Hayvanlarla İlgili Atasözleri ve Anlamları

Web sitemizde, hayvanlarla ilgili atasözleri ve bunların anlamları hakkında kapsamlı bir koleksiyon bulunmaktadır. Bu atasözleri, hayvanların insan yaşamı ve topluluklar üzerindeki etkisini ve önemini ifade ederken, aynı zamanda genel hayat derslerini ve ahlaki öğretileri de iletirler. Ayrıca, bu atasözleri hayvanların insanlar tarafından nasıl algılandığını ve onların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamımızdaki yerini gösterirler.

Her bir hayvanla ilgili atasözü, belirli bir hayvanın karakteristik özelliklerini, davranışlarını veya doğasını temsil eder ve bu özellikler genellikle daha geniş bir yaşam dersi veya mesajı simgeler. Bu atasözleri, insanların hayvanlar hakkındaki gözlemlerini, tecrübelerini ve bilgilerini nesilden nesile aktarmanın bir yoludur. Her bir atasözünün yanında, o atasözünün anlamını ve açıklamasını bulabilirsiniz. Bu sayede, hem atasözlerinin kökenini ve tarihsel bağlamını anlamak, hem de onların modern yaşamdaki uygulamalarını ve önemini keşfetmek mümkün olacaktır.

Hayvanla İlgili Anlamlı Atasözleri

 • Aç köpek fırın deler.
  • İnsanlar çaresizlik ve açlık durumunda olağanüstü şeyler yapabilirler.
 • Ağaç yaş iken eğilir.
  • İnsanlara genç yaşlarda eğitim verilmelidir, küçük yaşta alınan eğitim kalıcı olur.
 • Ağır giden yol alır, hızlı giden yolda kalır.
  • İstikrarlı ve dikkatli bir şekilde ilerleyen başarıya ulaşır, acele eden ise başarısız olur.
 • At, sahibine göre kişner.
  • İnsanlar, kendilerine nasıl davranılırsa öyle karşılık verirler.
 • Ateşle barut yan yana durmaz.
  • Birbirine zıt veya düşman iki kişi veya şey bir arada bulunamaz.
 • Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar.
  • Kadınların aile içindeki etkisi büyük olabilir; bazıları aileyi toparlar, bazıları ise dağıtır.
 • Balık baştan kokar.
  • Bir organizasyon ya da topluluk bozulmaya başlarsa, bu genellikle liderden kaynaklanır.
 • Kedi ulaşamadığı ciğere murdar der.
  • İnsanlar elde edemedikleri şeyleri değersizmiş gibi göstermeye çalışırlar.
 • Köpeğin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı.
  • Değersiz veya önemsiz kimselerin istekleri yerine gelmez.
 • Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz.
  • İnsanlar zor zamanları aşabilirler ama yaşadıkları zorlukları unutmazlar.
 • Karga kekliği taklit edeyim derken yürüyüşünü şaşırmış.
  • Başkalarını taklit etmeye çalışanlar, kendi doğal yeteneklerini kaybedebilirler.
 • At ölür meydan kalır, yiğit ölür şanı kalır.
  • Değerli insanların ölümleriyle anıları ve yaptıkları işler kalıcı olur.
 • Tilkiyi tilkiye kırdırırlar, çakalı dağa sürerler.
  • Zeki insanlar zeki insanlarla, hilekârlar hilekârlarla uğraştırılır.
 • Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
  • Küçük veya önemsiz kişilerin öfkesi, büyük veya güçlü kişileri etkilemez.
 • Yılanın başı küçükken ezilir.
  • Sorunlar küçükken çözülmelidir; büyüdüğünde kontrol etmek zorlaşır.
 • Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.
  • Alternatifin olmadığı durumlarda, mevcut olan en iyi seçenek kabul edilir.
 • El atına binen tez iner.
  • Başkalarının emeği veya malıyla başarı sağlamaya çalışanlar, kalıcı olamazlar.
 • Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.
  • Büyük kazançlar beklenen yerlerde küçük fedakarlıklar yapılmalıdır.
 • Koyun can derdinde, kasap et derdinde.
  • Taraflar arasında çıkar çatışması varsa, biri hayatta kalmaya çalışırken diğeri ondan kazanç sağlamaya çalışır.
 • Eşek hoşaftan ne anlar?
  • Değersiz veya cahil kimseler, değerli şeylerin kıymetini bilemezler.
 • Tavuk su içer, Allah’a bakar.
  • Bir iş yapılırken ya da bir kazanç sağlanırken her zaman şükretmek ve saygı göstermek gerekir.
 • Kedi, ciğerci dükkanına bakar.
  • İnsanlar, arzu ettikleri ancak ulaşamadıkları şeylere göz dikerler.
 • Karga gibi kalk, bülbül gibi otur.
  • Güne erken başlamak ve işlerini dikkatli bir şekilde yapmak, sonunda güzel sonuçlar getirir.
 • Köpek kuyruğunu kovalarken yorulur.
  • Boş ve anlamsız işlerle uğraşanlar, sadece kendilerini yorarlar.
 • Dost başa, düşman ayağa bakar.
  • Gerçek dostlar, kişinin iyiliğini düşünürken, düşmanlar onun hatalarını ve zayıflıklarını ararlar.
 • Ayı yavrusunu severken öldürür.
  • Aşırı sevgi ve koruma bazen zararlı sonuçlar doğurabilir.
 • At sahibine göre kişner.
  • İnsanlar, sahip oldukları veya yönettikleri şeylerin kalitesini ve karakterini belirlerler.
 • Tilki kırk yıl yol gider, kürkçü dükkanına döner.
  • İnsanlar ne kadar uzaklaşsalar da eninde sonunda alıştıkları veya ait oldukları yere geri dönerler.
 • Üzüm üzüme baka baka kararır.
  • İnsanlar, yakın çevrelerindeki kişilerin davranışlarını ve özelliklerini zamanla benimserler.
 • Ağzı süt kokmak.
  • Deneyimsiz veya çok genç olmak, tecrübesiz davranmak anlamında kullanılır.
 • Kedi köpeksiz sokakta gezmez.
  • Bir düşmanı veya rakibi olmayan kişi, rahatça ve korkusuzca hareket eder.
 • At ölür, itler bayram eder.
  • Güçlü bir kişinin veya varlığın yokluğunda zayıf ve kötü niyetli kimseler sevinir.
 • Balık kavağa çıkınca.
  • Gerçekleşmesi imkansız olan bir durumu ifade etmek için kullanılır.
 • Kedi burun göstermez.
  • Tehlikeli veya istenmeyen bir durumun olduğu yerde, akıllı ve tedbirli kimseler bulunmaz.
 • Kuyruğu dik tutmak.
  • Zor veya tehlikeli bir durumda bile moralini yüksek tutmak, cesaretini kaybetmemek anlamında kullanılır.

Yorum yapın