SGK Otomatik İşyeri Tescili: İşverenler için Kolaylık Dönemi

SGK Otomatik İşyeri Tescili

SGK, işverenlerin hayatını kolaylaştırmak adına yeni bir uygulamayı hayata geçirdi: otomatik işyeri tescili. Daha
önce işverenlerin, sigortalı çalıştırmaya başladıkları gün veya daha öncesinde, işyeri tescilini manuel olarak
gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Ancak 10 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7099 Sayılı Kanun ile artık bu süreç
otomatikleşiyor.

Otomatik İşyeri Tescilinin Avantajları

Bu yeni düzenleme, özellikle ticaret sicil müdürlüklerinde ilk defa şirket tescili yapanlar ve yapı ruhsatı almak
için başvuran işverenler için geçerli. Otomatik işyeri tescili sayesinde, işverenlerin ekstra bir işlem yapmasına
gerek kalmadan, şirket kurulum aşamasında SGK tescili otomatik olarak tamamlanıyor.

Nasıl Çalışır?

 • Ticaret sicil müdürlüğünde şirket tescili yapılırken sunulan belgeler (işyeri bildirgesi ve ekleri, e-bildirge
  şifre sözleşmesi ve gerekirse noter onaylı vekaletname) SGK’ya online olarak gönderilir.
 • Eğer işyeri tescili için gerekli belgeler sağlanmazsa, otomatik tescil işlemi gerçekleşir; ancak e-sigorta
  tescil aktivasyonu yapılmaz.

Şirket Kurulumundan Sonra SGK İşlemleri

 • Şirket kurulumu tamamlandığında, SGK sistemi otomatik olarak işyeri dosyası tescilini yapar.
 • Sigortalı çalıştırma başlangıç tarihi belirtilirse, işyeri bu tarihten itibaren kanun kapsamına alınır. Aksi
  takdirde, kuruluş tarihi esas alınır.
 • Otomatik tescil edilen işyerleri için SGK tarafından bir belge tebliğ edilir. Sigortalı çalıştırmayan işverenler
  için ek bir işlem gerekmez.

Ek Bilgiler

 • İhaleli iş, bina inşaatı veya farklı bir adreste işyeri açma gibi durumlarda, ayrıca işyeri tescili yapılması
  gerekmektedir.
 • Otomatik olarak tescil edilen işyeri, 2 yıl içinde sigortalı çalıştırılmazsa pasif hale getirilir. Ancak bu
  sürenin sonunda sigorta girişi yapılırsa, dosya yeniden aktif edilebilir.

Bu yeni uygulama, işverenlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor ve SGK işlemlerini daha verimli hale getiriyor.
Eğer siz de yeni bir işyeri açmayı düşünüyorsanız, SGK’nın otomatik işyeri tescili uygulamasının sunduğu
avantajlardan yararlanabilirsiniz.

SGK Otomatik Tescil Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) otomatik işyeri tescil süreci, işverenler için büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu
süreç, işyeri tescil işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirerek, işverenlerin zaman ve enerji tasarrufu
yapmalarına olanak tanır. Ancak, işçi çalıştırmaya başlayacağınızda bu durumu SGK’ya bildirmek için bir dilekçe
sunmanız gerekir. Peki, bu dilekçe nasıl hazırlanmalıdır?

SGK Otomatik Tescil Dilekçesi Örneği

Sigortalı çalıştırmaya başlayacağınızı SGK’ya bildirmek için aşağıdaki dilekçe örneğini kullanabilirsiniz:

……….. Sosyal Güvenlik Merkezi’ne,

Kurumunuzda …………………….. işyeri sicil numarası ile otomatik olarak tescil edilen işyerimizde …/…./…..
tarihinden itibaren sigortalı çalıştırmaya başlayacağız. Bu nedenle ilgili işyeri dosyamızın kanun kapsamına
alınma tarihinin …./…./….. olarak güncellenmesini arz ederim.

Bu dilekçe ile işyerinizin SGK sicil numarasını, sigortalı çalıştırmaya başlayacağınız tarihi ve işyeri dosyanızın
güncellenmesini istediğiniz tarihi belirtmeniz gerekmektedir. Böylece, işyerinizin SGK kayıtlarında gerekli
güncellemeler yapılacaktır.

Dilekçe Gönderimi

Dilekçenizi, bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden teslim edebilir veya posta yoluyla
gönderebilirsiniz. Bu işlemi, sigortalı çalıştırmaya başlamadan önce tamamlamanız önemlidir, böylece işyerinizin
yasal yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş olur.

