Altı Yedi Eylül Olayları Nedir

Altı-Yedi Eylül Olayları, 1955’te Eylül ayında meydana gelen ve özellikle Rum vatandaşlara yönelik saldırılara dönüşen olayları tanımlamaktadır.

Altı Yedi Eylül Olayları Nedir?

Tanımı ve Genel Bilgiler

6-7 Eylül Olayları, 1955 yılında İstanbul’da ve kısmen İzmir’de meydana gelen, Türkiye’deki Rum azınlık başta olmak üzere, gayrimüslim azınlıklara yönelik gerçekleştirilen toplumsal ve şiddet içeren olaylardır. Bu olaylar, iki gün süren yoğun yağmalama, kundaklama ve fiziksel saldırılarla anılmaktadır. Özellikle İstanbul’da yoğunlaşan olaylar sırasında, Rumlara ait iş yerleri, evler, kiliseler ve okullar büyük zarar görmüştür.

Olayların Tarihi ve Kapsamı

Olaylar, 6 Eylül 1955 günü İstanbul’da başladı ve ertesi gün de devam etti. Yaklaşık 48 saat süren bu olaylar sırasında, binlerce mağaza, ev ve ibadethane tahrip edilmiştir. Rumların yanı sıra Ermeniler, Yahudiler ve diğer azınlık grupları da saldırılardan etkilenmiştir. Bu olaylar, Türkiye’nin tarihindeki en kara sayfalardan biri olarak kabul edilir ve toplumsal hafızada derin izler bırakmıştır.

Altı Yedi Eylül Olaylarının Tarihçesi

Olaylara Giden Süreç

Olaylara giden süreç, Kıbrıs sorunu ile yakından ilişkilidir. 1950’li yılların ortalarında, Kıbrıs’ta İngiliz kolonisi altında yaşayan Rumlar, Yunanistan ile birleşme (Enosis) taleplerini arttırmış ve bu durum Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime neden olmuştur. Türk hükümeti, Kıbrıs’taki Türk azınlığın haklarını koruma gerekçesiyle, bu duruma sert tepki göstermiştir.

Olayların Çıkış Noktası ve Tetikleyici Sebepler

Olayların doğrudan tetikleyicisi, 6 Eylül 1955’te Atatürk’ün Selanik’teki evine bomba atıldığına dair çıkan asılsız bir haber oldu. Bu haber, İstanbul Ekspres gazetesi tarafından yayımlandı ve hızla yayılarak büyük bir infiale yol açtı. Bu provokatif haberin ardından, İstanbul ve İzmir’de organize gruplar sokağa dökülerek Rumlara ve diğer gayrimüslim azınlıklara ait mülkleri yağmalamaya ve tahrip etmeye başladı.

Altı Yedi Eylül Olaylarının Nedenleri

 • Politik ve Sosyal Arka Plan: 1950’lerde Türkiye, çok partili siyasi hayata geçiş yapmıştı ve bu dönemde siyasi çalkantılar yaşanmaktaydı. Hükümetin politikaları, ekonomik zorluklar ve sosyal değişimler, toplumsal gerilimlerin artmasına neden olmuştu.
 • Etnik ve Dini Gerilimler: Türkiye’nin çeşitli etnik ve dini grupları arasında tarihsel olarak süregelen gerginlikler, bu dönemde de etkisini gösteriyordu. Özellikle Rum azınlık, ekonomik ve sosyal olarak dışlanma ve ayrımcılığa maruz kalmıştı.
 • Dönemin İç ve Dış Politik Durumu: Soğuk Savaş’ın etkileri ve Yunanistan ile olan Kıbrıs meselesi gibi dış politika sorunları da Türkiye’deki iç gerilimleri tetikleyen faktörler arasındaydı. Bu dönemde, Türkiye’nin NATO ve Batı bloku ile olan ilişkileri de iç politikaya yansıyan önemli bir boyuttu.

