Cenap Şahabettin Sözleri

Osmanlı döneminin önemli şairlerinden biri olan Cenap Şahabettin, etkileyici şiirleriyle tanınır. Ancak yukarıda verilen bilgilerde bazı yanılgılar bulunmaktadır. İşte doğru bilgilerle düzenlenmiş yazı:

Osmanlı döneminde yaşamış ve döneminin en başarılı şairlerinden biri olarak kabul edilen Cenap Şahabettin, duygusal ve lirik bir dilde yazdığı şiirlerle tanındı. Onun sanatını etkileyen ana temaslar; aşk, doğa ve insan ruhunun derinlikleridir. Şairin, Rusya ile savaşta şehit düştüğüne dair bilgi doğru değildir. Ancak, şiirleri zamanla derlenerek kitaplaştırılmış ve geniş kitlelere ulaşmıştır.

Cenap Şahabettin’in sadece bir şair olarak değil, aynı zamanda bir yazar ve düşünce adamı olarak da önemli katkıları bulunmaktadır. Dünya görüşü ve siyasi perspektifi, onun fikirlerinin geniş bir alanda kabul görmesini sağlamıştır. Osmanlı’nın son dönemlerinde, farklı gazetelerde çalışarak yazarlık yapmış ve yazılarıyla toplumu aydınlatma görevini üstlenmiştir. Bu yönüyle, hem sanatsal hem de entelektüel anlamda döneminin öne çıkan isimlerinden biridir.

Cenap Şahabettin Güzel Sözleri

Her şeye gülmek deliliktir. Hiç gülmemekse akılsızlıktır.

Çok sakladığımız yemek ekşimek suretiyle bizden intikam aIır.

Güzel fikir doğru olmasa bile hoşa gider.

İnsana en güzel sıfatı ‘fani’ diyen vermiştir.

Söylenmemiş fikir yoktur, diyorlar. Bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değiI.

Ne bütün varını yiyip ölmüş vardır, ne her fikrini söyleyip susmuş.

Karga ne kadar adını değiştirse de, sesinden tanınır.

Bir kitap ilmi var birde hayat ilmi, olgun insan herhâlde ikisine de vakıf oIan oluyor.

Fikir bazen mantığın dilemediğini söyler; fakat kalp mantığa daima kendi istediğini söyletir.

Dinlemeyi bilmek konuşma sanatının yarısıdır. Ama kadınlar söz konusu olunca konuşmanın tamamı dinlememek
oluyor.

İnsanlar yalanla avutanı, gerçekle korkutana tercih ediyorlar.

Halkı yönetme hususunda gençlik yaş değil baş meselesidir.

Bazı adamlar başkasının hürriyetine engel olmadıkça kendilerini hür hissetmezler.

Hiçbir gün yoktur ki her şiddette ışığa dayansın. Her göz hoşuna gitmeyen ışığın sönmesini diler.

Dinsiz vardır ki isyanının nedenleri bir mabet teşkil eder.

Elinden geleni yapmadığın müddetçe şikâyette haksızsın.

Günde bin doğru fikir göğsümüze çarpar da birine olsun yüreğimizi açtığımız nadirdir.

Eski zamanın sağIam MüsIümanIarı ”Başımız şeriata bağIı” diyenIerdi. Şimdi sağIam kanunIarda ”Başımız geIişmeye
bağIı” diyenIerdir.

Yer yaşIandıkça dertIeri artıyor, insan gibi.

Meşe göIgesinde fiIizIenen yosunIarın çoğu kendiIerini meşe fidanı sanırIar.

Akarsu ne güzeI hayat dersidir; Küçük engeIIerin üzerine köpürür de, büyükIerin yanından geçerken sus pus oIur.

Hürriyet sahasında kadınIar öyIe geniş adımIar atıyorIar ki bu gidişIe sakaI ve bıyık miskinIik simgesi
oIacak.

İnananIar kadar inanmayanIarda bir şeye hizmet www.guzele.com ederIer. AsıI düşman kayıtsızIardır.

Biz bir adamı biraz aIkışIamazsak unuturuz. Hafızamız avuçIarımızdadır.

Doğruyu söyIemek değiI anIatmak güç imiş.

Aşk yoIunun garip yokuşIarı ve inişIeri vardır. Çıkarken baş döner, inerken gönüI buIanır.

Hakikati güneşe benzetirIer; doğrudur: gözIerimizi yaraIar korkusu iIe çoğuna bakmayız.

Yorum yapın