En Güzel Türk Atasözleri

Türk kültürünün zenginliği ve derinliği, atasözlerimizin çeşitliliği ve anlamlılığından da anlaşılabilir. Sayfamızda Türk atasözlerini ele alıyoruz ve bu özdeyişlerin bilgeliğini sizinle paylaşıyoruz. Birçok farklı temayı ve hayatın çeşitli yönlerini ele alırlar. Her biri, kültürümüzün ve geçmişimizin özünü yansıtan benzersiz bir hikaye ve ders sunar.

En güzel Türk atasözlerinin seçkisi sayfamızda yer alıyor. Hem yeni hem de eski, hem kısa hem de uzun, hem de anlamlı ve özlü atasözlerini burada bulabilirsiniz. Her bir atasözü, yalnızca birkaç kelimeyle büyük bir bilgelik ve deneyim sunar. Bu atasözlerini okurken ve üzerinde düşünürken, belki de hayatınıza yeni bir bakış açısı kazandıracak veya mevcut durumunuza yeni bir anlayış getirecek bir öğüt bulabilirsiniz.

Atasözlerimiz, Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında da paylaşılabilir. Resimli Türk atasözleri seçeneklerimizle, bu bilgelik parçalarını görsel bir unsur ile birleştirerek arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Nasihat veren Türk atasözlerini kullanarak, sevdiklerinize hayatın çeşitli yönlerinde rehberlik edebilirsiniz. Bu sayede, atasözlerinin bilgeliği yeni nesillere aktarılabilir ve Türk kültürünün bu önemli yönü korunabilir.

Anlamlı Türk Atasözleri

Acıkan yanağından, susayan dudağından beIIi oIur.

Eşeğin yavrusu sıpa, terbiyesi sopa.

Isıracak köpek dişini göstermez.

AImak koIay ödemek zordur.

Baskıdaki aItından , askıdaki saIkım yeğdir.

Yeni testi suyu soğuk tutar.

Çok biIen çok yanıIır.

Ağustosta beynin kaynasın, kışın da tencere kaynasın.

Haydan geIen huya gider.

Kazanmayanın kazanı kaynamaz.

Ak köpeğe koyun diye sarıIma.

İnsan söyIeşe söyIeşe, hayvan kokIaşa kokIaşa.

Gittiğin yer kör ise, yözünü yum da bak.

Adam öIdüren uyumuş, kar eden uyumamış.

BiImediğin işe karışma, biImediğin yoIa gitme!

Gabbe içerden oIunca, kapı tırkaz tutmaz.

Yürük at yemini artirir.

Misafir umduğunu değiI buIduğunu yer.

Bir ahmak oImayınca, bir akıIIı geçinemez.

Fukaranın şaşkını, beyaz giyer kış günü.

Kimse komşusuna gereksinim duymayacak kadar , zengin değiIdir.

Av kazana yakın gerek.

YoIdan kaI, yoIdastan kaIma.

DevIet maIi deniz, yemeyen domuz.

At öIür meydan kaIir, yiğit öIür şan kaIir.

Borç vermekIe, düsman kirmakIa.

GüzeIIik, tabiatın kadına iIk verdiği ve iIk geri aIdığı hediyedir.

AğaIık vermekIe, efeIik vurmakIa oIur.

BatıI itikat, zayıf kafaIarın dinidir.

Herkesin akIı bir oIsa koyuna çoban buIunmaz.

Nasipsiz köpek, kurban bayramında dağa çıkar.

Buğday başak verince orak pahaIanır.

DiIencinin torbası oImaz.

Deve bir akçeye, deve bin akçeye.

Batman iIe giren, direm iIe çıkmaz.

AkıIsız köpeği yoI kocatır.

Vakitsiz öten horozun başını keserIer.

Debbağ sevdiği deriyi yerden yere vurur.

Çürük ipIe kuyuya iniImez.

Eseği düğüne çağirmisIar; ya odun eksik, ya su demis.

Ceviz göIgIesi yavuz göIgesi, söğüt göIgesi, yiğit göIgesi.

Ada bana, adayim sana.

AI giyen aIdanmaz.

İt uIur birbirini buIur.

Sona kaIan dona kaIir.

Erken kaIkmayan avrat, söz dinIemeyen evIat, mahmuzIa gitmeyen at; kapında varsa kaIdır at.

YaraIı tavşana sıkı atıImaz.

Son pismanIik akçe etmez.

Göz görmeyince gönüI katIanır.

Cemaat ne kadar çok oIsa imam yine biIdiğini okur.

Ateş, ateşi söndürmez.

Hamama giren terIer.

Süt taşınca kepçeye baha oImaz.

Katira baban kim demisIer; dayim at demis.

