Çalışkanlık İle İlgili Sözler, Mesajlar

“Çalışan kazanır” sözüne atıfta bulunarak, çalışkanlık ile ilgili sözler ve deyimlerle dolu bir koleksiyon hazırladık. Çalışmak, başarıya ulaşmanın anahtarıdır. Ne kadar çok gayret gösterirseniz, emeklerinizin karşılığını o kadar fazla alırsınız. Burada anlatılan ‘çalışmak’ kavramını sadece iş hayatıyla sınırlı tutmak istemiyoruz. Zira, çalışmak ve çalışkanlık birbirinden farklı kavramlardır.

Çalışkanlık, bir bireyin hayatının her alanında gösterdiği çaba ve azmi ifade eder. Çalışkan bir insan, sadece işinde değil, kişisel gelişiminde, hobilerinde ve ilişkilerinde de başarı elde edebilir. Çalışkanlık, sürekli öğrenmeye, gelişmeye ve ilerlemeye olan bağlılığı temsil eder. Bu, bir anlamda kişinin zeki ve uyanık olmasını da yansıtır.

Çalışkanlık ile ilgili güzel sözler ve deyimler, bu değerli özelliğin hayatımızdaki önemini hatırlatır ve bizi motive eder. Çalışkan bir insanın azmi ve kararlılığı, hayallerine ulaşmasını sağlayacak ve ona daha tatmin edici bir yaşam sunacaktır. Başarı, çalışkanlık ve tutku ile yakından ilişkilidir. Her alanda çalışkan olan bir birey, daha anlamlı ve tatmin edici bir yaşam sürdürebilir.

İçindekiler

Çalışkanlık İle İlgili Sözler

Çalışmak, her şeyi fetheder.

Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır.

Hazine, eziyet çekene gözükür.

İşleyen demir, ışıldar. Türk Atasözü

Başarı, çalışkanlıkla başlar. – Thomas Alva Edison

Yorulmak bilmeden çalışmak, bütün kötü düşünceleri öldürür. – Napoleon Bonaparte

İnsan, çalıştığı sürece yaşar. – Johann Wolfgang von Goethe

Dünyada herhangi bir şeye adanmış çaba ve azimle başarılamayacak hiçbir şey yoktur. – Mahatma Gandhi

Çalışma azminin olduğu yerde, imkansız diye bir şey yoktur. – Thomas Carlyle

Geleceği en iyi tahmin etme yolu, onu yaratmaktır. – Alan Kay

Çalışkanlık, başarının anahtarıdır. – Colin Powell

Hedefe ulaşmada, iradenin gücü, şartların gücünden daha büyüktür. – Orison Swett Marden

Sürekli çalışarak ve çabalayarak, bu dünyada istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. – Florence Nightingale

Çalışma azminin meyvesi tatlıdır. – Aristoteles

Pek çok insan diğerlerinin boşa harcadığı zamanı kullanarak öne geçer. Henry Ford

Çalışmak, sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır. Andre Maurois

Alın yazınızı sadece alın terinizle silebilirsiniz. Halil Cibran

Bir hizmette bulundu isem, bu çalışmaktan ve sabırla düşünmekten başka bir şey değildir. Sir İsaac Newton

Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. J. Keth Moorhead

Başarısızlık İle İlgili Sözler

Dünya herkese yetecek büyüklükte. Onun için, başkasının yerini kapmaktansa, çalışarak gerçek yerinizi bulun. Charlie Chaplin

Paslanacağımıza, yıpranalım! R. CamberIang

İnsanlar, benim ustalığımı elde etmek için ne kadar sıkı çalıştığımı bilseler, onun o kadar hayret edilecek bir şey olmadığını anlarlardı. Michelangelo

İnsanoğlu için en kutsal ibadet; çalışmak, doğruluk ve insan sevgisidir. Hacı Bektaş-i VeIi

Herhangi bir keder için tek bir deva vardır: Dünyanın bütün iIâçlarından daha iyidir, daha itimada şayandır: Çalışmak. DaIe Carnegie

İnsanın kanadı, gayretidir. Mevlana

Zevk için olmasa bile ümitsizlik yüzünden de çalışmak gerek. Çünkü açıkça anlaşılmaktadır ki çalışmak, eğlenmekten çok daha eğlencelidir. CharIes BaudeIaire

Çalışkanlık İle İlgili Anlamlı Sözler

Sevdiğiniz mesleği seçin. Böylece bir gün bile çalışmak zorunda kalmazsınız. Konfüçyüs

Sıkı bir çalışmanın yerini hiçbir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir. Thomas A. Edison

Keskin bıçak olmak için çok çekiç yemek gerekir. Türk Atasözü

Biz dünyaya hakaret etmek üzere geldik. Bundan ötürü, hareket bizim için sakınılmayan bir mecburiyet, bir ihtiyaç ve bir zevk halini almıştır. John Simon

Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin. Edmund Burke

Tek bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Mustafa Kemal Atatürk

Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar çok talihli olursunuz. David Thomas

Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmalar ise, kendilerini kötülükten kendilerini kurtaramazlar. H.z Ali

Pek çok iyi çalışma birazcık daha yapılmadığı için boşa gitmiştir. E. M. Harriman

Bekayı hak tanıyan, sa’yi bir vazife bilir. Çalış, çalış ki beka sa’y olursa hak edilir. M.Akif

Boş duracağına, bedava çalış. Türk Atasözü

Ekin ekmiş olanlar, harman zamanı mahsullerini alırlarken, ekmemiş olanlar da tembellik ettiklerini anlayacaklardır. Sadi

Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. Necip Fazıl Kısakürek

Erken kalkan, geç yatan kaybettiği mala yeniden kavuşur. J.G. Herder

Plansız çalışan bir kimse, ülke ülke dolaşıp hazine arayan bir insana benzer. Descartes

Basit bir adamın elinden gelini yapmaya çalışması, zeki bir adamın tembelliğinden iyidir. G.Gracian

Ayaktaki bir işçi, oturmakta olan bir beyinden çok daha iyidir. Benjamin Franklin

Bize kıymet kazandıran şeyler, yaptığımız işlerdir. G. BancroIt

Dolaşan köpek açlıktan ölmez. Profer Merimee

Dertler için tek bir deva vardır; dünyanın bütün ilaçlarından iyidir, çalışmak. Dale Carnagie

Millî hayatta, beşerî vasıtaların en başında gelen www.guzele.com hassa, çalışkanlıktır. İsmet İnönü

Çalışmak, hayatın en önemli şartıdır. İnsanlık, mutluluğu ancak bununla ulaşabilecektir. Tolstoy

Çalışmak, ibadetin yarısıdır. Türk Atasözü

Gençliğe üç öğüdüm var: Çalışın çalışın, çalışın. Otta Von Bismark

Hiçbir şeye ihtiyacınız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Mustafa Kemal Atatürk

Yorum yapın