Okumak İle İlgili Güzel Sözler

Okumakla İlgili En Güzel Sözler

Eğitim ve kültür konusunda düşünüldüğünde, okumanın önemini vurgulayan güzel sözler ve deyimler ilk sıralarda yer alır. Okumanın gücü, bilgiye ulaşmanın, anlayışı geliştirmenin ve düşünme yeteneğini keskinleştirmenin en etkili yollarından biridir. Okuyan bir insan, hem kültürel olarak zenginleşir hem de çevresine önemli katkılarda bulunabilir. Okuma eyleminin taşıdığı önemi ve değeri vurgulayan alıntılar ve deyimler, bilgi birikimimizi genişleterek düşünce ufuklarımızı genişletir.

Dünya üzerindeki en önemli yazarlar ve filozoflar, kitap okumanın sunduğu faydaları çeşitli alıntılarla ifade etmiştir. Okuma, bilgiye ulaşmanın yanı sıra, bireyin kendisini geliştirmesine, yeni fikirlere açık olmasına ve geniş bir perspektif kazanmasına yardımcı olur. Özellikle eğitimle ilişkili olarak, okuma sürekli öğrenmenin ve kişisel gelişimin temel bir parçasıdır.

Bu sözler, okumanın sadece bilgi kazanmakla kalmayıp aynı zamanda bireyin kendi iç dünyasını ve çevresini daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu vurgulamaktadır. Kitaplar bize dünyanın farklı yerlerinden, farklı zamanlardan ve farklı yaşamlardan hikayeler sunar. Bu yüzden okumak, hayatı daha geniş bir perspektiften görme fırsatı verir. Bu değerli alıntılar ve deyimler, okumanın kişinin yaşamını zenginleştiren, genişleten ve derinleştiren güçlü bir araç olduğunu hatırlatmaktadır.

Okumakla İlgili En Güzel Sözler

Kitap okumayan bir kimsenin, okumasını bilmeyene karşı bir üstünIüğü yoktur. Mark Twain

Ancak okuyarak, insan ne kadar kitabı okumadan geçebileceğini anlar. WiIhelm Raabe

Ne kadar çok okursanız o kadar çok öğrenir ve güç kazanır, yaşamınızın denetimini kendi ellerinize alırsınız.

Az bilmek için, çok okumak gereklidir. Charles de Montesquieu

Hangi okuyucuyu mu isterim, en bağımsızını; beni, kendini ve dünyayı unutup yalnız kitabın içinde yaşayanı.

Eğitim sadece okumak değildir, okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir. Cari Hilty

Yediğimiz her şeyin hazım esnasında lezzetinden başka etkileri de olduğu gibi, okuduklarımızın bize verdiği zevkten başka etkileri de vardır.

Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatleri, güzel saatlerle değiştirmektir. Charles de Montesquieu

Okumanın sonu, düşünceyi, karşısına çıkan bütün şeyler üzerine, sağlam ve doğru hükümIer verecek şekilde idare etmek olmalıdır.

Ömrünün dörtte üçünü okumakla geçiren, muhakkak namuslu olur. Denis Diderot

Okumayı öğrenmek sanatların en gücüdür, hayatımın seksen yılını bu işe verdim, yine de kendimden memnun olduğumu söyleyemem. Wolfgang Van Goethe

Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten doğacak felaketler azalmaz. Benjamin Franklin

Okumayı, hiçbir hazineye değişmem.

Okuma, alışkanlıkların en asilidir.

Okumak gıdadır, okuyan insanlık bilen insandır.

Düşünmeden okumak, hazmetmeden yemeğe benzer.

Her okur bir lider değildir; fakat her lider bir okur olmalıdır.

Kitapsız yaşamak, kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. Mustafa Kemal atatürk

Kendimizden ne kadar habersiz olduğumuzu, yazdıklarımızı yeniden okurken anlarız. Paul WaIery

Kitapları yakmaktan daha büyük bir suç varsa o da onları okumamaktır. Joseph Brodsky

Korku ve ürkeklik içinde başlayan günlerimde, okuyarak cesaretimi artırmasını öğrendim. C. Henderson

Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez. Victor Hugo

Kurnaz insan okumayı küçümser, basit insan ona hayran olur, akıllı insan ise ondan yararlanır. Francis Bacon

Okulda okudukları ile yetinenler, yaInız bakıcıIarıyla konuşabiIen çocuklara benzerler. Voltaire

Ne kadar meşgul olduğunu düşünürsen düşün okumak için zaman ayırmazsan cahilliğe tesIim olursan. Konfüçyus

Okumasını bilirsen her insanın bir kitap olduğunu göreceksin. W. E. Channing

Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa o kitabı okumuş oImasının hiçbir değeri yoktur. Oscar Wilde

Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyIr olmasaydı, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. atatürk

Yalanlamak ve reddetmek için okuma, inanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma, konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma, tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku. Francis Bacon

Okuma insanın zihinseI giysilerini dokuyan bir tezgahtır. Bayağı şeyler okumak hem beyine hem kaIbe bayağı giysiler dokur. a. P. Gouthey

Olgun bir okuyucu, çoğu kez başkasının yazdıklarında yazarın düşünmediği güzellikler bulur, okuduklarına daha zengin anlamlar ve renkler www.guzele.com kazandırır. Montaigne

Sen şimdi bunları birkaç saat içinde okuyacaksın; fakat inan bana, ben bu işi yapabilmek için saçlarım ağarıncaya kadar çalıştım. Charles de Montesquieu

Her gün tek bir cümIe bile olsa birazcık okuyarak ilerleyin, eğer her gün on beş dakikanızı verirseniz, yılın sonunda bunun etkisini hissedersiniz. Horace Mann

Okumayı bilen bir kimse, kendini yüceltme, çok yönIü olabilme, yaşamını ilginç, üstün ve kusursuz yapabilme gücüne de sahip demektir. Henry Huxley

Yorum yapın