Arefe Günü Okunacak Dualar

Arefe günü, İslam ahlakına göre, bayramın müjdecisi olarak kabul edilen mübarek bir gündür. Bu özel gün, yaklaşan bayramın sevincini haber veren bir gün olarak kabul edilir. Müslümanlar, bu günü en iyi şekilde değerlendirerek, ibadetlerini artırma ve Allah’a yakınlaşma fırsatı bulurlar.

Arefe gününde okunacak dualar ve zikirler, kişinin ruhen arınmasına ve maneviyatını güçlendirmesine yardımcı olur. Bu özel günde, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) tavsiye ettiği duaları okumak, sevap kazanma potansiyelini artırır. Ayrıca, geceyi de ibadetle geçirmek, bu manevi atmosferi daha da yoğunlaştırır.

Aşağıda, Arefe günü ve gecesi için okunabilecek bazı dualar ve zikirler listelenmiştir. Bu mübarek günde, bu duaları ve zikirleri okuyarak, Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı niyet edebilirsiniz. Özellikle bu günde edilen duaların kabul olacağına inanılır, bu nedenle bu fırsatı değerlendirip, en içten duygularla dua edilmelidir.

Arefe Günü Okunacak Güzel Dualar

Allah’ın İsimleriyle Dua

“Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kerim, Ya Muizz! Arefe gününde bize lütfunda bulun, günahlarımızı affet ve dualarımızı kabul eyle.”

Ayet-el Kürsi

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kaimdir. O’nu ne bir uyuklama, ne de bir uyku tutar. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da hepsi O’nundur. İzni olmadan katında şefaatte bulunamazlar. O, önlerinde olanı ve arkalarında olanı bilir. Onlar, ancak O’nun dilediğinden başkasını bilemezler. O’nun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplar. O’nu korumak (ve gözetmek) O’na zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara Suresi, 255)

Sevgili Peygamberimizden Bir Dua

“Allah’ım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.”

Arefe Günü Edilecek Dualar

“Allah’ım! Bu mübarek günde, bana, aileme ve tüm müminlere hayırlı ameller yapmayı nasip eyle, günahlarımızı affet, rızkımızı genişlet ve kalplerimize huzur ver.”

“Allah’ım! Affını umarak ve azabından korkarak sana yöneliyorum. Beni bağışla, zira günahları affetmekte senden başka kimse yoktur.”

“Ey Rabbim! Bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize kendi katından rahmet bahşet. Şüphesiz Sen, çok bağışlayansın.”

“Allah’ım! Senin rızanı kazanmak istiyor, gazabından kaçınıyorum. Senden affını diliyorum. Sana her türlü şükür ve hamdi getiriyorum.”

“Ya Rabbi! Geçmiş ve gelecek, içimde ve dışımda olan tüm günahlarımı affet. Özellikle bu mübarek Arefe gününde dualarımı kabul eyle.”

“Allah’ım! Ölümden önce tövbemi, ölümde sıhhatimi, sonrasında da affını diliyorum. Bizleri doğru yoldan ayırma.”

“Rabbim! Senin her türlü nimetine muhtacım. Bana yardım et, beni koru ve rızana ulaşmam için bana rehberlik et.”

“Ya Rabbi! Arefe gününde bana, aileme, sevdiklerime ve tüm müslümanlara merhamet eyle. Bu mübarek günde, günahlarımızı affet ve dualarımıza icabet et.”

“Allah’ım! Senden, hayırlı ömür, kalbimde imanın sabit olmasını, dünyada huzur ve ahirette yüksek dereceler diliyorum.”

“Rabbim! Seninle aramızda olanı bilen sensin. Özellikle Arefe gününde beni bağışla, affet ve rahmetinle kuşat.”

“Allah’ım! Bu mübarek günün hürmetine, üzerimdeki tüm zorlukları kaldır. Bana kolaylık, sağlık ve bereket nasip eyle.”

AREFE GÜNÜ VE GECESI DUA

Resûl-i Ekrem Efendimiz arefe gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur. Duâ şudur:

* “Sübhânellezi fi’s-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi’n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi’l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi’l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa’s-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa’l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi.”İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in, “

Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır,” buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:* “

Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü’l-hamdü ve hüve alâ küli şey’in kadir.”Buhâri’de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

* “Allahümme’c’al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme’şrah li sadri ve yessir li emri…” “Allah’ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah’ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.”

Arefe günü bu duaları ve zikirleri çokça okumalıyız.

1. Bismillahirrahmanirrahim.Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

2. La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr.

Ayrıca Terviye, arefe gününden bir önceki güne denir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle, buyurmuştur:

“Terviye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer.”

AREFE GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

Dua şudur:

İmam-ı Tirmizi, Resul-i Ekrem Efendimiz’in, “Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır,” buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:

* “La ilahe illallahü hüve lehü’l-hamdü ve hüve ala küli şey’in kadir.”

Buh,ri’de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

* “Allahümme’c’al fi kalbi nûran ve fi basari nuran. Allahümme’şrah li sadri ve yessir li emri…” “Allah’ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah’ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.”

Yorum yapın