Olayların Gelişimi ve Yaşananlar

 • 6-7 Eylül 1955’te Yaşanan Olaylar: İddialara göre, Yunanistan’ın Selanik kentinde Atatürk’ün doğduğu evin bombalanması haberinin yayılması üzerine, 6 Eylül 1955’te İstanbul’da başlayan gösteriler, şiddet eylemlerine dönüşmüştür. Bu olaylar sırasında, özellikle Rum toplumuna ait iş yerleri, evler ve kiliseler hedef alınmıştır.
 • İstanbul ve Diğer Şehirlerdeki Gelişmeler: Olaylar, başlangıçta İstanbul’da yoğunlaşsa da, bazı diğer şehirlerde de benzer şiddet eylemleri görülmüştür. İstanbul’da, özellikle Beyoğlu, Şişli gibi bölgelerde büyük hasarlar meydana gelmiştir.
 • Tanıkların Anlatımları ve Belgeler: Tanıkların anlatımları, olayların şiddetini ve etkilerini belgeleyen önemli kaynaklardır. Döneme ait fotoğraflar, gazete haberleri ve resmi belgeler, olayların boyutunu ve etkilerini anlamamıza yardımcı olur.

Olayların Sonuçları ve Etkileri

 • Kısa Vadeli Sonuçlar: Olayların hemen ardından, şiddetin etkilediği bölgelerdeki iş yerleri ve evler büyük zarar gördü. Birçok Rum vatandaşı can güvenlikleri nedeniyle ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Türkiye hükümeti uluslararası toplumdan gelen baskılar sonucu olayları soruşturma sürecini başlattı, ancak bu süreç pek çok kişi tarafından yetersiz bulundu.
 • Uzun Vadeli Sosyal ve Politik Etkiler: Olaylar, Türkiye’nin uluslararası imajını olumsuz etkiledi ve ülke içindeki etnik ve dini azınlıklar ile çoğunluk Türk toplumu arasındaki ilişkilerde derin yaralar açtı. Bu süreç, Türkiye’deki azınlık haklarına yönelik daha geniş çapta tartışmaları ve politika değişikliklerini tetikledi.
 • Ekonomik ve Demografik Değişiklikler: Olaylar sonrasında, özellikle Rum nüfusunun azalmasıyla İstanbul’un sosyal ve ekonomik yapısında önemli değişiklikler oldu. Emlak piyasası, iş dünyası ve kentsel demografik yapıda gözle görülür değişimler yaşandı.

Altı Yedi Eylül Olaylarının Mağdurları

 • Rum ve Ermeni Toplulukları: Bu topluluklar, olaylardan en fazla zarar gören gruplardı. İş yerleri yağmalandı, evler tahrip edildi ve birçok insan fiziksel şiddete maruz kaldı. Bu olaylar, bu toplulukların Türkiye’deki varlıklarını sürdürme kapasitesini ciddi şekilde etkiledi.
 • Diğer Azınlık Gruplar: Ermeni ve Yahudi toplulukları da dahil olmak üzere diğer azınlıklar da olaylardan dolaylı olarak etkilendi. Bu topluluklar arasında da korku ve güvensizlik duyguları arttı.
 • Mağdurların Anıları ve Hikayeleri: Olaylardan kurtulanlar, yaşadıklarını anlatan kişisel hikayeler ve anılar aracılığıyla bu tarihi olayın tanıklığı yapmaktadır. Bu anlatılar, yaşananların bireysel ve toplumsal etkilerini belgelemekte ve gelecek nesillere aktarmaktadır.

Olayların Hukuki ve Politik Boyutları

 • Hükümetin ve Güvenlik Güçlerinin Rolü: Olaylar sırasında hükümetin ve güvenlik güçlerinin yetersiz müdahalesi eleştirilmiştir. Bazı raporlar, polisin ve diğer güvenlik güçlerinin olaylara müdahalede yavaş davrandığını veya göz yumduğunu öne sürer.
 • Yargı Süreci ve Sonuçları: Olaylarla ilgili yargı süreci, genel olarak yetersiz ve etkisiz olarak değerlendirilmiştir. Az sayıda dava açılmış ve çok sınırlı sayıda kişi cezalandırılmıştır. Bu, toplumda adaletin sağlanmadığına dair geniş çaplı bir algıya neden olmuştur.
 • Devletin Sorumluluğu ve Resmi Yaklaşım: Devlet, olaylardan sonra sorumluluk almada yavaş kalmış ve konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma veya tazminat süreci başlatmamıştır. Bu durum, devletin azınlıklara karşı olan tutumunun sorgulanmasına neden olmuştur.

