İsteğe Bağlı Sigorta Nedir, Şartları Nelerdir? Nasıl Başvurulur?

İsteğe Bağlı Sigorta

İsteğe bağlı sigorta, kişilerin çalışmadan prim ödeyerek emeklilik ve diğer sosyal güvenlik hizmetlerinden
yararlanabilmelerini sağlayan bir sigorta koludur. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan bu imkan,
özellikle çalışmayan bireyler için emeklilik gibi önemli bir hakkı elde etme fırsatı sunar.

İsteğe Bağlı Sigorta Kolları ve Şartları

İsteğe bağlı sigorta, çeşitli sigorta kollarında prim ödeme imkanı sunar. Bu sigorta kolları arasında:

 • Ek 5 Tarım Sigortası: Tarım ve orman işlerinde gündelik veya mevsimlik çalışanlar için
  tasarlanmıştır. Esnaflık, şirket ortaklığı veya çiftçilik kaydı olmayanlar bu sigortadan yararlanabilir.
 • Ev Hanımları İçin Sigorta: Ev hanımlarının sosyal güvenlik haklarından yararlanabilmesi için
  tasarlanmıştır.
 • İsteğe Bağlı 4b Bağ-Kur: Kendi nam ve hesabına çalışan bireylerin yararlanabileceği bir sigorta
  koludur.

Ek 5 Tarım Sigortası Nedir ve Şartları Nelerdir?

Ek 5 tarım sigortası, Türkiye’de tarım ve orman işlerinde çalışan bireylerin isteğe bağlı olarak sosyal güvenlik
kapsamına alınmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, belirli şartları taşıyan kişilere emeklilik hakları
gibi sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanma imkanı sunar.

Ek 5 Tarım Sigortasının Şartları

Ek 5 tarım sigortasından yararlanmak isteyenlerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

 • Tarımsal veya Orman İşlerinde Çalışma: Sigortalının, tarım ya da orman işlerinde gündelikçi,
  mevsimlik veya belirli bir süreliğine çalışıyor olması gerekir.
 • Çiftçi Kaydının Olmaması: Başvuru sahibinin, Ziraat Odası veya ilgili kurumlarda aktif bir
  çiftçilik kaydının olmaması gerekmektedir.
 • Esnaflık veya Şirket Ortaklığı Kaydının Olmaması: Sigortalının, esnaflık, şirket ortaklığı veya
  vergi mükellefiyeti gibi başka bir ticari faaliyetin kaydının bulunmaması şarttır.

Başvuru Yöntemi

Ek 5 tarım sigortası başvurusu yapmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 1. Çiftçilik Kaydı Olmadığına Dair Belge: İkamet edilen yerdeki Ziraat Odası’ndan veya il/ilçe
  tarım müdürlüklerinden çiftçilik kaydının olmadığına dair bir belge alınır.
 2. Başvuru Formu: Ek 5 tarım sigortası başvuru formu doldurulur ve gerekli belgelerle birlikte
  muhtara onaylatılır.
 3. Sosyal Güvenlik Merkezine Başvuru: Tüm belgeler, ikamet edilen yerin Sosyal Güvenlik Merkezi’ne
  (SGM) teslim edilir.

Ek 5 Tarım Sigortası

İLGİLİ İÇERİK:

Ek 5 Tarım Sigortası Nedir, Nasıl Yapılır?

Güncel Prim Tutarları

Ek 5 tarım sigortası için ödenecek güncel prim tutarları, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) resmi web sitesinden veya
en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi’nden öğrenilebilir.

Ek 5 tarım sigortası, tarımda veya orman işlerinde çalışan ve diğer sosyal güvenlik kollarına tabi olmayan bireyler
için önemli bir sosyal güvenlik imkanı sunar. Başvuru süreci ve gereklilikleri hakkında detaylı bilgi almak için en
yakın Sosyal Güvenlik Merkezi ile iletişime geçmek faydalı olacaktır.

Ev Hanımları İçin İsteğe Bağlı Sigorta: Nedir ve Şartları Nelerdir?

Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta, Türkiye’de ev hanımlarının emeklilik, sağlık ve diğer sosyal güvenlik
haklarından yararlanabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan bir imkandır. Bu sigorta kolu,
çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan ev hanımlarına, belirli bir prim ödeyerek sigortalı olma ve sosyal
güvenlik haklarından faydalanma şansı tanır.

İsteğe Bağlı Sigorta Şartları

Ev hanımları için isteğe bağlı sigortadan yararlanmak isteyen bireylerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Mavi Kart sahibi olmak.
 • SGK’ya daha önce herhangi bir sigorta kolundan kayıtlı olmamak veya aktif bir çalışma hayatı içinde bulunmamak.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Emekli aylığı almıyor olmak.

Başvuru Yöntemi

İsteğe bağlı sigorta için başvuru yapmak isteyen ev hanımları aşağıdaki adımları takip edebilir:

 1. e-Devlet Üzerinden Başvuru: www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak “Sosyal
  Güvenlik Kurumu” bölümünden isteğe bağlı sigorta başvurusu yapılabilir.
 2. SGK Müdürlüklerinden Başvuru: İkamet edilen yerin Sosyal Güvenlik Merkezi’ne (SGM) kimlik
  belgesi ile gidilerek doğrudan başvuru yapılabilir.

Prim Ödeme

İsteğe bağlı sigorta kapsamında ev hanımlarının ödeyecekleri prim miktarı, SGK tarafından belirlenen asgari ve azami
prim ödeme tutarları arasında seçim yaparak belirlenebilir. Prim tutarları her yıl yeniden değerleme oranına göre
güncellenir.

İsteğe bağlı sigorta, ev hanımlarına çalışmadan da emeklilik hakkı kazandırarak sosyal güvenlik sistemi içinde
korunmalarını sağlar. Ayrıca, sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı da sunar. Bu imkandan yararlanmak isteyen ev
hanımlarının SGK’nın güncel şartlarını ve prim tutarlarını kontrol etmeleri önerilir.

İsteğe Bağlı Bağ-Kur Nedir ve Şartları Nelerdir?

İsteğe bağlı Bağ-Kur, Türkiye’de kendi nam ve hesabına çalışan bireylerin, çalışmasalar dahi sosyal güvenlik
haklarından yararlanabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan bir sigorta türüdür. Kendi işini
yapan esnaf, serbest meslek erbabı, çiftçiler ve diğer kendi hesabına çalışan kişiler bu sigorta kolu altında sosyal
güvenlik hizmetlerinden faydalanabilirler.

İsteğe Bağlı Bağ-Kur Şartları

İsteğe bağlı Bağ-Kur’dan yararlanmak isteyen bireylerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da mavi kart sahibi olmak.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda tam zamanlı çalışmıyor olmak.
 • SGK’dan yaşlılık, malullük veya ölüm aylığı almıyor olmak.

Başvuru Süreci

İsteğe bağlı Bağ-Kur sigortası için başvuru yapmak isteyen bireyler, aşağıdaki adımları takip edebilirler:

 1. e-Devlet üzerinden başvuru yapmak: www.turkiye.gov.tr adresine girerek e-Devlet şifresi ile giriş yapın ve
  “Sosyal Güvenlik Kurumu” menüsünden ilgili isteğe bağlı sigorta başvuru sayfasına erişim sağlayabilirsiniz.

 2. En yakın Sosyal Güvenlik Merkezine (SGM) şahsen başvuru yapmak: Kimlik belgenizle birlikte
  en yakın SGM’ye giderek isteğe bağlı Bağ-Kur için başvuruda bulunabilirsiniz.

Prim Ödemeleri

İsteğe bağlı Bağ-Kur kapsamında ödenmesi gereken primler, her yıl belirlenen asgari kazanç limitine göre hesaplanır.
Ödenecek prim miktarı, SGK tarafından belirlenen asgari ve azami prim ödeme tutarları arasından seçilebilir. Prim
ödemeleri aylık olarak yapılır ve bireyin sosyal güvenlik haklarının devamı için düzenli ödeme yapılması gerekir.

