Balım Sultan Kimdir?

Balım Sultan

Balım Sultan, 16. yüzyılın başlarında yaşamış, Bektaşilik tarikatının yeniden yapılandırılmasında
önemli bir rol oynamış derviştir. Hacı Bektaş Veli’nin öğretilerine sıkı bir bağlılık gösteren ve bu nedenle
tarikatın “ikinci kurucusu” olarak kabul edilen Balım Sultan, özellikle ayin ve erkânın yeniden düzenlenmesiyle
tarikatın daha sistemli bir yapı kazanmasını sağlamıştır. Rumeli’de açılan tekkelerde özellikle etkili olan
Balım Sultan, Bektaşi edebiyatına ve kültürel mirasına da katkıda bulunmuştur.

Balım Sultan ve Bektaşilik Tarihindeki Önemi

Balım Sultan’ın Hayatı ve Kökeni

Balım Sultan (ö. 1516, Kırşehir), Bektaşilik tarikatının yeniden düzenlenmesinde büyük rol oynayan, bu yüzden de
tarikatın “ikinci kurucusu” olarak kabul edilen önemli bir derviştir. Balım Sultan’ın hayatı
hakkında net bilgiler bulunmamakla birlikte, bazı kaynaklar onu Hacı Bektaş Veli’nin torunu ve Mürsel
Baba’nın oğlu
olarak tanımlarken, diğerleri ise Hacı Bektaş Veli tarafından evlat edinilen
Kadıncık Ana’nın torunlarından biri olduğunu belirtir. Popüler bir rivayete göre, Mürsel Baba
yaşlılığında Hacı Bektaş Veli’nin öğretilerini yaymak amacıyla Bulgaristan’a gitmiş ve orada evlendiği Bulgar
bir kadından Balım Sultan dünyaya gelmiştir.

Balım Sultan’ın Tarikat İçindeki Rolü ve Etkisi

Balım Sultan, yetişkinlik döneminde Dimetoka’daki Seyid Sultan Tekkesi’nde liderlik yapmış ve burada
kazandığı ün sayesinde II. Bayezid tarafından Kırşehir Hacı Bektaş Tekkesi’ne gönderilmiştir.
Burada, ayin ve erkânın yeniden düzenlenmesi gibi önemli değişiklikler yaparak, Bektaşi tarikatının ve
tekkelerin daha düzenli çalışmasını sağlamıştır. Ayrıca, Bektaşilikte mücerred dervişlik olarak
bilinen uygulamanın kurucusu da Balım Sultan’dır.

Mücerred Dervişler ve Balım Sultan’ın Etkisi

Mücerred Dervişlerin Yaşam Biçimi ve Sembolleri

Mücerred dervişler, evlilik gibi dünyevi isteklerden uzak durarak, tüm varlıkları ile Hacı Bektaş Veli’ye
bağlılık gösterirler
ve hayatlarını tekkelerde sürdürürler. Bu dervişlerin simgesi, kulaklarına
takılan halka biçiminde bir küpe olan “menguş”tur. Mücerred dervişler, tarikat işlerine
odaklanır ve başka hiçbir işle meşgul olmazlar.

Ayin-i Cem Törenleri ve Balım Sultan’ın Anılması

Belirli günlerde düzenlenen ayin-i cem törenlerinde, mücerred dervişler Balım Sultan’ı anarak ona
olan bağlılıklarını övgü dolu sözlerle ifade ederler. Bu törenler, tarikatın manevi yapısını ve üyeler
arasındaki birlik duygusunu pekiştiren önemli ritüellerdir.

Balım Sultan’ın Rumeli’deki Etkisi ve Eserleri

Balım Sultan, özellikle Rumeli bölgesinde açılan tekkelerce benimsenmiş bir figürdür. Onun adına
atfedilen çeşitli şiirler, mecmualarda yer alır ve bu eserler, Balım Sultan’ın kültürel ve
manevi mirasının bir parçası olarak kabul edilir. Bu şiirler, aynı zamanda Bektaşi tarikatının edebi ve kültürel
zenginliğine de ışık tutar.

Yorum yapın