Olayların Uluslararası Yansımaları

 • Yabancı Basının Tepkisi: Yabancı basın, olayları geniş bir şekilde ele aldı ve Türkiye’nin azınlıklara yönelik tutumunu sorgulayan birçok haber yayınladı. Bu haberler, Türkiye’nin uluslararası imajını olumsuz etkiledi.
 • Uluslararası Toplumun Tutumu: Uluslararası toplum, olaylara tepki gösterdi ve Türkiye’den azınlık haklarını korumasını ve adaleti sağlamasını talep etti. Bazı uluslararası organizasyonlar ve ülkeler, bu konuda Türkiye’ye baskı uyguladı.
 • Türkiye-Yunanistan İlişkileri Üzerindeki Etkiler: Olaylar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri daha da gerdi. İki ülke arasında zaten mevcut olan gerilimler, bu olaylar nedeniyle daha da arttı.

Altı Yedi Eylül Olaylarının Toplumsal ve Kültürel Mirası

 • Olayların Toplumsal Hafızadaki Yeri: Bu olaylar, Türkiye’nin toplumsal hafızasında derin bir yara olarak kalmıştır. Olayların yıldönümlerinde anmalar düzenlenir ve toplumsal diyaloglar bu konular etrafında şekillenir.
 • Edebiyat, Sanat ve Medyada Yansımaları: Birçok yazar, sanatçı ve medya kuruluşu, olayları konu alan eserler üretmiştir. Bu eserler, olayların toplumsal etkilerini işler ve geniş kitlelere ulaşarak olayların unutulmamasını sağlar.
 • Akademik Araştırmalar ve Tartışmalar: Akademisyenler, bu olayları siyasi, sosyal ve kültürel açılardan inceler. Yayımlanan makaleler ve kitaplar, olayların derinlemesine anlaşılmasına katkıda bulunur ve bu tür toplumsal çatışmaların önlenmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olur.

Altı Yedi Eylül Olaylarının Anılması ve Hatırlanması

 • Anma Törenleri ve Etkinlikler: Her yıl, Altı Yedi Eylül Olaylarının yıldönümlerinde, Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli anma törenleri düzenlenir. Bu törenler, olayların mağdurlarını anmak ve toplumsal hafızada olayların yerini korumak amacı taşır.
 • Müze ve Anıtlar: İstanbul ve diğer şehirlerde, olaylara adanmış müzeler ve anıtlar bulunmaktadır. Bu mekanlar, olayların belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılması için önemli rol oynar.
 • Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları: Okullarda ve üniversitelerde düzenlenen eğitim programları ve atölye çalışmaları ile genç nesiller, bu tarihi olaylar hakkında bilgilendirilir ve azınlık haklarına yönelik farkındalık artırılır.

Altı Yedi Eylül Olayları ile İlgili Kaynaklar ve Belgeler

 • Arşiv Belgeleri ve Raporlar: Türkiye’deki arşivlerde, olaylarla ilgili çok sayıda belge ve resmi rapor bulunmaktadır. Bu belgeler, olayların detaylı bir şekilde incelenmesini sağlar.
 • Tanıkların Anıları ve Sözlü Tarih Çalışmaları: Tanıkların bireysel hikayeleri, sözlü tarih projeleri aracılığıyla kaydedilmiş ve yayımlanmıştır. Bu anlatılar, olayların insan üzerindeki etkilerini derinlemesine anlamamıza yardımcı olur.
 • Akademik Çalışmalar ve Kitaplar: Türkiye’deki ve uluslararası akademisyenler tarafından yazılan çok sayıda kitap ve makale, olayları farklı perspektiflerden ele alır ve derinlemesine analiz eder.

Günümüzde Altı Yedi Eylül Olayları

 • Güncel Tartışmalar ve Yorumlar: Olaylar, Türkiye’de ve uluslararası alanda halen tartışma konusudur. Bu tartışmalar, genellikle azınlık hakları, tarihle yüzleşme ve adalet arayışı çerçevesinde gerçekleşir.
 • Olayların Bugünkü Sosyal ve Politik Yansımaları: Olaylar, bugün Türkiye’deki sosyal ve politik meselelere dair tartışmalarda sıkça referans alınır. Bu, azınlık politikaları, toplumsal barış ve çoğulculuk gibi konuları içerir.
 • Türkiye’nin Azınlık Politikalarında Değişim: Altı Yedi Eylül Olayları, Türkiye’nin azınlık politikalarını şekillendirmede önemli bir etken olmuştur. Zamanla, devlet bu politikalarda bazı reformlar yapmış ve azınlık haklarına yönelik adımlar atmıştır, ancak bu süreçler halen eleştiri ve destek arasında değişkenlik göstermektedir.

Yorum yapın