Bina İnşaatı için SGK Otomatik İşyeri Tescili: Yeni Düzenlemenin Detayları

7099 Sayılı Kanun ile getirilen önemli yeniliklerden biri, bina inşaatları ve yapı ruhsatı alan işyerleri için
otomatik SGK tescil işlemleridir. Bu yeni uygulama, valilikler, belediyeler ve diğer yetkili kurumlar tarafından
verilen yapı ruhsatları için otomatik olarak SGK dosyasının tescil edilmesini sağlar. İşte bu sürecin detayları:

Yapı Ruhsatı Alanlar için Otomatik Tescil Süreci

Yeni düzenlemeyle, yapı ruhsatı alındığında aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir:

 1. Yapı Ruhsatı Bildirim Formu
 2. E-Sigorta Sözleşmeleri (Islak imzalı) Buradan indir
 3. Şifre yetkili bir kişiye verilecekse, kanuni vekaletname

Bu belgeler, ruhsatı veren kurum tarafından SGK’ya online olarak gönderilir ve SGK otomatik işyeri tescil işlemi
tamamlanır. Böylece, işverenler SGK’ya ayrı bir başvuru yapmadan e-devlet üzerinden e-bildirge şifresini
görüntüleyebilirler.

Otomatik Tescilin Avantajları

 • Zaman Tasarrufu: İşverenler, SGK’ya ayrıca başvuru yapma zorunluluğundan kurtulur.
 • Kolaylık: E-bildirge şifresi, e-devlet sistemi üzerinden kolayca görüntülenebilir.
 • Otomatik Güncelleme: SGK tesciline ilişkin bilgiler, yapı ruhsatını veren kurum tarafından
  otomatik olarak güncellenir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • SGK tesciline ilişkin bilgilerin ibraz edilmemesi durumunda dahi tescil otomatik olarak yapılacaktır. Ancak,
  e-bildirge aktivasyonu için işverenin SGK’ya başvurması gerekmektedir.
 • Yapı ruhsatlarıyla ilgili süreç, ilk ruhsat tescilleri için geçerlidir. Devir, kapanma gibi durumlarda SGK’ya
  ayrıca başvuru yapılmalıdır.
 • Otomatik tescil edilen SGK dosyası, 2 yıl boyunca sigortalı çalıştırılmasa bile aktif kalır. 2 yıldan sonra
  dosya kapatılır ve işverenin sigorta girişi yapacaksa, SGK’ya dilekçe ile başvurması gerekir.

Bina inşaatı ve yapı ruhsatı ile ilgili işlemler için getirilen SGK otomatik tescil düzenlemesi, işverenlere büyük
kolaylıklar sağlamaktadır. Bu süreç, işlemlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanmasına olanak tanırken,
işverenlerin yasal yükümlülüklerini de kolaylaştırıyor.

Yapı Ruhsatı Bildirim Formu ile SGK Otomatik Tescil Süreci

Yapı ruhsatı almak ve buna bağlı olarak SGK otomatik tescil sürecini başlatmak, inşaat sektöründe önemli bir adımdır.
Belediye, valilik ya da diğer ruhsat vermeye yetkili kurumlara yapı ruhsatı için başvuruda bulunanlar, SGK tescil
işlemlerinin de otomatik olarak gerçekleşmesini sağlamak için “Yapı Ruhsatı Bildirim Formu”nu doldurarak ilgili
Sosyal Güvenlik Merkezi’ne sunmalıdır.

Yapı Ruhsatı Bildirim Formu?

Yapı ruhsatı bildirim formu, inşaat projesi için alınan yapı ruhsatı bilgilerinin SGK’ya bildirilmesi amacıyla
doldurulan ve ruhsat başvurusu sırasında ilgili kuruma sunulan resmi bir belgedir. Bu form, SGK’nın otomatik tescil
işlemini yapabilmesi için gerekli temel bilgileri içerir.

Yapı Ruhsatı Bildirim Formu İndir

Formun Önemi

 • Otomatik SGK Tescili: Formun sunulması, SGK tescil işleminin otomatik olarak
  gerçekleştirilmesini sağlar.
 • E-Sigorta Şifresi: Form doldurulup sunulduğunda, e-sigorta şifresinin tanımlanması ve ileride
  yapılacak işlemlerin kolaylaştırılması sağlanır.
 • Zaman Tasarrufu: SGK’ya ayrıca inşaat açılışı için başvuru yapılmasına gerek kalmaz.

E-SGK Şifresi Nasil Alinir

Formun Doldurulması ve Sunulması

Yapı ruhsatı başvurusu sırasında bu formun doldurularak ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi’ne sunulması gerekmektedir.
Form, ruhsat başvurusunda verilmese bile SGK tarafından otomatik tescil işlemi yapılacaktır; ancak, e-sigorta
şifresi bu durumda tanımlanmayacaktır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması önemlidir.
 • SGK’ya sunulan bilgilerin güncelliği ve doğruluğu, sürecin sorunsuz ilerlemesi için kritiktir.
 • E-sigorta şifresinin tanımlanması, ileriye dönük işlemlerde büyük kolaylık sağlar.

Yapı ruhsatı alırken aynı zamanda SGK otomatik tescil sürecini başlatmak, işlemleri kolaylaştırır ve zaman tasarrufu
sağlar. “Yapı Ruhsatı Bildirim Formu”nun doğru ve eksiksiz doldurulması, bu sürecin sorunsuz bir şekilde
tamamlanmasını garantiler.

Yorum yapın