Lombardlar Kimlerdir? Lombardların Özellikleri

Lombardlar

Lombardlar: Geç Antik Çağ ve Erken Orta Çağ’ın Belirleyici Gücü

Lombardlar, Geç Antik Çağ’dan Erken Orta Çağ’a uzanan dönemde Avrupa tarihinde önemli bir rol oynamış, Cermen
kökenli bir halktır. M.S. 6. yüzyıldan itibaren özellikle İtalya’da etkili olmuşlar ve bu bölge üzerinde uzun süre
hüküm sürmüşlerdir. Lombardların kökenleri, özellikleri, yaşadıkları yerler ve tarihleri hakkında detaylı bir
inceleme şöyle sunulabilir:

Kökenleri ve Göçleri

Lombardlar, Geç Antik Çağ’da Avrupa’nın kuzey bölgelerinden İtalya’ya uzanan büyük bir göç gerçekleştiren Cermen
kökenli bir halktır. Bu göçler ve yerleşimler, Avrupa’nın siyasi ve kültürel haritasında derin izler bırakmıştır.
İşte Lombardların kökenleri ve göçleri hakkında detaylı bir inceleme:

Kökenleri

 • Etnik Köken: Lombardlar, Proto-Cermen kabilelerinden türemiş ve ilk olarak bugünkü
  İskandinavya’da ortaya çıkmışlardır. Onların kökenleri ve erken tarihi, yazılı kaynakların kısıtlı olması
  nedeniyle tam olarak belirlenemese de, arkeolojik bulgular ve tarihi kaynaklar, bu kavmin kökenine dair bazı
  ipuçları sunar.

 • Adlandırma: Lombardlar, muhtemelen uzun sakalları anlamına gelen “Langobardi” teriminden
  türetilmiş bir isme sahiptir. Bu ad, zamanla “Lombard” şeklini almış ve bu halkın tanınmasında önemli bir
  rol oynamıştır.

Göçler

 • İlk Yerleşim ve Göç Hareketleri: Lombardlar, ilk olarak Kuzey Avrupa’da ve daha sonra Elbe
  ve Oder nehirlerinin bölgelerinde yaşamışlardır. 5. yüzyılın sonlarına doğru, güneye ve batıya doğru büyük
  göçler başlatmışlardır.

 • Göç Rotası ve Süreci: Lombardlar, M.S. 2. yüzyıl civarında bugünkü Almanya üzerinden Orta
  Avrupa’ya yayılmış ve daha sonra 6. yüzyılın ortalarında, özellikle kral Alboin liderliğinde, İtalya’ya
  büyük bir göç gerçekleştirmişlerdir.

 • İtalya’ya Yerleşim: M.S. 568 yılında Lombardlar, İtalya’nın kuzeyine girmiş ve kısa sürede
  geniş bir bölgeyi ele geçirerek kendi krallıklarını kurmuşlardır. Bu süreç, Roma İmparatorluğu’nun
  çöküşünden sonraki siyasi boşluğu değerlendirme ve yeni bir güç merkezi oluşturma fırsatı sunmuştur.

Lombard Krallığı ve İtalya’daki Hakimiyetleri

 • İtalya’da Kurulan Krallık: Lombardlar, İtalya’nın kuzeyini ve bazı merkezi bölgelerini ele
  geçirerek, Langobardia Major ve Langobardia Minor olarak bilinen iki ana bölge oluşturmuşlardır. Başkentleri
  Pavia olmuştur.

 • Toplumsal ve Siyasi Yapı: Lombardlar, kendi hukuk sistemlerini ve idari yapılarını
  geliştirmiş, yerel halklarla karmaşık ilişkiler kurmuşlardır. Onların dönemi, İtalya’da siyasi bölünmüşlüğün
  ve yerel güç merkezlerinin oluşumunun başlangıcı olmuştur.

 • Dini Gelişmeler: Lombardlar, başlangıçta Pagan inançlarına sahipken, zamanla Hristiyanlığın
  Aryan mezhebini benimsemişler ve daha sonraları Katolikliğe geçiş yapmışlardır. Bu dini geçişler,
  Lombardların yerel halklar ve Papalık ile ilişkilerini şekillendirmiş, kültürel entegrasyonu etkilemiştir.

Cermenler

Lombardların Mirası ve Sonu

 • Kültürel Etkiler: Lombardlar, İtalya’da sanat, mimari ve hukuk alanlarında kalıcı izler
  bırakmışlardır. Onların dönemi, Orta Çağ Avrupa’sının kültürel ve sanatsal gelişiminde önemli bir aşama
  olarak kabul edilir.

 • Siyasi Son: Lombard Krallığı, M.S. 774 yılında Frank Kralı Şarlman (Charlemagne) tarafından
  fethedilene kadar varlığını sürdürmüştür. Bu fetih, İtalya’nın Frank hakimiyetine girmesi ve Lombardların
  tarih sahnesinden çekilmesi anlamına gelmiştir.

Sonuç

Lombardlar, Avrupa tarihinde önemli bir yere sahip Cermen halkıdır ve özellikle İtalya üzerindeki etkileriyle
tanınır. İtalya’daki Lombard hakimiyeti, bölgenin siyasi, kültürel ve dini yapısını derinden etkilemiş, Avrupa Orta
Çağ tarihinin anlaşılması için kritik bir dönemi temsil etmektedir. Lombardların mirası, İtalyan ve Avrupa tarihinin
önemli bir parçası olarak kalmaya devam etmektedir.

Yorum yapın