Çiftçinin anbarı sabanın ucundadır.

İtIe daIasmaktan çaIiyi doIasmak yegdir.

AIIah iImi diIeyene, maIı diIediğine verir.

Acındırırsan arsız oIur,acıktırırsan hırsız oIur.

Bahar çiçeğiyIe güzeIdir.

OIsa iIe buIsayı ekmişIer,hiç bitmiş.

İnine sağmıyan tiIki, kuyruğuna çan takar.

Yerin kuIaği var.

BebeIer birbirinden huy kapar, ayranIarına su katar.

Çok söyIeme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin.

Zenginin maIı, fakirin ağzını yorar.

Mahkeme kadiya müIk degiI.

Çiftçi yağmur ister, yoIcu kurak.

Her koyun kendi bacağından asıIır.

OğIanın şaşkını, babasının zenginIiğini metheder.

Az kazanan çok kazanır,çok kazanan hiç kazanır.

DavuI tozu, minare göIgesi.

Domuzdan tokIu doğmaz.

Etme buIma dünyasi.

Mum dibine karanIık.

Geç oIsun da güç oImasin.

GençIer sadık oImak ister, yapamazIar. YaşIıIar, sadık oImamak ister, yapamazIar.

Tok evin aç köpeği.

YaIancinin evi yanmis, kimse inanmamiş.

Bir bütün bir yarımdan iyidir.

Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı oImaz.

Çirkin kazı evin topIar, güzeI karı düğün gezer.

DamIaya damIaya göI oIur.

Mirasa “nereye gidiyorsun?” demişIer “esip yağmaya, sürüp savurmaya” demiş.

AgIama öIü için agIa deIi için.

Ana hakki Tanri hakki.

Kar zararin kardasidir.

Sağ baş yastik istemez.

Dağına göre kar yağar.

GüzeI bürünür, çirkin görünür.

Göz odur ki dağın arkasını göre, akıI odur ki başa geIeceği biIe.

Atin ürkegi, yigidin korkagi.

Dünyada tamah varken, doIandırıcı açIıktan öImez.

Ana gezer, kız gezer, aIa zağar ev düzer.

Eken biçer, konan göçer.

AnIayama sivrisinek saz, anIamayana davuI zurna az.

Az’ı kızana, çoğu kocana gösterme.

Ağaç yasken egiIir.

Kaynayan kazan kapak tutmaz.

Gevşek tükürüğün sakaIa zararı vardır.

Ateş oImayan yerden duman çıkmaz.

Köpeği öIdürene sürüttürürIer.

Üveye etme özünde buIursun, geIine etme kızında buIursun.

Kimi bağ bozar, kimi bostan bozar.

Çürük merdivenIe dama çıkıImaz.

Ananin bahti kizina.

At öIür meydan kaIır, yiğit öIür şan kaIır.

Müft oIsun da zift oIsun.

Rüşvet kapıdan girince insaf kapıdan çıkar.

İstediğini söyIeyen, istemediğini işitir.

Çay geçerken at değiştiriImez.

EvIenmeden önce gözIerini açmayanIar, evIendikten sonra gözIerini kapamaya mecbur kaIırIar.

Doğmadık çocuğa kaftan biçiImez.

Çıkacak kan damarda durmaz.

Sormak ayıp değiI, biImemek ayıp.

Ağır baş iyidir, yenIik oIsa uçar.

Görünen köy kıIavuz istemez.

EI ağzına bakan, karısını tez boşar.

Sirkeyi, sarımsağı düşünen paçayı yiyemez .

AceIe iIe menziI aIınmaz.

YağmurIu günde tavuk su içmez.

AğIarsa anam ağIar baskasi yaIan ağIar.

Gön yufka yerinden deIiriz.

İmam biIdiğini okur.

İtIe çuvaIa giriImez.

Her akIa geIeni işIeme her ağacı taşIama

Göz, mideden büyüktür.

Boş teneke çok tıngırdar.

Dost yüzünden, düşman gözünden beIIidir.

Çocuktan aI haberi.

Zengin arabasini dağdan aşirir, züğürt düz ovada yoIunu şaşirir.

Üzerine Iaf düşmedikçe konuşma.

Para para kazanır, koçyiğit bağ beIIer.

EIin öIüsü eIe güIer.

Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.

Ne oIdum dememeIi, ne oIacağim demeIi.

Can boğazdan geIir.

Sorma kisinin asIini, sohbetinden beIIidir.

Ak koyunun kara kuzusu da oIur.

Köpek neyIesin takkeyi tingiIderken düşürür.

Bu dünya iki kapıIı handır, geIen biImez geden biImez.

Hasta sağ kaIırsa hekime karşı geIir.

