Filistin İle İlgili Sözler

Filistin ile ilgili sözler ile Kudüs ve ile ilgili sözler ve Gazze sözleri sayfamızdasınız. Filistin’de yapılan zulme karşı ve Kudüs’ün işgaline karşı Gazze ile Filistin sloganları sayfamıza hoş geldiniz. Kudüs de durmak bilmeyen Müslüman katliamına sessiz kalmamak adına sizlere anlamlı Filistin sözleri ve sloganları hazırladık. Hz. Ali her ne olursa olsun zulme karşı koyamıyorsan sessizde kalmayacaksın demiş. Bize bu görevi yerine getirmek düşer…

Filistin İle İlgili Sözler

“Filistin, özgürlük için atılan her adımda, dünyanın vicdanını sınamaktadır. Her bir çocuğun gülüşü, özgürlüğün sesidir.”

“Her taş altında bir Filistinli’nin direniş hikayesi yatar. Kudüs’ün her köşesi, direnişin ve umudun sembolüdür.”

“Zulüm altında büyüyen çiçekler, Filistin’de. Her bir yaprak, direnişin ve dayanıklılığın kanıtı.”

“Filistin toprakları, zulmün değil, zaferin tohumlarını barındırır. Her bir çocuğun attığı adım, geleceğe atılmış bir umuttur.”

“Kudüs’ün minareleri sadece ezan sesiyle değil, özgürlük çağrısıyla yankılanıyor.”

“Gazze, dünyanın göz ardı edilen vicdanı. Her bir bomba sesi, insanlığın unutulmuş bir parçasını hatırlatıyor.”

“Filistinli çocuklar, özgürlük için değil, özgürlükle büyümeyi hedefleyen nesillerdir.”

“Filistin’in her bir çocuğu, barışın ve adaletin gelecekteki elçileridir. Onların gözyaşları, dünyaya meydan okuyan birer ders.”

Filistin Sözleri
Filistin Sözleri

“Kudüs, barışın başkenti olmalı, savaşın değil. Bu şehir, insanlık için birleşme yeri olacak.”

“Her bir Filistinli’nin gözündeki ışık, karanlıkta yolunu kaybetmiş bir dünyaya rehberdir.”

“Filistin’de yaşanan her acı, dünyanın ortak sorumluluğudur. Suskunluk, bu acılara ortak olmaktır.”

Zulüm ile İlgili Sözler
İLGİLİ İÇERİK Zulüm ile İlgili Sözler

“Gazze’nin çocukları, özgürlüğe olan inançlarını kaybetmeden büyüyor. Onların direnci, tüm dünyaya ilham kaynağı.”

“Kudüs, tüm dinlerin ve milletlerin ortak mirasıdır. Bu şehir, paylaşımın ve barışın simgesi olmalı.”

“Filistin’in direnişi, adalet ve özgürlük için dünya çapında bir çağrıdır. Onların mücadelesi, hepimizin mücadelesidir.”

“Mescid-i Aksa’nın minareleri, özgürlük ve barış için yükselen dualarla çınlasın. Bu kutsal topraklar, zulmün değil, huzurun yuvası olmalı.”

Filistin Sloganları
Filistin Sloganları

“Filistin direnişi, tarih boyunca özgürlük ateşini yakan bir kıvılcım. Her bir direnişçi, özgürlüğün sembolü.”

“Kudüs’ün sesi, dünyanın vicdanında yankılanıyor. Bu ses, adalet ve barış için bir çağrıdır.”

“Her Filistinli taş, özgürlük mücadelesinin bir parçası. Bu taşlar, adaletsizliğe karşı koymanın aracıdır.”

“Kudüs, dünyanın kalbi. Bu kalp, barış ve kardeşlikle çarpmalıdır.”

“Özgür bir Filistin, dünya barışının anahtarıdır. Adalet sağlanmadan, barışın temelleri sağlam olamaz.”

“Gazze’de her gün, umut ve direniş yeniden doğuyor. Bu topraklar, kırılmaz bir ruhun evidir.”

“Filistinli çocukların oyun alanları, barışın yeşereceği topraklar olmalı. Her bir bomba, bu umudu çalar.”

“Kudüs, geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de şehridir. Bu şehrin özgürlüğü, tüm insanlık için bir umut ışığıdır.”

Filistin Slogan sözleri
Filistin Slogan sözleri

“Filistin’deki her anne, sadece çocuklarını değil, bir ulusun umudunu büyütüyor.”

“Kudüs’ün duvarları, barışın mesajlarını taşımalı. Her bir taş, farklı kültürlerin birlikteliğini simgelemeli.”

“Filistin toprakları, adaletin yeşermesi için mücadele edilen alanlar. Her bir direniş, bu adalet için atılan bir adımdır.”

“Kudüs’ün her bir köşesi, farklı inançların ve kültürlerin buluştuğu bir diyalog alanı olmalı.”

