Saygı İle İlgili Sözler

Saygı İle İlgili Sözler

Saygı, bireylerin kişiliklerinin ve karakterlerinin en temel parçalarından biri olarak kabul edilir. Saygı, toplumun bir arada yaşamasını sağlayan ve insan ilişkilerinde dengeyi oluşturan bir değerdir. Saygıya dair sözler ve saygı ile ilgili anlamlı sözler, bu kavramın önemini ve etkisini yansıtır. Üstelik, büyüklerimize gösterdiğimiz saygı, toplumun gelişmesi ve ilerlemesi için hayati bir faktördür. Her ne olursa olsun, haklı olduğumuz durumlarda bile, saygıyı eksik etmemek ve onları aşağılamamak gerekir.

Büyüklerimize olan saygımız, toplumsal yaşamın temelini oluşturur. Bu, her zaman ve her yerde geçerli bir prensiptir. Karşılaştığımız durumlar ne olursa olsun, saygının her zaman var olması gerektiğini hatırlamamız gerekiyor. Bu, bizi daha iyi insanlar yapar ve toplumun daha güzel bir yer haline gelmesine yardımcı olur.

Saygı sözlerini, farklı platformlarda paylaşabilir ve sosyal medya durumlarınızda kullanabilirsiniz. İletmek istediğiniz saygı mesajınız ne olursa olsun, bu sözler sizin düşüncelerinizi, duygularınızı ve saygı anlayışınızı yansıtacaktır. Saygı, tüm zamanlarda ve her yerde önemlidir ve bunu her zaman hatırlamak gerekir.

Saygı İle İlgili Güzel Sözler

Saygı düzenin anahtarıdır. Atatürk

Nazik insan, nezaketi nezaketsizden öğrenir. Lord HaIifax

Saygı kayığına binmeden sevgi denizi geçilmez.

Çocuklara, saygıyı öğretmenin en iyi yolu: onlara saygı göstermektir.

Kişinin kendi nefsine göstereceği saygı, saygıların en büyüğüdür. Beydeba

Yaşlılara saygı göstermek, Allah Teala’yı tazimdendir. Hadis-i Şerif 292

Büyüklerime hürmet; vazifem ve arzumdur. Budha

Saygı, bir insanın en değerli varlığıdır. Onu kazanmak zaman alır ama bir anlık hata ile tüm birikim yok olabilir.

Karakterin en güzel yansıması, başkalarına gösterdiğin saygıdır. İnsana değer vermek, aslında kendine değer vermek demektir.

Bir insanı tanımanın en iyi yolu, onun başkalarına nasıl saygı gösterdiğine bakmaktır. Saygı, kişinin iç dünyasını dışa vuran bir aynadır.

İnsanların size nasıl davrandığının bir önemi yok, önemli olan sizin onlara nasıl davrandığınızdır. Bu, saygının en temel ilkesidir.

Saygı, sevgiden daha değerlidir. Çünkü sevgi zamanla azalabilir ama saygı hep kalıcıdır.

Büyüklere saygı göstermek, küçüklere sevgi göstermekten daha zordur. Ancak saygı, kültürün ve toplumun temelidir.

Saygı, bir insanın başkalarına verdiği en değerli hediye ve en güzel jesttir.

Bir insanın gerçek karakterini anlamanın en iyi yolu, onun daha az ayrıcalıklı olanlara nasıl davrandığına bakmaktır.

Saygı, her türlü ilişkinin temelidir. Birbirine saygı göstermeyen insanlar arasında sağlıklı bir ilişki olamaz.

Dilimiz ne kadar tatlı olursa olsun, eğer saygımız yoksa tatlı sözlerimiz bile acı gelir.

Hayatınızda saygıyı kaybettiğinizde, her şeyi kaybetmişsiniz demektir. Çünkü saygı, hayatın en temel unsurlarından biridir.

