4. Sınıf Matematik Kümeler ve Doğal Sayılar Test Soruları

Matematik, hayatın her alanında karşımıza çıkan ve düşündürücü bir yönü olan bir daldır. 4. sınıf matematik soruları ise, bu karmaşık dünyayı daha iyi anlamak için ilk adımlardan biridir. Bu seviyede, öğrenciler temel aritmetik kavramları, küme teorisi ve sayıların yazılışı gibi konulara ilk defa daha detaylı bir şekilde giriş yaparlar. Ayrıca, problem çözme ve mantıklı düşünme yetenekleri de bu yaşlarda hızla gelişmektedir. Bu sorular, öğrencilerin hem analitik düşünme yeteneklerini hem de matematiksel becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Soruların çözümü, öğrencilere sayılar ve şekiller arasındaki ilişkiler hakkında fikir verirken, aynı zamanda onlara günlük yaşamda karşılaşabilecekleri problemlere karşı da bir hazırlık yapmaktadır. Her bir soru, çocukların bu temel kavramları anlamasına ve uygulamasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

4. Sınıf Matematik Kümeler ve Doğal Sayılar Test Soruları

1- A={0,1,2,3} B={a,b,2,3} ise A U B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a- AUB={0,1,2,3,a,b,2,3}    b- AUB={0,1,2,3,a}
c- AUB={0,1,2,3,a,b}           d- AUB={a,b,2,3,1}

2- “İki yüz bin iki yüz iki” doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

a- 200 222 b- 200 202 c- 200 220 d- 202 202

3- 23 ile 54 arasında kaç tane doğal sayı vardır?

a- 27 b- 28 c- 29 d- 30

4- 325 doğal sayısının yüzler basamağı 1 artar, birler basamağı 2 azalırsa sayı kaç artmış olur?

a- 98 b- 97 c- 21 d- 12

5- Aşağıdakilerden hangisi A={1,2,3} kümesine denk bir kümedir?

a- K={a,b} b- L={1,2} c- M={2,3} d- N={a,b,c}

6- Kare şeklindeki masa örtüsünün bir kenarı 125 cm’dir. Bu masa örtüsünün çevresi kaç cm’dir?

a- 375 cm b- 500 cm c- 450 cm d- 250 cm

7- 4008:4=? İşleminde bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

a- 102 b- 1002 c- 12 d- 101

8- 35+4=a+35 işleminde a yerine hangi sayı yazılmalıdır?

a- 39 b- 31 c- 4 d- 5

9- Üç basamaklı en büyük doğal sayının 1/9 ‘unun 5 katı kaçtır?

a- 555 b- 111 c- 999 d- 655

10- Birler bölüğü 542, binler bölüğü 167 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

a- 542 167 b- 452 167 c- 167 542 d- 267 542

11- Çevresi 320 m olan karenin üç kenarı kaç m’dir?

a- 80 m b- 160 m c- 280 m d- 240 m

12- Uzun kenarı 175 cm, kısa kenarı 115 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?

a- 290 cm b- 580 cm c- 480 cm d- 350 cm

13- Kenarları 197 cm, 185 cm ve 216 cm olan üçgenin çevresi kaç cm’dir?

a- 498 cm b- 398 cm c- 589 cm d- 598 cm

14- 32’den 81’e kadar kaç tane doğal sayı vardır?

a- 49 b- 50 c- 51 d- 48

15- 580 dm kaç m eder?

a- 58 m b- 580 m c- 5800m d- 508 m

16- 5 hm kaç m eder?

a- 5 m b- 50 m c- 500 m d- 5000 m

17- 285 496 + … … = 453 080 işleminde diğer toplanan aşağıdakilerden hangisidir?

a- 165 584 b- 167 584 c- 169 584 d- 166 584

18- 5 ile çarpılıp 5 eklenince 85 eden sayı aşağıdakilerden hangisidir?

a- 20 b- 21 c- 16 d- 22

19- 375’in 2/5 ‘inin 50 fazlasının yarısı kaç eder?

a- 100 b- 200 c- 150 d- 75

20- Çarpımları 500 olan iki doğal sayıdan biri 20 ise diğeri kaçtır?

a- 50 b- 23 c- 25 d- 21

21- 4/5 ‘ünün 25 fazlasının 4 katı 340 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

a- 7 5 b- 90 c- 60 d- 30

22- “Dört yüz altı bin altmış altı” doğal sayısının basamak ve sayı değerlerinin toplamı kaç eder?

a- 406 500 b- 460 166 c- 46 200 d- 406 066

23- Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir?

a- 4/7 b- 7/5 c- 2/27 d- 3/13

CEVAP ANAHTARI 1- C 2-B 3-D 4-A 5-D 6-B 7-B 8-C 9-A 10-C 11-D 12-B 13-D 14-B 15-A 16-C 17-B 18-C 19-A 20-C 21-A 22-D 23-B

 

Yorum yapın