Orman Yangını Nedenleri ve Önlemleri

Orman Yangını

Orman Yangını Nedir ve Neden Çıkar?

Orman yangını, ağaçlar, çalılıklar ve otlar gibi orman örtüsünü oluşturan bitki örtüsünün kontrolsüz bir şekilde
yanması olayıdır. Doğal ekosistemlerde büyük değişikliklere ve zararlara yol açabilen bu yangınlar, hem doğal hem de
insan kaynaklı sebeplerle meydana gelebilir. Orman yangınları, sadece bitki örtüsüne ve yaban hayatına değil, aynı
zamanda insan yerleşimlerine ve genel hava kalitesine de ciddi zararlar verebilir.

Orman Yangınının Nedenleri

Orman yangınlarının çıkış nedenleri genellikle iki ana kategoriye ayrılır: doğal ve insan kaynaklı.

 1. Doğal Nedenler:

  • Yıldırım Düşmesi: En sık rastlanan doğal sebep, yıldırımın kuru ormanlık alanlara
   düşmesidir.
  • Volkanik Etkinlikler: Lavların ve sıcak külün bitki örtüsü ile teması sonucu yangınlar
   çıkabilir.
  • Bitki Örtüsünün Kendiliğinden Yanması: Aşırı sıcak ve kurak hava koşullarında, bitki
   materyalleri kendiliğinden tutuşabilir.
 2. İnsan Kaynaklı Nedenler:

  • Arazileri Temizleme: Tarım arazisi veya yapılaşma için ormanlık alanların kasıtlı
   olarak yakılması.
  • Anız Yakma: Tarım alanlarında kalan bitki artıklarının yakılması sırasında kontrolün
   kaybedilmesi.
  • İhmal ve Kaza: Kamp ateşlerinin, sigara izmaritlerinin veya ateşle oynama gibi ihmalkar
   davranışların sonucu yangınlar başlayabilir.
  • Kundaklama: Kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar.

Orman Yangınları Nasıl Oluşur?

Orman yangınlarının oluşumu, “yanıcı materyal, oksijen ve ateşleme kaynağı” üçlemesinin bir araya gelmesiyle
gerçekleşir. Aşağıdaki faktörler yangının oluşumunu ve yayılmasını etkiler:

 • Sıcaklık: Yüksek sıcaklıklar, yangının başlaması ve yayılması için elverişlidir.
 • Nem: Düşük nem oranları, bitki materyalinin daha kolay yanmasına neden olur.
 • Rüzgar: Şiddetli rüzgarlar, yangının hızla yayılmasına yardımcı olur.
 • Yanıcı Materyal: Kuru otlar, yapraklar ve dallar gibi materyaller kolayca tutuşabilir.

Orman Hukuku

Orman Yangınları Nasıl Önlenebilir?

Orman yangınlarını önlemek için hem bireysel hem de toplumsal düzeyde alınması gereken önlemler vardır:

 1. Bilinçlendirme ve Eğitim:

  • Kamuoyunu orman yangınları ve önleme yöntemleri konusunda bilgilendirmek.
  • Orman yangınları hakkında eğitim programları düzenlemek.
 2. Önleyici Tedbirler:

  • Ormanlık alanlara girişte ateş yakma yasağı getirmek.
  • Yangın gözetleme kuleleri kurmak ve erken uyarı sistemlerini geliştirmek.
  • Orman içi yolların ve yangın söndürme su kaynaklarının bakımını yapmak.
 3. Yangınla Mücadele:

  • Hızlı ve etkili yangın söndürme ekipleri oluşturmak.
  • Yangın söndürme ekipmanlarını ve araçlarını modernize etmek.
  • Yangın sonrası rehabilitasyon çalışmaları yaparak ormanın yeniden canlandırılmasını sağlamak.

Orman yangınları, doğal hayatın ve insan yaşamının korunması açısından büyük bir tehdit oluşturur. Bu nedenle,
yangınların önlenmesi ve etkili bir şekilde kontrol altına alınması, tüm toplumun sorumluluğundadır.

Yorum yapın