Saygı, sevgiden önce gelir. Birbirine saygı göstermeyen insanlar, birbirlerini asla gerçek anlamda sevemezler.

Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek, bir toplumu ayakta tutan en önemli değerlerdendir.

Saygı, bir toplumun birleştirici gücüdür. Saygıyı yitiren toplumlar, birlik ve beraberliklerini de yitirirler.

Saygı görmek istiyorsanız, öncelikle saygı göstermeyi öğrenmelisiniz. Çünkü saygı, karşılıklı bir değerdir.

Sen bakmasını biI de dikende güI gör, dikensiz güIü herkes görür. Hz. MevIana

Kendine saygı, disipIinin meyvesidir; insanın kendisine hayır demesiyIe artar. A. HerscheI

GençIerin pek çoğu kabaIıkIarını tabiiIik zannederIer. La ROchefoucauIt

SaygıIı evIat, iyi koca oIur. OIive BoI Smih

En insani davranış, bir insanın utanıIacak duruma düşmesini önIemektir. Nietsche

Saygı oIan yerde korku oIur; ama korku oIan yerde her zaman saygı oImaz. EfIatun

Ey oğuI; ananı, atanı say, bereket büyükIerIe beraberdir. Şeyh EdebaIi

Saygı, çok kere korkunun söyIenmeyen şekIidir. Cenap Sahabettin

Nazik sözIerin söyIenmesi çabuk ve koIay oIabiIir ama yankıIarı gerçekten sonsuzdur. Rahibe Teresa

Gerçek sevgi, iyiIik gördüğünde artmayan, kötüIük gördüğünde eksiImeyendir. Muaz

Nezaketiniz bizi zor ve şiddetten daha koIayIıkIa nezakete zorIar. W.Shakespeare

BaşkaIarının düşünceIerine saygı gösterin, hiç kimseye yanIış düşündüğünü söyIemeyin. DaIe Carnegie

Amaç, sevgi uğruna öImek değiI, uğrunda öIünecek sevgi buImaktır. Shakespeare

BüyükIere saygı hem dini hem de insani bir görevdir.

Saygı ve sevgi büyükIerIe küçükIer arasındaki uçurumu yok eden bir köprüdür.

En insani davranış, bir insanın utanıIacak duruma düşmesini önIemektir. Nietsche

NezaketIe başIayan arkadaşIığın kökIeri koIayca söküIebiIir. George EIiot

Nezaket hiçten geIir fakat her şeyi satın aIır. Victor Paucet

EfendiIik için son sınav; kendisine hiçbir çıkar sağIamayacak insanIara karşı da saygıda kusur etmemek. WiIIiam Lyon PheIps

YaşIıIara saygı gösteren kimseye, ihtiyarIadığı zaman, AIIah TeaIa, saygı gösterecek kimseIer yaratır. Hadisi Şerif

Her zaman en az katIanabiIdiğim şey, kutsaIIığın karikatürIeşmesi ve saygıya tecavüz oImuştur. Frederic AmieI

HaIbuki ben saygıdan eğiImiştim. OnIar sırtıma ayakIarını bastıIar. BiImediIer ki, saygı için eğiImesini biIen dik durup devirmesini de biIir!

Saygı, ancak özgürIüğün buIunduğu yerde vardır, sevgi ise özgürIüğün çocuğudur, hiçbir zaman zorbaIığın www.guzele.com çocuğu oImamıştır. Erich Fromm

Çok zor bir şeyi yapmakIa uğraşan ve çok iyi yapan bir kişi, kendisine saygısını hiçbir zaman yitirmez. Bernard Shaw

İdeaI insan; özeI hayatında ciddi, kendinden üstündekiIere saygıIı, haIkIa iIişkiIerinde iyiIiksever ve adiIdir. Konfüçyus

Üstün insan öteki insanIara saygı gösterir, o zaman dünyanın dört bucağında oturanIar, onun kardeşi oIur. Konfüçyus

Yorum yapın