“Mescid-i Aksa, sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda barış ve dayanışmanın global bir simgesidir.”

“Filistin, zulme karşı direnenlerin ve adalet arayanların evi. Bu topraklar, özgürlüğün bedelini en ağır biçimde ödeyenlerindir.”

“Kudüs’ü düşünmek, dünya üzerindeki her vicdanlı bireyi harekete geçirmeli. Bu şehir, sadece bir bölgenin değil, tüm insanlığın mirasıdır.”

Kudüs İle İlgili Sözler

“Kudüs, mücadelemizin kalbi, dualarımızın yönüdür. Her Müslüman’ın gönlünde ayrı bir yeri olan bu kutsal topraklar, imanımızın da, direnişimizin de sembolüdür.”

“Kudüs, tarih boyunca peygamberlerin yürüdüğü, dua ettiği ve öğrettiği topraklardır. Bu kutsal şehir, sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir mirastır.”

“Bir gün Kudüs özgür olacak ve o gün dünya için yeni bir adaletin, barışın ve kardeşliğin başlangıcı olacak.”

“Kudüs’ü anlamak demek, insanlığın ortak mirasını anlamak demektir. Burası sadece bir ülke değil, aynı zamanda dünya tarihindeki en önemli kavşak noktalarından biridir.”

“Müslüman olarak Kudüs’e olan bağlılığımız, sadece tarihi ve dini bir bağ değil, aynı zamanda adalet, barış ve hürriyet için verdiğimiz küresel bir mücadelenin de parçasıdır.”

“Kudüs, hürriyetin sembolü, mazlumların sesidir. Oranın her köşesi, bizlere özgürlük için verilen mücadelenin hikayelerini fısıldar.”

“Müslümanlar olarak Kudüs’ün özgürlüğü, bizim özgürlüğümüzle eşdeğerdir. Orada yaşanan her acı, kalbimizde derin bir yankı bulur.”

“Kudüs bizim için sadece bir mabet değil, aynı zamanda bir meydan okumadır. Bu şehir, inancımızın ve irademizin sınandığı yerdir.”

“Zulüm ile yoğrulmuş bu kutsal topraklar, bir gün özgürlüğüne kavuşacak ve tüm dünya için bir umut ışığı olacak.”

“Kudüs’ün hikayesi, inanç, umut ve direnişin eşsiz bir sentezidir. Bu şehir, sadece geçmişteki olayları değil, aynı zamanda gelecekteki umutları da barındırır.”

“Kudüs, dünyanın kalbidir. Burası, farklı dinlerin ve kültürlerin bir araya geldiği, insanlığın ortak değerlerinin buluştuğu bir merkezdir.”

“Kudüs, bir gün herkes için özgür olacak ve orada yaşayan her birey, barış içinde yaşama hakkını sonuna kadar kullanabilecek.”

“Her Müslüman’ın kalbinde özel bir yere sahip olan Kudüs, bizim için sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir davettir; adalet, barış ve özgürlük daveti.”

“Kudüs’ün özgürlüğü, tüm insanlığın özgürlüğüdür. Bu şehirde yaşanan her türlü zulüm, tüm dünyanın vicdanında derin yaralar açar.”

“Kudüs ve çevresinde yaşananlar, tüm insanlık için bir sınavdır. Bu sınavdan alnımızın akıyla çıkmak için, adalet ve barış yolunda sabırla ve kararlılıkla yürümeliyiz.”

Teröre Lanet Sözleri / Pkk’ya Lanet Sözleri / Sloganlar

“Kudüs, gözyaşlarıyla sulanmış, dualarla yükselmiş bir topraktır. Bu kutsal şehir, tarih boyunca umudun ve dayanışmanın simgesi olmuştur.”

“Kudüs, farklı medeniyetlerin, dinlerin ve kültürlerin kesiştiği, tarih sahnesinde benzersiz bir yerdir. Buranın her köşesi, insanlık tarihinin derin izlerini taşır.”

“Zulmün gölgesinde bir umut ışığı gibi parlayan Kudüs, özgürlüğün mücadelesinde bize her zaman ilham kaynağı olmuştur.”

“Kudüs, sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir çağrıdır; zulme karşı koyma ve insanlık onurunu koruma çağrısı.”

“Kudüs’ün sokakları, hüzünle karışık bir özlemi barındırır. Her taşında, asırlar boyu süregelen hikayeler yankılanır.”

“Bu kutsal şehir, barışın ve adaletin tesis edilmesi gereken bir yer olarak, tüm dünya için önemli bir mesaj taşımaktadır.”

“Kudüs’ün özgürlüğü, tüm insanlık için bir zafer olacak. Bu zafer, sadece bir toprak parçasının değil, aynı zamanda insan haklarının da kurtuluşu anlamına gelir.”

“Kudüs’te atılan her adım, tarihin derinliklerine bir yolculuktur. Bu şehir, geçmişi ve geleceği bir araya getiren nadir yerlerden biridir.”

