10. Yıl Marşı Sözleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun onuncu yılında, ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini kutlamak amacıyla yazılan 10. Yıl Marşı, milli bilincimizin ve birlikte hareket etme irademizin sembollerinden biridir. Atatürk’ün önderliğinde, zorluklara göğüs gererek kazandığımız zaferin ardından, yeni bir devletin temellerini atmaya başladığımız bu dönemde, marşın sözleri ulusal bir coşku ve heyecanın yansımasıdır.

Bu marş, sadece bir zaferin anısını canlı tutmakla kalmaz, aynı zamanda genç nesillere de ulusal değerlerimizi, ideallerimizi ve hedeflerimizi aktarma görevini üstlenir. Her bir dizesi, milletimizin kararlılığını, azmini ve bağımsızlık aşkını dile getirir. Türk milletinin birlikte hareket etme gücünü, ortak bir amaç etrafında kenetlenme yeteneğini ve zorluklar karşısında nasıl dimdik ayakta durduğunu gösteren bu marş, Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki ruhu ve inancı yansıtır.

Yıllar geçse de 10. Yıl Marşı‘nın gücünden ve anlamından bir şey kaybetmediği aşikârdır. Bugün bile, bu marşı okuduğumuzda veya dinlediğimizde hissettiğimiz gurur ve coşku, bizi o günlerin heyecanına geri götürür. Marş, millet olarak neler başarabileceğimizin ve birlikte ne kadar güçlü olduğumuzun canlı bir hatırlatıcısıdır. Her dizesiyle, bir ulusun tarih yazma azmini ve bağımsızlık sevdasını bugüne taşıyan bu marş, gelecek nesillere de ışık tutmaya devam edecektir.

10. YIL MARŞI

Çıktık açık alınla on yılda her şavaştan;
On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan.
Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan;
Demir ağlarla ördük Ana yurdu dört baştan.

Türk’üz Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi,
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.

Bir hızla kötülüğü geriliği boğarız,
Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.
Türk’üz bütün başlardan üstün olan başlarız;
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.

Türk’üz Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi,
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.

Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını,
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını.
Bütünledik her yönden istiklâl kavgasını.
Bütün dünya öğrendi, Türklüğü saymasını.

Türk’üz Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi,
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.

Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;
İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kütleyiz;
Uyduk görüşte bilgiye, gidişte ülkeye biz;
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.

Türk’üz Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi,
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.

Yorum yapın