Çevre İle İlgili İngilizce Sloganlar ve Sözler

Çevrenin korunması ve sürdürülebilir uygulamaların önemini vurgulayan etkili ingilizce sloganlar ve sözler hazırladık. Bu kısa ve çarpıcı ifadeler, çevre kirliliği, geri dönüşüm ve yeşil alanların korunması gibi hayati konulara dikkat çeker ve insanları gezegenimizin iyiliği için çevre dostu davranışlar benimsemeye teşvik eder.

Çevre ile ilgili ingilizce sloganlar, suyun korunmasının önemini vurgulayan “Bir damla su, susuz bir insana bir çuval altından daha değerlidir” veya “Su Hayattır” gibi anlamlı sözler ile, su kaynaklarının korunmasının ve suyun bilinçli kullanılmasının önemini anlatır. Ayrıca, atıkların azaltılması ve geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla “Kağıt geri dönüştür, para kazan”, “Yemek Ye, Uyu, Geri Dönüştür” veya “Geleceğini Çöpe Atma” gibi ifadelerle de karşılaşabiliriz.

Son olarak, ağaç ve orman koruma ile ilgili sloganlar, doğanın ve yeşilin kıymetini bilen bireylerin önemini vurgular. “Ağaç dik, dünyayı yeşert, havayı temizle, mutlu yaşa” veya “Bir ağaç milyonlarca kibrit yapabilir, bir kibrit milyonlarca ağacı yok edebilir” ifadeleri, ağaç dikmenin ve ormanları korumanın hayati önemini hatırlatır ve her bireyi doğa ile uyumlu yaşamaya davet eder.

İçindekiler

Çevre İle İlgili İngilizce Sloganlar

Water Conservation

“Water, Water Everywhere: But Not a Drop to Drink”
“Conserve Water, Conserve Life”
“Water Is Life: Don’t
Waste It”
“Maintain the Purity of Our Oceans”
“Every Drop Counts: Value Water”
“To a Thirsty Man, a
Drop of Water is Worth More Than a Sack of Gold”

Çevre İle İlgili İngilizce Sloganlar

Reduce, Reuse, Recycle

“Money Grows on Trees: Practice Paper Recycling”
“Daily Routine: Eat, Sleep, Recycle”
“Three Rs to Save the
Planet: Reduce, Reuse, Recycle”
“Care for Nature: Give a Hoot, Don’t Pollute”
“Think Outside the Trash:
Opt for Recycling!”
“Securing Your Future Starts with Not Throwing It Away”

General Earth-Friendly Slogans

“Make Every Day Earth Day”
“Commit to Clean and Green Practices”
“Join the Green Revolution for a
Sustainable Future”
“Adopt a Green Lifestyle”
“Live Green, Love Green, Think Green”
“Our Only Home is
Earth: Save It!”
“Earth is Entrusted to Us: Let’s Protect It”
“Remember: There’s No Alternative to Planet
Earth”
“A Good Planet is Hard to Find: Value Earth”
“On Earth Day, Reflect on Your Contribution to Earth’s
Well-being”

Çevre İle İlgili İngilizce Sloganlar

Trees and Forest Conservation

“Trees Aren’t Made of Money: Value Them”
“Do You Really Need to Print That Document?”
“Planting a Tree is an Act of Love Toward Others and the Environment”
“Contribute to Keeping Our Forests Green”
“Plant a Tree for a Gre
“Save Paper, Save Trees, and Contribute to Saving the Planet”
“Money Doesn’t Grow on Trees, but Life Does”
“Before Printing, Consider the Environmental Cost”
“A Tree Planted Today is a Life Saved Tomorrow”
“Forests are Earth’s Lungs; Let’s Keep Them Healthy and Green”
“Mindful Printing is a Step Towards Conservation”
“Decisions Matter: One Thoughtless Act Can Cause Irreversible Damage”

Çevre İle İlgili İngilizce Sözler

“The Earth does not belong to us: we belong to the Earth.”Dünya bize ait değil; biz Dünya’ya aitiz.

“We won’t have a society if we destroy the environment.”Eğer çevreyi yok edersek, bir toplumumuz olmaz.

“What we are doing to the forests of the world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to one another.”Dünyanın ormanlarına yaptığımız şey, kendimize ve birbirimize yaptığımızın sadece bir aynasıdır.

Çevre İle İlgili İngilizce sözler

“We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children.”Dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık.

“The environment is where we all meet; where we all have a mutual interest; it is the one thing all of us share.”Çevre, hepimizin buluştuğu, hepimizin ortak çıkarı olduğu yerdir; hepimizin paylaştığı tek şeydir.

“Conservation is a state of harmony between men and land.”Koruma, insanlar ve toprak arasındaki uyum durumudur.

“Modern technology owes ecology an apology.”Modern teknoloji, ekolojiden özür borçludur.

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.”Gezegenimize yönelik en büyük tehdit, başka birinin onu kurtaracağı inancıdır.

“Nature is not a place to visit. It is home.”Doğa ziyaret edilecek bir yer değil, evidir.

“Reduce, Reuse, Recycle.”Azalt, Kullan, Geri Dönüştür.

“Earth provides enough to satisfy every man’s need, but not every man’s greed.”Dünya, herkesin ihtiyacını karşılayacak kadar sağlar ama herkesin hırsını değil.

“Only when the last tree has died and the last river been poisoned and the last fish been caught will we realize we cannot eat money.”Son ağaç öldüğünde, son www.guzele.com nehir zehirlendiğinde ve son balık yakalandığında, parayı yiyemeyeceğimizi anlayacağız.

Çevre İle İlgili İngilizce sözler

“We never know the worth of water till the well is dry.”Kuyu kuruyuncaya kadar suyun kıymetini bilemeyiz.

“Live simply so that others may simply live.”Basit yaşa ki diğerleri de basitçe yaşayabilsinler.

“The more clearly we can focus our attention on the wonders and realities of the universe about us, the less taste we shall have for destruction.”Etrafımızdaki evrenin harikalarına ve gerçeklerine odaklanma yetimizi ne kadar netleştirirsek, yıkım için o kadar az isteğimiz olur.

“You cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do makes a difference and you have to decide what kind of a difference you want to make.”Dünyaya bir etki yapmadan tek bir gün geçiremezsin. Yaptıkların bir fark yaratır ve hangi tür bir fark yaratmak istediğine karar vermelisin.

“What we are doing to the forests of the world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to one another.”Dünya’nın ormanlarına yaptıklarımız, kendimize ve birbirimize yaptıklarımızın bir yansımasıdır.

“One touch of nature makes the whole world kin.”Doğanın bir dokunuşu tüm dünyayı akraba yapar.

“Earth laughs in flowers.”Dünya, çiçeklerle güler.

“Green is the prime color of the world, and that from which its loveliness arises.”Yeşil, dünyanın asıl rengidir ve güzelliği buradan doğar.

Yorum yapın