“Kudüs, dünya barışının anahtarıdır. Burada yaşanan her olay, global ölçekte yankılar bulur ve tüm insanlığı etkiler.”

“Kudüs, Müslümanların kalbinde yanan bir meşaledir. Bu meşale, imanın ve kardeşliğin simgesi olarak parlamaya devam eder.”

“Her Müslüman için Kudüs, manevi bir vatan gibidir. Burası, bizim ruhumuzun ve inancımızın kök saldığı kutsal bir topraktır.”

“Kudüs ve çevresinde yaşanan acılar, bizlere zulme karşı durmanın ve adaleti savunmanın önemini hatırlatır.”

“Kudüs, insanlığın ortak mirasıdır. Bu şehri korumak, tüm dünyanın sorumluluğu altındadır.”

“Kudüs, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle, bu şehrin barış içinde yaşaması, tüm dünya için bir zenginlik ve bereket kaynağı olacaktır.”

“Kudüs, sevgi, umut ve özgürlük şehridir. Bu kutsal topraklarda barışın hüküm sürmesi, tüm insanlık için bir umut kaynağıdır.”

Gazze İle İlgili Sözler

“Gazze, dünya tarihinde adaletsizlikle mücadelenin sembolü haline gelmiştir. Her bir sokak köşesi, direniş ve kararlılığın hikayesini anlatır.”

“Gazze’nin çocukları, savaşın gölgeleri altında bile umudun ışığını saçarlar. Onların gözlerindeki parıltı, karanlık zamanlarda yol göstericimizdir.”

“Bu topraklar, savaşın acımasızlığını değil, insan ruhunun direncini simgeler. Gazze, yıkıma rağmen ayakta kalabilen umudun adıdır.”

“Gazze, silah seslerinin arasında bile barışın şarkısını söyleyenlerin yurdu. Bu topraklar, zulme karşı koyma cesaretinin merkezidir.”

“Her bir Gazze sabahı, yeni bir direniş gününün başlangıcıdır. Bu topraklar, özgürlüğe giden yolda yılmadan ilerlemenin simgesidir.”

“Gazze’deki her yıkım, dünyanın vicdanına seslenir. Bu toprakların çektiği acılar, uluslararası toplumun sorumluluğunu hatırlatır.”

“Gazze’de yaşamak, her günü bir mücadele içinde geçirmek demektir. Ancak bu mücadele, özgürlüğün değerini de hatırlatır.”

“Gazze’nin direnişi, dünya genelinde adaletsizlikle savaşan herkes için bir ilham kaynağıdır. Bu topraklar, asla boyun eğmeyen bir ruha sahiptir.”

“Gazze’de susan her çocuk, dünya liderlerinin vicdanında bir yük olmalıdır. Çocukların sessizliği, dünyanın sessiz kalmasını gerektirmez.”

“Her Gazze gecesi, yıldızların altında umutla dolu dualarla son bulur. Bu topraklar, her sabahı umutla karşılar.”

“Gazze, dünyanın unutulmuş köşesi değil, hatırlanması gereken bir davadır. Bu topraklar, global vicdanın bir parçasıdır.”

“Gazze’deki her annenin duası, barış için bir çağrıdır. Bu dualar, dünyanın her yerinde yankılanmalıdır.”

“Gazze, her türlü zorluğa rağmen hayatın devam ettiği bir yerdir. Burada yaşamak, sürekli bir direniş ve umut hikayesidir.”

“Gazze’nin sokakları, özgürlük ve direnişin manifestosunu yazanların yürüdüğü yollardır. Her adım, özgürlük yolunda atılan bir adımdır.”

“Gazze’nin sessizliği, aslında dünyanın sesizliği. Bu toprakların çektiği acılar, insanlığın ortak vicdanına hitap eder ve hepimizi harekete geçirmelidir.”

Filistin Sloganları, Kudüs Sloganları

Burada top atılınca iftaradır davet.
Gazze’de top atılınca vaktidir şehadet.
Birinde oruç açılır, diğerinde cennet.

Hangi dert kaldı, söyle, bağrına üşüşmeyen..
Hangi ölüm şarkısı, bu dilinden düşmeyen?

İnsanlar ikiye ayrılır;
Gazze’de ölen insanlar.
Dünyada ölen insanlık..

Bir çocuk düşünün.
Ölümün ne olduğunu bilmeyen.
Ve bir çocuk düşünün.
Ölümü çocukça yaşayan..

Bu Ramazan ne çok susuyoruz!
Oruçken ‘susuyoruz’; masumlar ölüyor ‘susuyoruz’..

Allahümme ecirna min şerrin İsrail!
Allahümme ecirna min belain İsrail!
Allahümme ecirna min fitnetin İsrail!

Filmin adı Gazze!
Şahidi çok, şehidi çok..

“Filistin İle İlgili Sözler” üzerine bir yorum

Yorum yapın