M Harfi İle Başlayan Güzel Sözler

M harfi ile başlayan güzel sözler ve m harfiyle başlayan anlamlı güzel sözler sayfasına hoş geldiniz. “M” harfi, günümüzde kullandığımız Latin alfabesinin bir parçasıdır ve tarihi çok eski çağlara kadar uzanır. Phoenician “mem” harfi, daha sonra Eski Yunan alfabesine girdi ve “mu” (Μ, μ) adını aldı. Latin alfabesi, Eski Yunan alfabesinden birçok harf alıntılamıştır ve “M” de bunlardan biridir. Latince’de, bu harf yine “M” şeklinde ve aynı ses değerini koruyarak kullanıldı. Türk alfabesi, 1928’de Latin alfabesine geçiş yaptığında “M” harfini de aynı şekli ve ses değeriyle kabul etti.

M İle Başlayan Güzel Sözler

Malını vermeyen, canını hiç veremez

Mal adama hem dost, hem düşmandır.

Mutlu olmak bir seçenektir, sonuç değil.

Mürüvvete endaze olmaz.

Mahkeme kadıya mülk değil.

Mum dibine ışık vermez.

Mum dibine karanlık.

Mal canın yongasıdır.

Muhabbet iki baştan.

Mühür kimde ise Süleyman odur.

Maşa varken elini ateşe sokma.

Mızrak çuvala sığmaz.

Mayasız yoğurt çalınmaz.

Misafirlik üç gündür.

Mazlumun ahı, indirir şahı.

Misafir kısmetiyle gelir.

Merhametten maraz doğar.

Minareyi çalan kılını hazırlar.

Meyveli ağaç taşlanır.

Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.

Martta yağmasın, nisanda dinmesin.

Mescide gerek olan meyhaneye haramdır.

L Harfi İle Başlayan Güzel Sözler

Minnetle gül koklama, dikeni sancar seni.

Mülkün sürekliliği adaletledir. Hz. Ali

Misafirin umduğu, ev sahibine iki öğün olur.

Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

Mutsuzluğa mı alışmışız, eksikliğe mi yoksa? Cemal Süreyya

Mantık sizi “a”dan”b”ye goturur hayal her yere.

Maymun yoğurdu yemiş, artığını ayının yüzüne sürmüş.

Misafir on kısmetle gelir; birini yer dokuzunu bırakır.

Mutluluğun resmini çizebilir misin? = Biraz sabit durursan.

Mutsuzluğun ilk koşulu herkesi memnun etmeye çalışmaktır..

Makamın şerefi makamı şereflendirenin şerefiyle şereflenir..

Mutluluk varacağımız bir istasyon değil, bir yolculuk şeklidir.

Malım seni vereyim de mi kötü olayım, vermeyeyim de mi kötü olayım?

Mirasa “nereye gidiyorsun?” demişler “esip yağmaya, sürüp savurmaya” demiş.

N Harfi İle Başlayan Güzel Sözler

Mutluluk eğer egoyla kazanabilseydi yolda kullandığınız insanlar kadar mutluluk verir.

Mutluluğa giden tek yol vardır ve bu irademizin dışındaki şeyler yüzünden kaygılanmayı bırakmaktır.

Merhamet karın doyurmaz ama o elinde tuttuğun bir dilim ekmeği, senden daha aç birine vermeyi öğretir sana.

Merak etmesinler ben de onları sevmiyorum. Babam gibi bir erkek karşıma çıkmadı diyen kızlar, acaba siz anneniz gibi olablidiniz mi?

M harfi ile başlayan atasözleri

1. “Mutluluk, paylaşıldıkça artar.” – Brian Tracy
2. “Mücadele etmek, yenilgiden daha onurludur.” – Ernest Hemingway
3. “Mucizeler, imkansız olanı başaranlara gelir.” – Paulo Coelho
4. “Meyvesiz ağaçlar gölgesini bile karşılıksız verir.” – Atasözü
5. “Merak, bilginin ilk adımıdır.” – Albert Einstein
6. “Müziğin dili, evrensel bir dildir.” – Leopold Stokowski
7. “Mektep (okul), bir ağacın gövdesidir; öğretmenler dalları, öğrenciler ise meyveleridir.” – Atasözü
8. “Mükemmeliyet, azmin sonucudur.” – Vince Lombardi
9. “Makine çalışır, insan yaşar.” – Oscar Wilde
10. “Matematik, evrenin dili.” – Galileo Galilei

Bu alıntılar ve atasözleri, “M” harfiyle başlayan kelimeler üzerinden hayatın, insan doğasının ve değerlerin çeşitli yönlerini yansıtıyor.

Yorum yapın