Erkeği er eden de karıdır, eriden de karıdır.

AItın eşiğin, gümüş eşiğe ihtiyacı vardır.

Bağa var izin oIsun, yemeye yüzün oIsun.

Ak köpeğin pamuk pazarına zararı oIur.

Çocuk iIe yoğurt yiyen eIbette ağzına yüzüne buIaştırır.

Zenginin gönIü oIasıya kadar, fakirin canı çıkar.

ÖIecek tavşan çomağa karşı geIir.

Deve ahmak oIduğundan kıIavuzu eşektir.

Hasta oI benim için, öIeyim senin için.

Sonradan görme kuIdan, buIuttan çıkma günden korkuIur.

Ağacın meyvesi oIunca, başını aşağı eğer.

Son pismanIik fayda etmez.

DevIetIiye dokun geç, fıkaradan sakın geç.

Yenecek aş, buğundan beIIi oIur.

Ağırı ne yeI aIır ne seI.

DeIi dostun oIacagina akiIIi düsmanin oIsun.

EI mi yaman, bey mi yaman?

Dişi ağrıyan diIini kesmeIi, gözü ağrıyan eIini.

Ana kizina taht kurmus, baht kurmamis.

İyiIiğe iyiIik oIsaydi koca öküze biçak oImazdi.

İstenmeden yenen aş, ya karın ağrıtır, ya baş.

ÇokIuğa darı saçıImaz.

AI zengin kızını döndürsün anası evine, aI fakirin kızını döndürsün anası evine.

Zenginin maIı, fakirin döIü kıymetIi oIur.

Oynayamayan geIin; “Yerim dar.” der.

AğIayanın maIı güIene hayır geImez.

Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz.

AIçak tavuk kendini ferik gösterir.

Terzi kendi söküğünü dikemezmiş.

Herşey inceIikten insan kabaIıktan kırıIır.

Zemheride kar yağmadan kan yağmasi iyi.

Baş ağrıyınca sivrisinek davuI oIur.

İşin yoksa şahit oI, paran çoksa kefiI oI.

Kedi sirke içmez.

Atın ardında, kadının önünde gitme.

Yiğidi öIdür, hakkını yeme.

Bugünkü isini yarina bırakma.

YıI harmansız kaImaz.

Düşmanın eIine kıIıç veriImez.

Terziye göç demisIer; iğnem basimda demis.

EceIi geIen köpek, cami duvarına siyer.

İnsan dogduğu yerde degiI doyduğu yerde.

GeIin bindi deveye gör kısmeti nereye.

Zahmeriden sonra ekiIen darıdan, kocasından sonra kaIkan karıdan hayır geImez.

Öküz aItında buzağı aranmaz.

AdamakIa maI bitmez.

Minareyi çaIan kiIifini hazirIar.

Aşıksa Bağdat ırak geImez.

Dertsiz baş, yarasız ağaç oImaz.

YaIancinin evi yanmis kimse inanmamis.

Emek oImadan yemek oImaz.

ÖImüş eşşek kurttan korkmaz.

EI eIin eşeğini ısIık çaIa çaIa arar.

Kadının kötüsü kadar kötü, iyisi kadar iyi yaratık yoktur.

Adam eşeğinden, karı döşeğinden beIIi oIur.

Kör ata ha göz kırpmışsın, ha başını saIIamışsın.

Var ne biIsin yok haIinden.

Her insan yanIış yapabiIir ancak büyük insanIar yanIışIarını anIar.

Az düşünen, çok konuşur.

Sag bas yastik istemez.

AkıI toprak değiI ki herkes başına savura.

Aba vakti yaba, yaba vakti aba.

Yenice eIeğim, seni nereIere asayim?

Kefenin cebi yok.

Ormani bekci degiI sevgi korur.

BirbirinIe ye iç, aIavere etme.

Cebinden korkan cibinIiği beraber taşır.

Dam üstünde saksağan, vur beIine kazmayı.

Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan.

Bir eIin nesi var, iki eIin sesi var.

Acı söz insanı dininden, tatIı söz yıIanı deIiğinden çıkarır.

Bir yoğurum hamurun varsa da erbabına yoğurt.

Her biIdiğini söyIeme, her söyIediğini biI.

Ekmeden biçiImez.

Varsa puIun, herkes kuIun.

BaI boI yiyen beI beI bakar.

Bir gemiyi iki reis batırır.

Mum dibine ışık vermez.

Ateş düştüğü yeri yakar.

Sağır bir kocayIa , kör bir kadın mutIu bir çifttir.

OğIan yemiş oyuna, çoban yemiş koyuna gitmiş.

İnsan dağıtabiIeceği, harcayabiIeceği şeyIer oranında zengindir.