İsteğe bağlı Bağ-Kur, özellikle çalışmayan ancak sosyal güvenlik haklarından yararlanmak isteyen bireyler için önemli
bir imkandır. Bu sistem sayesinde bireyler, emeklilik, sağlık hizmetleri ve diğer sosyal güvenlik haklarından
faydalanabilir.

İsteğe Bağlı Sigorta ve Şartları

İsteğe bağlı sigorta, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, bireylerin çalışma
hayatında aktif olmasalar bile belirli bir prim ödeyerek sosyal güvenlik haklarından yararlanmalarını sağlayan bir
sistemdir. Bu sistem sayesinde bireyler, emeklilik, sağlık sigortası gibi sosyal güvenlik haklarından
faydalanabilirler.

İsteğe Bağlı Sigorta Asgari Yaş Şartı

İsteğe bağlı sigorta için 5510 sayılı yasanın aradığı asgari yaş şartı 18 yaşındadır. Yani, 18
yaşını dolduran her birey, isteğe bağlı sigorta için başvuruda bulunabilir.

İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Süreci ve Yeri

İsteğe bağlı sigorta başvurusu, genellikle iki yol ile yapılabilmektedir:

 1. e-Devlet Üzerinden Başvuru: www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak,
  Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili bölümünden isteğe bağlı sigorta başvurusu yapılabilir.

 2. Sosyal Güvenlik Merkezine (SGM) Doğrudan Başvuru: Başvuru sahipleri, nüfus cüzdanı veya
  kimlik kartı ile birlikte en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi’ne giderek doğrudan başvuruda bulunabilirler.

Îsteğe Bağlı Sigorta İçin Gerekli Evraklar

İsteğe bağlı sigorta için gerekli evraklar genellikle şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
 • İkametgah belgesi,
 • Var ise daha önceki sigorta dönemlerine ait belgeler,
 • Diğer bireysel duruma göre istenebilecek belgeler (örneğin, esnaf ise esnaf sicil belgesi).

Her bireyin durumuna göre gerekli olabilecek belgeler değişiklik gösterebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde en yakın
Sosyal Güvenlik Merkezi’nden veya e-Devlet üzerinden detaylı bilgi almak faydalı olacaktır.

İsteğe Bağlı Sigorta Başlangıcı Hangi Tarihtir?

İsteğe bağlı sigortalılık, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu
tarihten sonra herhangi bir zamanda, belirtilen şartları sağlayan bireyler isteğe bağlı sigorta kapsamında prim
ödemeye başlayabilirler.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Prim Oranı Kaçtır?

İsteğe bağlı sigortalılık için ödenmesi gereken prim oranı, genel olarak kişinin belirlediği kazancın %32’sidir. Bu
oran, hem malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları için hem de genel sağlık sigortası primini kapsar. Ancak bu oran
zamanla değişiklik gösterebilir ve yıllık olarak belirlenen asgari ve azami kazanç sınırlarına göre ödenecek tutar
değişebilir.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Kapsamında Ödenen Primler Hangi Sigorta Kolu İçin Dikkate Alınmaz?

İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında ödenen primler, işsizlik sigortası kapsamında dikkate alınmaz. Çünkü isteğe
bağlı sigortalılar, işsizlik sigortası primi ödemezler ve bu nedenle işsizlik ödeneği gibi haklardan
yararlanamazlar.

Bu bilgiler, Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) resmi düzenlemelerine ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu’na dayanmaktadır. İsteğe bağlı sigortalılıkla ilgili en güncel bilgiler ve detaylar için
SGK’nın resmi web sitesini ziyaret etmek veya doğrudan bir SGK müdürlüğü ile iletişime geçmek en doğrusu olacaktır.

İsteğe Bağlı Sigorta Nasıl İptal Edilir?

İsteğe bağlı sigorta, bireylerin belirli koşullar altında kendi istekleriyle sigorta primi ödeyerek sosyal güvenlik
haklarından faydalanmalarını sağlar. Ancak bazı durumlarda, sigorta iptali gerekli olabilir. İşte bu süreçte
izlemeniz gereken adımlar:

İsteğe Bağlı Sigorta İptali İçin Dilekçe Nasıl Yazılır?

