Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

Erken Emeklilik Koşulları nelerdir? İşte tüm sigorta kolları temelinde erken emeklilik ipuçları ve SGK erken emeklilik koşulları hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz bir makale.

Genel olarak SSK emeklilik şartları nelerdir?

Bilindiği gibi, 01 Ekim 2008 tarihi itibarıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer tüm sigorta kolları birleştirilerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun yürürlüğe girene kadar her sigorta koluna ayrı ayrı koşullar hesaplanmaktaydı. Kanunun yürürlük tarihiyle birlikte, sigortalı ve bağlı olanlar için ilk kez 01 Ekim 2008 tarihinden sonra emeklilik koşulları şu şekildedir:

  • Bağ-Kur’da 9000 prim günü şartıyla, erkeklerde 60 yaşını, kadınlarda ise 58 yaşını tamamladıklarında emekli maaşı ödenir.
  • 01 Mayıs 2008 tarihinden sonra ilk defa memur olarak çalışmaya başlayanlar için emeklilikte aranan prim gün sayısı şartı 9000 gündür. Gerekli yaş şartı erkekler için 60, kadınlar için 58’dir.
  • 5510 sayılı Kanun kapsamında ilk defa 01 Mayıs 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için aranan prim gün sayısı 7200 gündür. Yaş şartı ise erkekler için 60, kadınlar için 58’dir.
  • Yukarıda belirtilen yaş şartları, 31 Aralık 2035 tarihine kadar belirtilen prim gün sayısının tamamlanması durumunda geçerli olan koşullardır. Bu tarihten sonra tamamlanması durumunda her iki yıl için bir yıl emeklilik yaşı eklenir.

Erken emekli olmanın yolları nelerdir?

Ana konumuz olan erken emeklilik koşullarına gelelim. Erken emeklilik için iki yol bulunmaktadır. İlk yol malullük emekliliği, diğer yol ise vergi indiriminden malullük emekliliğidir. Her iki emeklilik türü için de yaş şartı aranmamaktadır. Maluliyet veya maluliyet oranına göre, koşulları sağlayanlara aylık olarak prim gün sayısı ve sigorta süresi ödenmektedir.

Malullük emekliliği için aranan koşul, ilk defa sigortalı olunan tarihten itibaren en az 10 yıl geçmiş olması ve bu 10 yıllık süre içinde en az 1800 gün prim ödenmiş olmasıdır. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından iş gücü kaybı oranının en az %60 olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. %60 şartı kanser hastalarında aranmamaktadır. Tanı konulması durumunda direkt olarak aylığa bağlanmaktadır.

Malullük indirimli emeklilik olarak da bilinen malullükten emekli olma durumunda ise en az %40 oranında bir rapor gerekmektedir. İlk kez sigortaya başlamadan önce en az %60 oranında bir rapora sahip olanlar, 3960 gün ve 15 yıl sigorta süresi koşuluyla emekli olurlar. En az %40 oranında bir rapora sahip olanlar ise 18 yıl sigorta süresi ve 4680 gün prim ödeme şartıyla emekli olurlar, %50-59 arasında bir rapora sahip olanlar ise 16 yıl sigorta süresi ve 4320 gün prim ödemeyle emekli olurlar.

Sağlık nedeniyle erken emeklilik şartları nelerdir?

İlk kez 01.10.2008 tarihinde prim ödemesi yapmaya başladıysanız, sağlık nedeniyle erken emeklilik koşullarınız şu şekildedir:

  • İlk prim ödeme tarihinden itibaren 10 yıl sigorta süresini ve iş gücü kaybının %60 olmasını tamamladığınızda emekli olursunuz.
  • Doğuştan gelen rahatsızlıklarda, 15 yıl sigorta süresi ve %60 iş gücü kaybıyla 3960 gün prim ödemesi koşuluyla emekli olursunuz.
  • %40-49 arasında bir rapor varsa, 4680 gün ve 18 yıl sigorta süresi koşulu,
  • %50-59 arasında bir rapor varsa, 16 yıl sigorta süresi ve 4320 gün tamamlandığında emekli olursunuz.

Yorum yapın