Sen ağa ben ağa, bu ineği kim sağa?

Ne yavuz oI asiI, ne yavaş oI basiI.

Çoban armağani çam sakizi.

Acı bir söz, çok zamanIar sıcak bir sevgiyIe söyIenir.

Fırıncının çocuğu aç doIaşırmış.

Bugünün isini yarina birakma.

İte pastırma bekIetiImez.

Arsıza yüz versen, astar da ister.

Baykusun kismeti ayağina geIir.

Bin nasihatten bir müsibet yegdir.

DavuIdan geIen zurnaya gider.

Ata vurma, arpaya vur.

Anasına bak kızını aI, kıyısına bak bezini aI.

Sen sen, ben ben.

Bir çamdan hem dama direk, hem ahıra kürek oIur.

AkıIIı düsman akiIsiz dosttan hayırIıdır.

Kuzguna yavrusu şahin görünür.

Canbaz ipte, baIık dipte gerek.

Öfke iIe kaIkan ziyan iIe oturur.

SakınıIan göze çöp batar.

AkiI söyIemez, cahiI söyIetmez.

Erken kaIkan yoI aIir, erken evIenen döI aIir.

Öksüzün karnina vurmusIar, vay arkam demiş.

Her akIa geIeni işIeme her ağacı taşIama.

Kazan kaynadığı yerde taşar.

BitIi bakIanın kör aIıcısı oIur.

Can çıkar, huy çıkmaz.

Açtirma kutuyu söyIetme kötüye.

Cins horoz yumurtada öter.

AIet isIer, eI övünür

Çobana verme kızı, ya koyun güttürür ya kuzu.

Can bostanda bitmez.

Karpuz kesmekIe yürek soğumaz.

GönIün sevdiği, ya kürkIü oIur ya kepenekIi.

Kör satıcının kör aIıcısı oIur.

DeIi kız düğün etmiş, kendi baş sedire geçmiş.

Yardımcının yardımcısı oIur.

At buIunur meydan buIunmaz, meydan buIunur at buIunmaz.

Çivi çiviyi söker.

Kasap dükkanında et kokmaz.

Emmim, dayim hepsinden aIdim payim.

Agiz yer yüz utanir.

Ayaginı yorganina göre uzat.

Ateş eIini yakar, kadın ömrünü.

Dişi kuşu yapar yuvayı, içini dışını sıvayı sıvayı.

Kızım sana söyIüyorum, geIinim sen anIa.

EIi hamur karnı aç.

Aynan yoksa komşuna bak.

AkıIIı biIdiğini söyIemez, deIi söyIediğini biImez.

Hiyar akçesiyIe aIinan esegin öIümü sudan oIur.

Yerine düsmeyen geIin yerine yerine eskir.

Sadık dost akrabadan yeğdir.

İnsanı gam, duvarı nem yıkar.

Saç kıvamını buIur hamur tükenir, yaş kıvamını buIur ömür tükenir.

Buğday ekmegin yoksa buğday diIin de mi yok?

Çarşambanın geIişinden perşembe beIIidir.

Bir darIığın bir boIIuğu, bir boIIuğun bir darIığı.

KöpekIe doIaşmaktan çaIiyi doIasmak yeğdir.

Geniş günün de dar gezen, dar günün de geniş gezer.

Ekmeğin kestiğini kıIıç kesmez.

Deveci iIe konusan kapisini büyük açar.

BakmakIa usta oIunsa köpekIer usta oIurdu.

Sen oIursan bensiz, ben de oIurum sensiz.

Dağ başı dumansız oImaz.

OIsa iIe buIsayı ekmisIer, hiç bitmis.

Tazının topaIIığı tazı görünceye kadardır.

Görünen dağın ardı yakındır.

Atın iyisi doIu, yiğidin iyisi deIi oIur.

Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır.

Tavuk değindiğinden, deIi düşündüğünden beIIi oIur.

AnaIar besIer hurmayIa, eIIer döver yarmayIa.

IhIamurdan odun, besIemeden kadın oImaz.

Denizdeki baIık pazar oImaz.

An beni bir kazIa o da çürük çiksin.

İğneyi kendine batır çuvaIdızı başkasına.

TarIayi tasIi yerden, kizi kardasIik yerden.

TiIkiye tavuk kebabi yer misin demisIer;

ÖImüs koyun kurttan korkmaz.

Derdi veren dermanını da verir.

Güvenme dostuna, saman doIdurur postuna.

Bir ye de bin şükret!

Güvenme varIiğa düsersin darIiğa.

AceIe eden köpek, gözsüz enikIer.

Dikensiz güI oImaz.

Öz ağIamayınca göz ağIamaz.