Sigorta iptal işlemleriniz için aşağıdaki örnek dilekçeyi kullanabilirsiniz:

………….. Sosyal Güvenlik Merkezi’ne

Kurumunuzda ……………………………. sicil numarası ve …………….. T.C. numarası ile sigorta ödemesi yapmaktayım. ……………………………….
gerekçesiyle …../…./20… tarihi itibariyle sigortamın durdurulmasını talep ediyorum.

Gereğini arz ederim.

İsteğe Bağlı Sigorta Ne Zaman Otomatik Olarak İptal Olur?

 • İsteğe bağlı Bağ-Kur ve ev hanımları için sigorta kolunda, borç 12 aydan fazla ödenmezse sigorta otomatik olarak
  iptal edilir.
 • Ancak, Ek 5 tarım sigortasında borç 12 aydan fazla ödenmemesi durumunda iptal işlemi uygulanmaz.

İsteğe Bağlı Sigorta Borcu Silinebilir mi?

 • İsteğe bağlı Bağ-Kur borcu 12 ayı aşarsa, borç otomatik olarak silinir.
 • Ek 5 tarım sigortası ve isteğe bağlı Bağ-Kur için, dilekçe yoluyla borçlarınızın silinmesini talep
  edebilirsiniz. Dilekçenizde, prim ödemenizin yettiği son tarihi belirterek, bu tarihe kadar olan hizmetlerin
  korunmasını ve sonrasındaki borçların silinmesini isteyebilirsiniz. Ancak silinen dönemler, ileride hizmet
  olarak sayılamaz.

İsteğe Bağlı Sigorta: Süre, Ödeme Yöntemleri ve Avantajları

İsteğe bağlı sigorta, bireylerin kendi istekleriyle sosyal güvenlik kapsamına girmesini sağlayan önemli bir
sistemdir. Bu sistem, özellikle serbest meslek sahipleri, ev hanımları ve gelir elde etmeyen diğer kişiler için
tasarlanmıştır. İşte isteğe bağlı sigorta ile ilgili merak edilen bazı detaylar:

İsteğe Bağlı Sigorta Kaç Yıl Ödenir?

İsteğe bağlı sigorta ve Ek5 tarım sigortası, bireylerin emeklilik hakları kazanabilmesi için önemli seçenekler
arasında yer alır. Bu iki sigorta türünün emeklilik şartları, sigortalının cinsiyeti, sigorta başlangıç tarihi ve
ödenmiş gün sayısına göre değişiklik göstermektedir. İşte detaylar:

Ek5 Tarım Sigortası Emeklilik Şartları

Ek5 tarım sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında değerlendirilir ve SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu)
emeklilik şartlarına tabidir. Bu kapsamda:

 • 2019 Yılı ve Sonrası İçin:
  • Kadınlar: İlk defa 2019 yılında veya sonrasında Ek5 tarım sigortalısı olan kadınlar,
   7200 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarını yerine getirerek emekli olabilirler.
  • Erkekler: Benzer şekilde, erkekler için de 7200 gün prim ödeme ve 60 yaş emeklilik
   şartları geçerlidir.

İsteğe Bağlı Bağ-Kur ve Ev Hanımları İçin Sigorta Türleri

İsteğe bağlı Bağ-Kur ve ev hanımları için olan sigorta türleri, Bağ-Kur hizmetleri kapsamında değerlendirilir ve
emeklilik şartları bu doğrultuda hesaplanır.

 • 2019 Yılı ve Sonrasında İlk Defa Sigortalı Olanlar:
  • Kadınlar: 9000 gün prim ödeme ve 58 yaş ile emeklilik mümkündür.
  • Erkekler: Aynı şekilde, erkekler için 9000 gün prim ödeme ve 60 yaş ile emeklilik
   şartları bulunmaktadır.

Bu bilgiler, sigortalıların emeklilik planlaması yaparken dikkate alması gereken temel kriterleri sunmaktadır. Her
iki sigorta türünde de, emeklilik hakları kazanabilmek için belirlenen yaş ve prim gün sayısı şartlarının yerine
getirilmesi gerekmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Ödemesi Nasıl ve Nereye Yapılır?

