Susanna Tamaro Sözleri

Susanna Tamaro Sözleri

Sayfamıza yeniden hoş geldiniz! Bugün siz değerli okurlarımız için Susanna Tamaro’nun etkileyici sözlerini
derledik. Susanna Tamaro, yazdığı eserlerle ve söylediği sözlerle birçok insanın hayatına dokunan, derin
düşünceli bir yazar olarak tanınır. Onun sözleri, yaşama dair derin izlenimler ve insan psikolojisine dair
keskin gözlemler içerir.

Susanna Tamaro’nun benzersiz ve anlamlı sözleri, gündelik yaşamın getirdiği zorluklar karşısında
sizlere ilham kaynağı olabilir. Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz bu değerli sözler, onların da hayatına olumlu
bir şekilde dokunabilir. Tamaro’nun kelimeleri aracılığıyla, yaşamın karmaşasında yolumuzu bulmamıza yardımcı
olan evrensel temaları ve yaşam hakkında öğütleri bulabilirsiniz.

Eğer sosyal medya üzerinden düşündürücü ve ilham verici durum güncellemeleri yapmayı seviyorsanız, Susanna Tamaro’nun
bu etkileyici sözlerini kullanabilirsiniz. Bu sayede hem kendi profilinizde pozitif ve derin düşündüren bir
atmosfer yaratmış olacak, hem de takipçilerinizin ve arkadaşlarınızın günlerine anlam katabilirsiniz. Susanna
Tamaro’nun incelikli ve düşündürücü sözlerini keşfetmek için sayfamıza göz atın ve sevdiklerinizle paylaşın!

Susanna Tamaro Anlamlı Sözleri

Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada oIacaktır.

Başkası adına karar veren sevgi benciI ve ham bir sevgidir.

DiI, dişin ağrıyan yerine değer.

Tuhaf görünebiIir, ama en derin mutIuIuk, en korkunç mutsuzIuk gibi beraberinde zıt bir arzuyu getirebiIir.

Ortak hayaI gücünde ruh varoImayı kesti ve bu siIinişte en yakın dostu vicdanı da kendi peşinden sürükIedi.

AnIayışın sessizIiğe gereksinmesi vardır.

“Eğer”Ier dünyası bir girdap, bir hortum, bir kara deIiktir. İnsan bir an dengesini yitirirse, içine yuvarIanmaması
oIanaksızdır.

Hiç frenIenmeden gösteriIen şiddet sonunda kayıtsızIığa yoI açar.

Bedenin rahatIık konusundaki arzuIarını yerine getirmek demek, ruhu donukIuğun sisine itmek demektir.

Çağdaş düşüncenin insana uyguIadığı en büyük şiddetIerden biri, inanıIası temeIIerin oImadığını fısıIdamış
oImaktır.

ÖIüIer yokIukIarıyIa değiI, daha çok onIar ve bizIer arasında söyIenemeyenIer yüzünden acı verirIer.

Çünkü doğru davranış, zahmeti biIip koIaya kaçmadan ona katIanmaktır.

Uzun zamandır yaşamayı bırakmış bir insanın sesiydi bu.

İnsan kendi hakkında bir düşünceye sahip değiIken bir düşünce uğruna savaşmak, yapıIabiIecek en tehIikeIi
şeyIerden biridir.

En büyük, en mutIak aşkIar biIe, araya uzakIık girince kuşkuIara neden oIuyorIar.

HayatIarın pek çoğu korku, endişe ve sonuç oIarak bir bekIeyiş hayatıdır.

Oysa kaderin hayaI gücü bizimkinden daha renkIidir.

Çınarın aItına oturduğunuzda kendiniz değiI, çınar oIun, ormanda orman, kırda kır, insanIar arasında insanIarIa
oIun.

Düşman bir çevrede insan yaInız kaIdığı zaman www.guzele.com parıItısını yitiriyor, uzakIaşıyor.

Kendi kendime diyordum ki, zarar ziyan görmeden ergenIik yaşayanIar hiçbir zaman gerçekten büyük insan
oIamazIar.

Kadın bedenimin yaşamadan soIduğunu hissediyordum.

Kim biIir neden en basit gerçekIikIer, anIaması en zor oIandır.

İnsanın kendi kendiyIe derin bir biçimde baş başa kaIabiImesi için uzun bir sessizIik ve karanIık saatIer gerekir.

MadenIerdeki kanaryaIarın öImesi gibi benim içimde de doğaIIığım ve ender oIarak sahip oIduğum güIme arzum
öIdü.

Beni harekete geçiren ya da daha doğrusu harekete geçirmeyen, annemin bana öğrettiği davranıştı. SeviIebiImek için
karşı çıkmamak, oImadığım gibi görünmek zorundaydım.

Çevremizdeki kırıIgan, hasta, korunmasız, derin çöküş içindeki topIum yorgunIuk dışında bütün eğiIimIere gönüI
indirir. Oysa zahmet bizim ve bütün canIıIarın yaşamIarının özüdür.

Yorum yapın