzsan: Becerileriyle tanınan.

Uzsoy: Yetenekli ve bilgili bir soydan gelen.

Uztan: Bilgiyi ve güzelliği kendinde barındıran.

Uztay: Bilgili, akıllı genç.

Uztekin: Uğurlu ve bilgili olan.

Uztürk: Bilgili, yetenekli, becerili Türk.

U Harfi İle Başlayan Kız İsimleri

Ubeyde: Tanrı’nın kölesi.

Uğurgül: Uğurlu gül.

Uğurgün: Uğurlu olduğuna inanılan gün. 2. Uğurlu bir günde doğmuş olan.

Uğurgüz: Sonbaharın uğur getirmesi.

Uğurnaz: Nazik, şanslı.

Uğurnur: Işığıyla şans veren.

Uğurşan: Uğurlu, şanlı, şöhretli.

Uğurşah: Uğurlu, güçlü.

Uğurten: Teninin güzelliğiyle uğur saçan. 2. Şanslı güzel.

Uhde: Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, görev. 2. Sorumluluk üstünde olmak, sorumluluk altında olmak.

Uluf: Yüce, aydınlık, ulu ışık.

Uluay: Yüce ay.

Uluviye: Yüce, ulu, yüksek.

Ü Harfi İle Başlayan İsimler ve Anlamları

Uluviyet: Yücelik, ululuk, yükseklik.

Ulya: En yüce, en ulu, en yüksek.

Umay: Devlet kuşu.

Umran: Bayındırlık. 2. Uygarlık, medeniyet. 3. İlerleme, mutluluk, refah.

Unan: Sadakat, bağlılık, hak.

Unat: Doğru yolu bulmuş.

Uraz: Şans, talih.

Urza: Hedef, amaç.

Uslu: Toplumu ve çevresini rahatsız etmeyen, edepli. 2. Akıllı, zeki.

Usul: Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, yöntem, tarz. 2. Yavaş. 3. Türk müziğinde tempo.

Usun: Hüzün.

Uşi: Salım, ahenk.

Uysal: Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı.

Uzam: Bir nesnenin uzayda kapladığı yer.

Uzan: Yetişen, büyüyen, gelişen.

Uzca: Uzmanca, yetenekli, becerikli.

Uzlet: Tek başına yaşama.

Uzviyet: Canlılık.

Yorum yapın