İsteğe bağlı sigorta prim ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen yöntemlerle yapılmaktadır.
Ödemeler, genellikle bankalar, PTT şubeleri veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir. Ödeme yaparken, kişinin
sigorta sicil numarası ve T.C. kimlik numarası gibi bilgilerin doğru girilmesi önemlidir.

İsteğe Bağlı Sigorta Avantajları Nelerdir?

İsteğe bağlı sigorta, birçok avantajı beraberinde getirir:

 • Emeklilik Hakları: İsteğe bağlı sigorta ile yapılan ödemeler, emeklilik için gerekli olan
  hizmet süresinin tamamlanmasına katkı sağlar.
 • Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma: Aktif sigorta ödemeleri sayesinde, sigortalı ve bakmakla
  yükümlü olduğu aile üyeleri, sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.
 • Malulen Emeklilik: Yeterli hizmet süresine ulaşamadan sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale
  gelen sigortalılar, malulen emeklilik hakkı kazanabilir.

İsteğe bağlı sigorta, sosyal güvenlik haklarından yararlanmak isteyen bireyler için önemli bir seçenektir. Bu
sistemle, çalışma hayatının dışında kalan kişiler de sosyal güvenlikten faydalanabilir ve geleceklerini güvence
altına alabilirler.

İsteğe Bağlı Sigorta ve Aile Yardımı: Ne Zaman Engeldir, Ne Zaman Değildir?

İsteğe bağlı sigorta, birçok kişinin kafasını karıştıran konulardan biridir, özellikle de asgari geçim indirimi ve
aile yardımı almaya etkisi söz konusu olduğunda. Bu yazıda, isteğe bağlı sigorta kapsamındaki asgari geçim indirimi
ve aile yardımı hakkındaki kafa karışıklıklarına açıklık getirmeyi amaçlıyoruz.

Asgari Geçim İndirimi ve Ek5 Tarım Sigortası

Ek5 tarım sigortası kapsamında prim ödeyen eşler, asgari geçim indirimi, diğer adıyla eş yardımından yararlanamazlar.
Bu durum, Ek5 tarım sigortasının özel koşullarından kaynaklanır ve aile yardımı haklarını etkiler.

İsteğe Bağlı Bağ-Kur ve Ev Hanımları için Durum Nedir?

İsteğe bağlı Bağ-Kur kapsamında prim ödeyenler veya ev hanımları ise bu kısıtlamadan muaf tutulurlar. Yani, eğer
eşiniz isteğe bağlı Bağ-Kur primi ödüyorsa, aile yardımı almaya devam edebilirsiniz.

İsteğe Bağlı Sigorta Borç ve Tescil Sorgulama

İsteğe bağlı sigorta borcu ve tescil durumunuzu e-Devlet üzerinden kolaylıkla sorgulayabilirsiniz. İşte adımlar:

İsteğe Bağlı Sigorta Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları

Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için prim borcunuzun iki aydan fazla olmaması gerekmektedir. Önceki sigorta
kolunuzdan borcunuz varsa, yeni bir sigorta koluna geçiş yapmadan önce bu borcu kapatmanız gerekir. Aksi takdirde
sağlık hizmetlerinden yararlanamazsınız.

İsteğe Bağlı Sigorta Emeklilik Şartları

Emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterir. 1 Mayıs 2008 veya sonrasında başlayanlar
için:

 • Bağ-Kur: Erkekler ve kadınlar için 9000 gün prim ödeme ve sırasıyla 60 (erkekler) ve 58
  (kadınlar) yaş şartı.
 • SSK: Her iki cinsiyet için de 7200 gün prim ödeme şartı, yaş şartı ise yine aynıdır.

Bu bilgiler, isteğe bağlı sigorta kapsamında en çok merak edilen sorulara dair net ve anlaşılır bilgiler sunmaktadır.
Daha fazla bilgi almak veya başka bir konuda destek istemek ister misiniz?

Yorum yapın