Altmark Barış Antlaşması

Altmark Barış Antlaşması

25 Eylül 1629 tarihinde imzalanan Altmark Barış Antlaşması, Polonya ile İsveç arasındaki savaşı sonlandırmıştır. Bu antlaşma, iki ülke arasında devam eden çatışmalara bir son vermek amacıyla tasarlanmıştır.

Altmark Barış Antlaşması

Altmark Ateşkes Antlaşması, Polonya ile İsveç arasında 25 Eylül 1629 tarihinde imzalanmış olan altı yıllık bir barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma, 1600-1660 yılları arasında süren Polonya-İsveç Veraset Savaşı’nın 1625-1629 yılları arasındaki evresini sonlandırmıştır. Antlaşma, büyük oranda günümüzdeki Letonya ve Güney Estonya bölgelerini içine alan Livonya’nın büyük bir kısmı ile birlikte, Memel (günümüzde Klaipeda), Pillau (günümüzde Baltiysk) ve Elbing (günümüzde Elblag) gibi çeşitli Prusya kıyı kentlerinin İsveç’e devredilmesini öngörmüştür. Bu yerlerin İsveç’e verilmesi, İsveç’in Baltık Denizi’nin güney kıyılarında üstün bir konuma gelmesine yol açmıştır.

Ayrıca, İsveç, Danzig (günümüzde Gdansk, Polonya) ile birlikte Letonya’nın güneybatısındaki Kurland bölgelerinde bulunan kasabalardan gümrük vergisi toplama hakkına da sahip oldu. Antlaşma sonrası Polonya’nın elinde kalan tek bölge, Livonya’nın güneydoğu kısmını oluşturan Latgale idi. Kurland’ın büyük bir kısmı ise bölgenin düküne iade edildi. Ek olarak, Polonya Kralı Zygmunt Waza, İsveç tahtı üzerindeki tüm hak iddialarından resmi olarak feragat etti. 

Hem Polonya hem de İsveç, Altmark Ateşkes Antlaşması’nı kalıcı bir barışın zemini olarak kullanmayı hedefliyordu. Ancak, taraflar yeni müzakereler için bir araya gelmeyi sürekli olarak ertelediler. Antlaşmanın süresi dolunca, 26 yıl süreyle yürürlükte kalacak olan Stuhmsdorf Ateşkes Antlaşması (1635) imzalandı. Bu ikinci antlaşma gereğince, Livonya yine İsveç’in kontrolünde kaldı. Karşılık olarak İsveç, işgal ettiği Prusya limanlarını Polonya’ya iade etmeyi ve bu limanlardan, ki bu limanlar Otuz Yıl Savaşları (1618-1648) sırasında Polonya’nın mali açıdan güçlenmesine katkı sağlamıştı, gümrük vergisi toplama hakkından feragat etmeyi kabul etti.

Yorum yapın