Para İle İlgili Sözler

Para İle İlgili Anlamlı Sözler

Para, modern dünyanın ayrılmaz bir parçası olup, hayatımızı çeşitli yönlerden etkilemektedir. İşte bu noktada, para ile ilgili anlamlı güzel sözler önem kazanmaktadır. Bu sözler, paranın ne işe yaradığına dair bir anlayış sunmaktan ziyade, paranın bizlere ve hayatlarımıza yaptığı etkileri, yol açtığı değişimleri ifade etmektedir.

Geçim kaynağı olan para, günümüzde ve gelecekte, insanların yaşamlarını derinden etkileme gücüne sahiptir. Bu, hayatları ya güzelleştirebileceği gibi, bazen de zorlaştırabilmektedir. Ancak, ne olursa olsun, para her zaman hayatımızın bir parçası olacaktır ve insanlar her zaman belirli bir düzeyde paraya muhtaç olacaklardır.

Ancak, paranın tümüyle hayatımızı belirlemesine izin vermemeliyiz. Para ile ilgili tüm işlerimizi, hayatımızın merkezine koyarsak, riski yüksek bir tutkunun esiri olabiliriz. Bu, zamanla bizi paracı bir köleye dönüştürebilir. Bu yüzden, paranın yaşamımızdaki yerini dikkatli bir şekilde düşünmeli ve dengelemeliyiz. Paranın bizim üzerimizdeki kontrolünü sınırlayarak, hayatımızın diğer önemli yönlerini – sevgi, sağlık, mutluluk – göz ardı etmemeliyiz.

Para İle İlgili Anlamlı Sözler

En küçük para bile, bazen hayatımızı değiştirebilir.

Parayı köleniz yapın, yoksa efendiniz olur. Bernard Shaw

Para, hayatın kalitesini artırabilir, ancak hayatın kendisini satın alamaz.

Paranın satın alabileceği her şey geçicidir; kalıcı olanlar ancak sevgi, saygı ve dürüstlük gibi değerlerle kazanılabilir.

Paranın mutluluk getireceğini düşünen kişi, hiç şüphesiz para hakkında çok az şey biliyordur. Gerçek zenginlik, iç huzurunda ve tatmininde yatar.

Para, elde edebileceğiniz her şeyi satın alabilir, ama para için satılmaması gerekenleri satın alamaz: sevgiyi, saygıyı, onuru ve dostluğu.

Bir insanı paranın satın alabileceği her şeye sahip olduğu için sevmeyin; bunun yerine, paranın satın alamayacağı her şeyi onda bulduğunuz için sevin.

Para, hayatımızı daha rahat hale getirebilir, ancak asla daha anlamlı veya daha değerli hale getiremez.

Paranın kıymeti, onu nasıl kazandığınız ve nasıl harcadığınızda anlaşılır.

Para, sadece bir araçtır, bir amaç değil. Hedefiniz para olmamalı, paranın size sağlayabileceği özgürlük olmalı.

Bir kişinin karakteri, onun ne kadar paraya sahip olduğu değil, onun parasızken nasıl davrandığı ile ölçülür.

Gerçek zenginlik, paranın satın alamayacağı şeylerde yatar: aile, dostluk, sağlık ve zaman.

Paranın öldürdüğü ruhlar, demirin öldürdüğü bedenden daha çoktur. Walter Scott

Para iIe insan ilişkisi aynen şöyledir: İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın. Goethe

Yeni çağda paranın gittikçe artan bir kuvvet oluşu, ahlak mukavemetinin gittikçe azalmasındandır. Peyami Safa

Para iyi hizmetçi, kötü bir efendidir. AIexandre Dumas

Cebinize giren her meteliğin, hesabını tutmayı unutmayın. Mahatma Gandhi

Paranla şeref kazanma, şerefinle para kazan ki; paran bittiğinde, şerefin de bitmesin!

Bir ülkede akıl ve sanattan çok, servete değer verilirse, bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. Büyük Frederich

Paran varsa; insanlar seni tanır. Paran yoksa sen insanları tanırsın.

Para hırsı, atom bombasından çok daha fazla insanı öldürmüştür. Grev PaIast

Paranın satın alamayacağı bir şeye sahip oluncaya kadar zengin değiIsiniz. Garth Brooks

Para deliyi akıllı gibi, namussuzu namuslu gibi, hokkabazı siyasetçi gibi, haini dindar gibi, orospuyu bakire gibi gösterir.

Paranın öldürdüğü ruh, kılıcın öldürdüğü bedenden fazladır. WaIter Scott

Paranın değerini anlamak isterseniz borç almaya çalışın. Benjamin FrankIin

İnsanın kazandığı paradan değiI, paranın kazandığı insandan kork! Necip FazıI Kısakürek

Paraya fazla güvenin olmasın, fakat onu güvenilir bir yere koy. OIiver WendeII HoImes

Para ya bizim başımızın belası veya bizim hizmetkarımızdır. Horatius

Para insanı avlamak için en iyi yemdir. Thomas FuIIer

Bir budala para kazanabilir; ama onu sarf etmek için akıllı oImak Iazımdır. B. H. Spurgeon

İnsanlar sahte para yaparlar; ama çok kere para da sahte insanIar meydana getirir. Sydney J. Harris

Paranın fethedemeyeceği kadar, sağlam bir kale yoktur. M. T. Cicero

Para gübreye benzer, yayılmadığı sürece pek işe www.guzele.com yaramaz. Francis Bacon

Para açlığı giderir mutsuzluğu değil, yemek mideyi doyurur ruhu değil. Bernard Shaw

Kimse öğüt istemez herkes para ister, demek ki para öğütten daha iyidir. Jonathan Swift

Dünyada üç şey saklanamaz: Aşk, duman ve parasızlık. Çin Atasözü

Parasız düşünür; ama paralı iki misli düşünür. MihayIoviç Dostoyevski

Eldeki para hürriyetin aletidir; fakat peşi kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir. Jean J. Rousseau

Yorum yapın