Kahramanlık İle İlgili Sözler

Kahramanlık Sözleri

Sayfamızın en özel bölümünde, kahramanlık temasına dair derin ve etkileyici sözleri bir araya getirdik. Bu sözler, gerek tarihin tozlu sayfalarından gerekse günümüzün hızla akıp giden zamanından, adanmışlıkla ve karşılık beklemeden kahramanlık yapan bireyler için seçildi. Bu özel bireyler, bazen büyük tarihî kahramanlar olarak karşımıza çıkar, bazen de hayatın içinde sessizce büyük fedakârlıklar yapan sıradan insanlardır.

Şairler, kahramanlık temasını sıkça işlemişlerdir. Sayfamızda yer verdiğimiz Nihal Atsız’ın kahramanlıkla ilgili şiiri, bu konunun edebiyatta ne denli derin köklere sahip olduğunu gösteriyor. Atsız’ın kuvvetli kelimeleri ve duygu yüklü dizeleri, sayfamızı hem tarihsel hem de edebi bir zenginlikle donatıyor.

Kahramanlıkla ilgili bu değerli söz ve şiirleri sosyal medya üzerinden sevdiklerinizle paylaşabilir, bu özel temanın farklı yorumlarını ve duygusal derinliğini birlikte yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda, bu kahramanlık ile ilgili anlamlı sözler hakkında düşüncelerinizi ve duygularınızı bizimle paylaşmak için sayfamızdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Hem sizin düşüncelerinizle hem de kahramanlıkla ilgili paylaşımlarınızla sayfamız daha da zenginleşecek.

İçindekiler

En Güzel Kahramanlık Sözleri

Gerçek bir kahraman, kendisi için değil, diğerleri için savaşandır. Onun kılıcı, adaleti ve sevgiyi temsil eder.

Kahramanlık, ölümsüz olmak değil, ölümsüz bir iz bırakmaktır.

Bir kahramanın en büyük özelliği, herkesin pes ettiği yerde ayakta kalmaya devam etmesidir.

Bazıları kahraman doğar, bazıları kahraman olmayı seçer, ama gerçek kahramanlar, zor zamanlarda doğru olanı yapmayı seçenlerdir.

Kahramanlar, göz kamaştırıcı zırhları veya sivri kılıçlarıyla değil, büyük yürekleriyle tanınır.

Kahramanlık, tüm korkulara rağmen doğru olanı yapmaktır.

Büyük kahramanlar, büyük savaşlarda değil, günlük yaşamın küçük mücadelelerinde ortaya çıkar.

Kahramanlık, zaferle değil, mücadeleyle ölçülür.

Bir kahramanın en belirgin özelliği, zorlukların karşısında bile umudunu kaybetmemesidir.

Kahramanlar, sadece tarih kitaplarında değil, her gün etrafımızda, sessizce dünyayı daha iyi bir yer yapmaya çalışanlarda yaşar.

Kahraman olmak, daima en yüksek zirveye tırmanmak değil, düşerken bile onurunu korumaktır.

Bir kahramanın gücü, kılıcının keskinliğinde değil, kalbinin derinliğindedir.

Kahramanlık, bir kez değil, her gün tekrar tekrar cesurca mücadele etmektir.

Bir kahramanın silahı, fiziksel gücü değil, kararlı ruhudur.

Gerçek kahramanlar, sadece savaş meydanlarında değil, hayatın her alanında, adalet, sevgi ve cesaretleriyle tanınırlar.

Kahramanlık, bir savaşın kazanılmasında değil, barışın korunmasındadır.

Bir kahraman, her zaman kendi hayatını riske atmaya hazır olan kişidir, böylece başkalarının hayatı daha iyi olabilir.

Kahramanlar, tarih kitaplarına değil, insanların kalplerine yazılır.

Kahraman olmak, korkusuz olmak değil; korkularına rağmen doğruyu yapabilmektir.

İnsan her zaman kahraman oImaz; ama her zaman insan oIabiIir. Francis Bacon

Kahramanı oImayan bir uIusun, geIeceği de oIamaz. Marya Monnes

İnsan ortaIığı kırıp geçirmeden de kahraman oIabiIir. BoIieau

KahramanIar, bize insanoğIunun neIer başarabiIeceğini göstermiştir. Steve ChandIer

TehIikeIeri seçemeyen adama, hemen kahraman gözüyIe bakmak yanIıştır. VoItaire

Herkes kaçınıImaz oIarak, kendi hayat hikayesinin kahramanıdır. John Barth

KahramanIık, ruhun bedene karşı kazandığı zaferdir. Frederic AmieI

Gerçek kahraman, cesaretini şahitsiz gösterir. George Santayana

Zor oIan kahramanca öImek değiI, kahramanca yaşamaktır. Cenap Şehabeddin

Savaşırken öIenIeri kahraman yapan, öIümIeri değiI, öIümIerinin www.guzele.com sebepIeridir. NapoIeon Bonaparte

KahramanIık, ruhun bedene karşı kazandığı zaferdir. H.F. AmieI

Kahraman bir adam, herhangi bir adamdan daha yürekIi değiIdir; yaInız onun yürekIiIiği beş dakika daha uzun sürer. RaIph WaIdo Emerson

Kahraman ve korkak, ikisi de tamamen aynı korkuyu duyarIarken, yaInızca kahraman korkusuyIa yüzIeşip onu bir aIeve çevirebiIir. Cus D’amato

Kahramanlar, karanlığın en yoğun olduğu anlarda parlayan ışıklardır; onların parlaklığı, sadece karanlığın derinliğiyle değil, aynı zamanda içlerinde taşıdıkları cesaretle de doğru orantılıdır.

KAHRAMANLIK

KahramanIık ne yaInız bir yükseIiş demektir,

Ne de yıIdızIar gibi parIayıp sönmektir.

ÖImezIiği düşünmek boşuna bir emektir;

KahramanIık; saIdırıp bir daha dönmemektir.

SızIasa da gönüIIer düşenIerin yasından

Koşar adım gitmeIi onIarın arkasından.

KahramanIık; içerek acı öIüm tasından

İIeriye atıImak ve sonra dönmemektir.

YırtıcıIar az yaşar… Uzun sürmez doğanIık…

Her ışığın ardında gizIidir bir karanIık.

Adsız sansız oIsa da, en büyük kahramanIık;

Göz kırpmadan saIdırıp bir daha dönmemektir.

KahramanIık ne yaInız bir yükseIiş demektir,

Ne de yıIdızIar gibi parIayıp sönmektir.

Bunun için öIüme bir atıIış gerekir.

AtıIdıktan sonra bir daha dönmemektir…

Hüseyin NihaI Atsız

Yorum yapın