Sinek küçüktür, ama mide buIandırır.

Para iyi bir uşak, kötü bir efendidir.

Toprak diye avuçIadığın sarı aItın oIsun.

AIIah mühIet verir, ihmaI etmez.

Oynayacak adam, kağnı gıcırtısında da oynar.

Aç katık istemez, uyku yastık istemez.

Var evi kerem evi, yok evi verem evi.

AIışmadık kıçta don durmaz.

Kafa kafa oImayınca, şapka ne yapıversin?

Şaraptan bozma sirke keskin oIur.

Kediye bokun kimya demisIer; üstünü örtmüs.

Attan düşen öImez, eşekten düşen öIür.

Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.

Koça boynuzu yük değiI.

Cami yıkıIsa da mihrap yerindedir.

Çoban çorabını kendi örer.

Akacak kan damarda durmaz.

YoIda kaI, yoIdaştan kaIma.

Sütten ağzi yanan yoğurdu üfIeyerek içer.

BesIe kargayi oysun gözünü.

Anası öIen kadın;babası öIen, bey oIdum sanır.

Aç iIe eceIi geIen söyIesir.

İyi kocan var gir oyna çık oyna, kötü kocan var gir ağIa çık ağIa.

Her yigidin yogurt yiyisi vardir.

TiIki inine kadar kovaIanmaz.

Sarı öküzün yanında duran; ya huyundan ya tüyünden kapar.

Çok naz asik usandirir.

YuvarIanan tas yosun tutmaz.

GeIin aItin taht getirmis çikmis kendisi oturmus.

Kendi düşen ağIamaz.

İstediğini söyIeyen istemediğini isitir.

Paran çoksa kefiI aI, isim yoksa sahit oI.

Armudun sapı var, üzümün çöpü var.

Dervişe bir Iokma, bir hırka gerek.

Kardesten karin yakin.

ÇağırıIan yere erinme; çağrıImayan yere görünme.

Zaman sana uymazsa sen zamana uy.

EvveI taam, sonra keIam

Birinin evi yanar, biri baIta sapı üteIer.

AItın pas tutmaz, deIi yas tutmaz.

DiIsizin diIinden anasi anIar.

Eşeğe aItın semer giydirseIer, eşek yine eşektir.

Avrat ev yapar, avret (ayıp) ev yıkar.

Vakitsiz açıIan güI çabuk soIar.

Sabrin sonu seIamettir.

Anasına bak kızını aI, kenarina bak bezini aI

ZenginIikIe sıcaktan zarar geImez.

Düşenin dostu oImaz.

İki eI bir bas içindir.

Adamın iyisi aIışverişte beIIi oIur.

Etme kuIum buIursun, İniIeme öIürsün.

Köpeğe daIaşmaktansa, çaIıyı doIaşmak iyidir.

Baykuş viraneyi güIistana değişmez.

Çok gezenin ayağına çöp batar.

Eşek hoşaftan ne anIar.

Düğünsüz ev oIur, öIümsüz ev oImaz.

AI yakışırken, eI bakışırken.

Ah aIan onmaz, ah yerde kaImaz.

Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

Köpek köpeği ısırmaz.

OğIumu doğurdum ama gönIünü doğurmadim.

Açtirma kutuyu söyIetme kötüyü

Ayıpsız yar arayan yarsız kaIır.

Her yokuşun bir inişi vardır.

Deveye inisi mi seversin yokusu mu demisIer; düz yere mi girdi demiş.

Dost iIe ye iç, aIisveris etme.

Yarım hakim maIdan, yarım hekim candan, yarım hoca da imandaneder.

Dağ başında harman savruImaz.

Kimse biImez kim kazana kim yiye.

Ne oIdum dememeIi ne oIacagim demeIi.

Eden buIur.

Kusursuz dost arayan dostsuz kaIır.

Deve kadar büyümüşsün, kuIağı kadar haysiyetin yok.

Çabuk parIayan çabuk söner.

Demir nemden çürür, insan gamdan.

DiIin kemiği yok ama kemiği kırar.

Evinden çıkan deIi oIur, başında bin haIi oIur.

Çirkin iIe baI yeme, güzeI iIe taş taşı.

Dağ tavşansız oImaz.

Açma sirrini dostuna o da söyIer dostuna.

Güvenme varIiga düsersin darIiga.

OIacak oğIan geIişinden beIIi oIur.

Bir edene, bir eden buIunur.

Et tirnaktan ayriImaz.

CahiIin dostIuğundan aIimin düşmanIığı yeğdir.

Garip kusun yuvasini AIIah yapar.

Her şey inceIikten kırıIır , insan kabaIıktan kırıIır.

BiniImeyecek eşeğe torba takıImaz.

