Azil Nedir? Azil Ne Demek?

Azil Nedir? Azil Ne Demek?

Azil, temsil yetkisinin geri alınması anlamına gelir ve iki farklı hukuki alanda kullanılır: borçlar hukuku ve idare hukuku. Borçlar hukukunda, azil bir kişiye tek taraflı bir hukuki işlemle tanınan temsil yetkisinin, yetki veren tarafın tek taraflı işlemiyle geri alınmasını ifade eder. Özellikle, azil Borçlar Kanunu’nun 34. maddesindeki temsilin kaldırılmasından farklıdır ve sadece temsilcinin şahsına yönelik bir işlemdir.

Azilin Hukuki Sonuçları

Bir temsilci azledildiğinde, yerine başka bir temsilci atanabilir. Azil işlemi için yasa spesifik bir biçim koşulu öngörmemiştir. Azledilen temsilci, elindeki yetki belgesini temsil edilene geri vermek ya da mahkemeye yatırmakla yükümlüdür. Eğer bir temsilci uygun olmayan bir zamanda azledilirse, bu temsilcinin zararını yetki veren tarafın ödemesi gerekir.

Azil ve İdare Hukuku

İdare hukukunda azil terimi, bir memurun sıfat ve yetkilerinin kaldırılmasını ve memurluktan çıkarılmasını ifade eder. Azil, memurları memur statüsünden çıkarır ve bu işlem yönetsel bir kararla yapılır.

Azilin Tarihçesi

788 sayılı Memurin Kanunu’na kadar üste azil konusunda mutlak bir yetki bulunmaktaydı. Memurin Kanunu’nun 59. maddesi yönetsel azli kaldırmıştır. Daha sonraki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ise yönetsel yoldan azli içermemektedir. Bu, azilin hukuki tarihçesi açısından önemli bir noktadır.

Yorum yapın