Hacı Bektaşi Veli Sözleri

Anlamlı Hacı Bektaşi Veli Sözleri

Hacı Bektaşi Veli, 13. yüzyıl Anadolu’sunda yaşamış önemli bir Türk mutasavvıf ve ahlak filozofudur. O, insan sevgisi, hoşgörü, barış ve eşitlik ilkelerini öğreten ve bu değerlerle birlikte, dini ve felsefi düşüncelerini özdeştirerek Bektaşi tarikatını kurmuştur. İşte Hacı Bektaşi Veli’nin en bilinen ve en etkileyici sözleri:

Hacı Bektaşi Veli’nin öğretileri ve sözleri, birçok kişiye ilham vermiştir. Onun kısa ve özlü sözleri, yaşamın çeşitli alanlarında karşılaşılan zorluklara ilişkin özgün ve derin görüşler sunar. İnsanlar arasındaki eşitliği vurgulayan “Bir olalım, iri olalım, diri olalım”, insanın kendi içindeki hakikati aramasını öneren “Kendine gel, kendine” ya da insanın düşüncelerinin ve eylemlerinin önemini vurgulayan “İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir” gibi özlü ifadeler, Hacı Bektaşi Veli’nin bilgeliğini ve felsefesini yansıtır.

Hacı Bektaşi Veli’nin resimli sözleri de sosyal medyada geniş bir kitleye hitap eder ve bu özdeyişler insanların kalbine dokunur. Facebook, Twitter gibi platformlarda yaygın olarak paylaşılan bu resimli sözler, Hacı Bektaşi Veli’nin düşüncelerini ve öğretilerini daha geniş bir kitleye ulaştırır. “Bir ol, iri ol, diri ol” ya da “Nerede bir lâl u gül varsa orada bir gülşen vardır” gibi anlamlı ve etkileyici ifadeler, Hacı Bektaşi Veli’nin hayat felsefesini ve ahlaki değerlerini geniş kitlelere aktarır.

Son olarak, Hacı Bektaşi Veli’nin anlamlı ve özgün sözleri, hayatın çeşitli yönlerine ışık tutar ve insanların hayatına farklı bir bakış açısı kazandırır. İşte Hacı Bektaşi Veli’nin bazı unutulmaz sözlerinden bazıları: “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın”, “İbadet, insana hizmettir”, “Gel ne olursan ol, yine gel” gibi güçlü ve evrensel mesajlar içerir. Bu sözler, Hacı Bektaşi Veli’nin hoşgörü, sevgi ve insanlık değerlerine olan derin inancını yansıtır ve onun düşüncelerinin zamansız doğasını gösterir.

Anlamlı Hacı Bektaşi Veli Sözleri

Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.

İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.

Kendine gel, kendine.

İbadet, insana hizmettir.

Gel ne olursan ol, yine gel.

Bil ki halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

Miskinlik nedir bilir misin? Kendinden geçip Allah’a varmak ve orada kalıp geri gelmemektir.

Cahil bir toplum, aydın bir toplum tarafından yönetilir.

Her ne arar isen kendinde ara, kâbe senin, Mekke senin, Ravza senin, Medine senin.

Hikmet arayan bir kişi, miskinlik eden bir kişidir.

Halk içinde en yüksek mertebe hakikat sahibi olmakta, halka hizmet etmekte.

İki cihanda da muhabbet ancak bir Allah için olmalıdır.

Her ne ararsan kendinde ara, zira senin kıblen kendin olmalıdır.

Edebi bilmeyenler makam sahibi olmasın.

Ahlaksız ilimden, ilimsiz ahlaktan sakınınız.

Yaradılanı sev, Yaradan’dan ötürü.

Halka uyan bozulur, halka uymayan yok olur.

Aşkta, iki bedende bir can misali, can yekpare, bedenler ise ayrı.

Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı.

İnsanın Gerçek Güzelliği, Sözünün Güzelliğidir.

Mârifet, Nefsi Silmek Değil, Bilmektir.

Her Ne Ararsan Kendinde Ara.

Arifler Hem Arıdır, Hem Arıtıcı.

Eline, Beline, Diline Sahip OI.

Mârifet Ehlinin ilk Makamı Edeptir .

Okunacak En Büyük Kitap insandır .

Sen Seni BiIirsen Yüzün Hüdâ’dır; Sen Seni BiImezsen, Hak Senden Cüdâdır.

Kendine Ağır GeIeni Başkasına Yapma!

En Yüce Servet IIimdir .

Düşünce KaranIığına Işık TutanIara Ne MutIu.

İIimden GidiImeyen YoIun Sonu KaranIıktır.

ÇaIışmadan GeçinenIer Bizden DeğiIdir.

AIimin uykusu cahiIin ibadetinden üstündür.

Ara bul.

Araştırma açık bir sınavdır.

ArifIer hem arıdır, hem arıtıcı.

AsaIet, duruIuk ve doğruIuktur.

AsıI körIük nankörIüktür.

Bir oIaIım, iri oIaIım, diri oIaIım.

Çalışmadan geçinenler bizden değildir.

Dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.

Doğruluk dost kapısıdır.

Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. Ellerin kâbesi var, benim Kâbem insandır.

En büyük keramet çalışmaktır.

Erkek, dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde.

Hak’ın yarattığı, her şey yerli yerinde.

Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok.

Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde.

Göze nur gönülden gelir.

Hak güneşten daha zahirdir.

Her ne ararsan kendinde ara.

Yorum yapın