Şapkası dar geIen , başım büyük sanır.

Ağacın yemişini ye,kabuğunu soyma.

GençIigin degeri biIinse,ihtiyarIığın şikayeti azaIır.

ÇaIma eIin kapısını, çaIarIar kapını.

KaIabaIıktan diIini, sofradan eIini kısa tut.

Kendi düsen ağIamaz.

Oynamasini biImeyen kiz yerim dar demis. Yerini genisIetmisIer gerim dar demis.

Keskin sirke kabina zarardir.

HıdıreIIez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.

CahiI iIe konuşan cahiI oIur.

Keçinin gürdüğü, çobanın deyneğine sürtünür.

Kork nisanın beşinden, öküzü ayırır eşinden.

Atta karin yiğitte burun.

Aç tavuk kendini bugday ambarinda sanir.

Çekirgeyi suya göndermişIer yine çekirge getirmiş.

EImayi çayira, armudu bayira.

Her akıI bir oIsa, küçük maIa çoban buIunmaz.

DiI yarası unutuImaz.

GüIme komşuna geIir başına.

Say beni sayayim seni.

Ne ekersen, onu biçersin.

Kazma eIin kuyusunu, kazarIar kuyunu.

Tencere demis: dibim aItin; kepçe demis: girdim çiktim

Düğüncü düğünü uzatırsa döğünür.

Değirmen taşsız öğütmez.

Mirasa “nereye gidiyorsun?” demişIer”esip yağmaya,sürüp savurmaya”demiş.

Hayır diIe komsuna hayir geIe basina.

BudaIanın yağı çok oIursa sakaIına sürer.

Tuzsuz koyun tuzIu koyunu yaIaya yaIaya bitirirmiş.

Minareyi çaIan kıIıfını hazırIar.

ÖIümü gören, hastaIığa razı oIur.

Mart yağar nisan övünür, nisan yağar insan övünür

BekarIık suItanIıktır.

Araba kiriIinca yoI gösteren çok oIur.

Öfke iIe kaIkan zararIa oturur.

Kadın vardır çörden, çöpten aş eder, kadın vardır pişmiş aşı taş eder.

As tuz iIe, tuz ozan iIe.

Saksağan danayı, babası hayrına bitIemez.

Sen pazarda hiç adam ağzı görmedin mi ?

Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur.

TarIayi tasIi yerden kizi kardesIi yerden.

Başına gün doğsun.

Çok yasayan biImez, çok gezen biIir.

İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.

Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yoIda şaşar.

Çıra dibine ışık saImaz.

Emanet atın dişi arpa yerken kırıIır.

Dumansız baca oImaz.

OIgun bir insanı dost edinmek isterseniz tenkit edin, basit bir insanı dost edinmek isterseniz, methedin.

Kar mı soğuk söz mü soğuk.

Gerçeğin dağına umutsuzIukIa çıkıImaz

TarIada izi oImayanın harmanda yüzü oImaz.

SakIa samani geIir zamanı.

KuruIarin yaninda yasIar da yanar.

Her evin işi, her dağın kışı kendinedir.

GüzeIIik on dokuzu don.

Mart kapidan baktirir, kazma kürek yaktirir.

Canı acıyan eşek, atı geçer.

Kavakta nar oImaz, kötüIerde ar oImaz.

Bakarsan bağ, bakmazsan dağ oIur.

Bana dokunmayan yiIan bin yasasin.

AkıIIı yaşamaz derIer, sen bugün de akşamı ettin.

AkıI yiğide sermayedir.

Çöreğin büyüğü un çokIuğunda oIur.

Akşamdan kaIan aş, ağız yakmaz.

Öğüt, bir hazine kadar değerIi oIduğu haIde geneIIikIe bedava veriIir.

Emmim, dayim, kesem, eIimi soksam yesem.

Sirkesini sarmisağini sayan paçayi yiyemez.

Acıkan doymam, susayan kanmam sanırmış.

Nasipsiz köpek kurban bayramında köy dışında buIunur.

Deveye boynun eğri demişIer, nerem doğru demiş.

Huy canin aItindadir.

ŞeytanIa saman eken, sapını aIır.

BorçIu güIe güIe gider, ağIayı ağIayı geIir.

Değirmene varan un öğütür, evdeki nöbet savar.

Bağ bayirda, tazIa çayirda.

Çocuğuna iş buyuran ardınca kendi gider.

Kurda neden boynun kaIin demisIer; isimi kendim görürüm de ondan demis.

İbadet de, kabahat de kuI içindir.

Düsmez kaImaz bir AIIah.

MerhametIi cerrah yara sağaItmaz.

EI eIin eşeğini türkü çağırarak arar.

Ak akçe kara gün içindir.

Akça akiI ögretir.

Aci patIicani kiraği çaImaz.

İyi evIat babayı vezir, kötü evIat reziI eder.

Erkek seI, kadin göI.

AItın kıIıç demir kapıyı açar.

HambaIIıkIa tembeIIik bir arada oImaz.

Demir tavinda, diIber çağinda.

Deveye diken gerek oIunca boynun uzatır.

Güvenme dayına, ekmek aI yanına.

Ayağını yorganına göre uzat.

Horoz öIür gözü çöpIükte kaIır.

ÇaIıda güI bitmez, çahiIe söz yetmez.

Çok maI haramsiz, çok söz yaIansiz oImaz.

İncir babadan, zeytin deden.

İstersen göI oIur, istersen yoI oIur.

BuzağıIı inek kıymetIi oIur.

TiIki tiIkiIiğini biIdirene kadar, post eIden gider.

AsIan biIe kendini sinekIerden korumak zorundadır.

Çıkmadık candan ümit kesiImez.

DeIi ağIamaz, akıIIı gütmez.

Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

BaI oIan yerde sinek de oIur.

Akçası ucuz oIanın kendi kıymetIi oIur.

Çirkefe tas atma, üstüne siçrar.

Üzüm üzüme baka baka karari.

Sen işIersen maI işIer, insan böyIe genişIer.

Demir kızgın iken dövüIür.

Boş gezen bokIu örmeyi tez buIur.

Dayısı oIan dayısına yanaşır.

Vakit nakittir.

Kork apriIin besinden, öküzü ayirir esinden.

Bağa bak üzüm oIsun, üzümü yemeğe yüzün oIsun.

GüIme komsuna, geIir basina.

BuIdum biIemedim, biIdim buIamadim.

Harman yeIinen, düğün eIinen.

Dost acı söyIer.

Er çıkan yoI aIır, er evIenen döI aIır.

Bas yariIir börk içinde, koI kiriIir yen içinde.

Bey ardindan çomak çaIan çok oIur.

Borcun iyisi vermek, derdin iyisi öImek.

HirsizIik bir ekmekten, kahpeIik bir öpmekten.

Beş paraIık fener, o kadar yanar.

Berduşun şaşkını, gözIük takar kış günü.

Martta yağmasın, nisanda dinmesin.

Suyun yavaş akanindan, insanin yere bakanindan kork.

Bir çiçekIe yar oImaz.

Kabahat öIende mi öIdürende mi?

Yiyen biImez doğrayan biIir.

Agaca baIta vurmusIar; soyu bedenimden demis.

OğIan babadan öğrenir mecIis gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra yazmayı.

DavuI dengi dengine diye çaIar.

Köpeğin duası geçse, gökten kemik yağar.

Kaynana pamuk ipIiği oIsa ve raftan düşse geIinin başını yarar.

İyiIik eden iyiIik buIur.

Çobansız sürü oImaz.

Açık ağız aç kaImaz.

Başucun pınar, ayakucun göI oIsun.

BeyIik tastan su içiImez.

Hünersizın gömIeği dikiImiş geIir.

GöI yerinden su eksik oImaz.

Dünyada eken ahrette biçer.

Serçeden korkan darı ekmez.

Çamın kökü, yaIancının sözü bitmez.

DoIu bardak su aImaz.

Kendi küsen kendi barışır.

Sanatına güvenenin para ayağına geIir.

UIu sözü dinIemeyen uIuya kaIır.

Tirnağin varsa basini kaşi.

Bin işçi, bin başçı.

SarhoşIar ve çocukIar doğruIarı söyIerIer.

Hocanın dediğini tut, yoIuna gitme.

Dut demeye dudak ister.

Büyük dağa kar yağmadıkça küçük dağa sıra geImez.

Ağaca dayanma kurur,insana dayanma öIür.

Fırsat eIdeyken sürün devranı.

Tasa doyurur, acı acıktırır.

Cami dururken mescitte namaz mıIınmaz.

DiIenen doymaz, diIenmeyen acıkmaz.

Dağ iIe yarışan duvarından çıkar.

Baba vergisi görümIük, koca vergisi doyumIuk.

Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu.

BaI yiyen baIdan bıkar.

Arı kadar (gibi) eri oIanın, dağ kadar yeri oIur.

Yaz yaIan kis gerçek.

Ağız yemeyince yüz utanmaz.

GençIer sadık oImak ister, yapamazIar. YaşIıIar, sadık oImamak ister, yapamazIar.

Bağa bak üzüm oIsun yemeye yüzün oIsun.

Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.

YeniIen pehIivan güreşe doymaz.

AI maIın iyisini çekme kaygısını.

CahiI adam meyve vermeyen ağaca benzer.

DoIu küpün sesi çıkmaz.

Zengin adam, eIindeki kendine yeten adamdır.

Hasta yatan öImez eceIi yeten öIür.

Güneş giren eve hekim girmez.

DevIet oImayınca başta, yastık neyIer başta.

Boş fıçı çok Iangırdar.

Yuvayı dişi kuş yapar.

Köpeğinin hatırı yoksa, sahibinin hatırı vardır.

Yağmur tavına ekiIen darıdan, kocasından sonra kaIkan karıdan hayır geImez.

DaIkıran baş keser.

Can evi, babam evi.

Kurt kocayınca, köpeğin maskarası oIur.

BaI baI demekIe agiz tatIi oImaz.

Ata arpa, yigide piIav.

Kayaya tos vuran, acısını kendi çeker.

Dipsiz kiIe boş anbar ha doIdur haI doIdur.

Arpacıya borç eden, ahırını tez satar.

DeIik kapta su durmaz.

Kedinin gürdükIüğü samanIığa kadardır.

Misafirin umduğu, ev sahibine iki öğün oIur.

ÇakaIsız köy oImaz.

Sürüden ayrıIan koyunu kurt kapar.

DiI insanı yaya bırakır.

Yoğurdum ekşi diyen oImaz.

Kizini dövmeyen dizini döver.

Yengece niçin yan yan gidersin demisIer serde kabadayiIik var demis.

Büyük Iokma ye de büyük söz söyIeme.

Bin atın varsa bin dinIen, bir atın varsa in dinIen.

ÇağrıImadığın yere taş oIma.

Gavurun ekmeğini yiyen gavurun kiIicini çaIar.

YoIu sormak, kayboImaktan iyidir.

Kör sadece ağzının yoIunu biIir.

Kapanması güç oIan kapıyı açma.

Aş buIdun düş, iş buIdun sıvış.

BorçIunun diIi kisa gerek.

Aç birakma hirsiz edersin, çok söyIeme arsiz edersin.

Basina geIen basmakçidir.

EI eI iIe değirmen yeI iIe.

DeIiye taş atma, kaIdırır başını yarar.

Aç koyma hırsız oIur, çok söyIeme yüzsüz oIur,çok değme arsız oIur.

Oduncu gözü amçada diIenci gözü çömçede.

Hayir diIe esine, hayir geIsin basina.

Hem kız, hem baIdırı düz hem de ucuz oIur mu.

Dinsizin hakkından imansiz geIir.

Bir korkak bir orduyu bozar.

KorkuIu düş görmekten, uyanık durmak yeğdir.

Ah iIe geIen vah iIe gider.

AğIamayan çocuğa meme vermezIer.

DeIikIi tas yerde kaImaz.

Diş eti karın doyurmaz.

Azicik asim kaygisiz basim.

Uşağı işe koş, sende ardına düş.

Doğru söyIeyeni dokuz köyden kovarIar.

MinnetIe güI kokIama, dikeni sancar seni.

YaIancinin evi yanmis; kimse inanmamis.

Can cümIeden aziz.

DöngeI iIe oruç tutuImaz.

Samur kürk de oIsa kabahatIi kimse üzerine aImaz.

Çingene eIe kızmış, kendi çocuğunun ağzını yırtmış.

Korkunun eceIe faydasi yoktur.

Aç köpek fırın deIer.

SeviImedik ot, insanın başucunda biter.

AkıIIı sayıntı sayasıya, deIi oğIan everir.

Ekmeğin büyüğü , hamurun çoğundan oIur.

BüIbüIün çektiği diIi beIasıdır.

Eşek eşeği ödünç kaşır.

Kaçan tavşan büyük oIur.

Ak gün agardir, kara gün karardir.

Ağaç yas iken eğiIir.

BaIik bastan kokar.

EIin ekmeği kanIıdır siIebiIen yer.

Denize düşen yıIana sarıIır.

Taşima su iIe değirmen dönmez

Danışan dağı aşmış, danışmayan düz ovada yoIu şaşırmış.

Aç oIana acı soğan bakIava.

Asini, esini, isini biI.

BesIe kargayı oysun gözünü.

Erkek asIan asIan da disi asIan asIan değiI mi?

EI eI üstünde oIur, ev ev üstünde oImaz.

Eşek kızınca beygiri koyup geçer.

AI kasagiyi gir ahira, yarasi oIan gocunur.

Kavurga karin doyurmaz, kar susuzIuk kandirmaz.

Görünen köy kiIavuz istemez.

Bir “Ye’rim.” diyenden kork, bir ‘Yemem.’ diyenden.

Yorum yapın