Zaman İle İlgili Atasözleri

Zaman ile ilgili atasözleri genellikle derin anlamlar taşır ve bu atasözleri, genellikle yaşanmış deneyimler ve gözlemler sonucu ortaya çıkmıştır. “Vakit nakittir” atasözü, zamanın değerli bir kaynak olduğunu ve iyi kullanılması gerektiğini vurgular. Aynı şekilde, “Zaman zamanın kitabını okur” atasözü, zamanın her şeyi çözebileceği ve her şeye bir açıklama getirebileceği anlamına gelir. Bu tür atasözleri, genellikle karmaşık yaşam deneyimlerini özetleyen ve gelecek nesillere yol gösteren kısa ve öz ifadelerdir.

Zaman, her kültür ve toplum için farklı anlamlar taşısa da, genellikle değeri çok iyi anlaşılan bir kavramdır. Türk atasözleri, bu evrensel temanın birçok yönünü ele alır; “Zaman sana uymazsa sen zamana uy” veya “Zaman zamanın kitabını okur” gibi. Bu atasözleri, zamanın her daim değişen ve etkisini gösteren bir kavram olduğunu, bu yüzden ona uyum sağlamamız gerektiğini vurgular. Yabancı atasözlerinde de zaman konusu genellikle önemli bir yer tutar; örneğin, İngiliz atasözü “Time is money” (Zaman paradır) ile zamanın değerinin çok iyi anlaşıldığı ifade edilir.

Sonuç olarak, zaman hakkında söylenmiş atasözleri, farklı kültürler ve toplumlar arasında bile evrensel bir geçerliliğe sahiptir. Hem Türk atasözleri hem de yabancı atasözleri, zamanın değerini, karmaşıklığını ve önemini birçok farklı açıdan ele alır. Bu atasözleri, zamanın sadece bir ölçüm birimi değil, aynı zamanda hayatın kendisi olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

Zaman İle İlgili Atasözleri

Vakit nakittir

Demir tavında dövülür.

Sakla samanı, gelir zamanı

Yazın gölge hoş kışın çuval boş

Bugünün işini yarına bırakma.

Zaman, sessiz bir testeredir. Emmanuel Kant

Zamanın, kime dost, kime düşman olacağı bilinmez. Shakespeare

Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez

Zamanın kaybolduğunu bilenler, en çok üzüntü duyanlardır. Dante

Terazi tartıyla, her şey vaktiyle ölçülür.

Zaman, birçok örtüleri kaldırabilir. J.Jack Rousseau

Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir

Zamanın azaltamadığı, yumuşatamadığı üzüntü yoktur. Cicero

Şimdilik ölümüne kadar hayattasın

Zaman, kolay elde edilen ve ucuz olan şeyleri siler. Roy Chansior

Vakitsiz öten horozu başını keserler.

Zaman İle İlgili Sözler / Zaman Sözleri

Zamanlarını en kötü şekilde kullananlar, en çok, zamanın kısalığından şikayet ederler. La Bruyere

Zaman sana uymazsa sen zamana uy…

Zaman büyük bir öğretmendir, yalnız ne yazık ki daima öğrencilerini öldürür. Curt Goertz

Her saat yaralar, sonuncusu öldürür. (Bask atasözü)

Zaman aklı, olgunluğu ve hizmeti artırmak için bize verilmiş en değerli sermayedir. Thomas Mann

Boşa harcadığın bir dakika, ömründen çaldığın bin dakika

Yaptığınız işin en iyisini, bir de zamanında yapın, o vakit dağ başında bile olsanız insanlar sizi bulur. Thomas Brown

Keten Prenses ruzumlu ziyaretçimize aşağıdaki atasözlerini gönderdiği için canı gönülden teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz

Mutluluk başarıya, başarı ise zamanı değerlendirmeye bağlıdır. Seneca

Ahmaklar zamanı nasıl öldüreceğini, akıllılar ise nasıl kazanacağını düşünür. Alain

İnsanlar, babalarından ziyade zamanlarına benzerler. Hadis-i Şerif

Ey insan, zaman sensin, sen iyi olursan zaman da iyidir, eğer sen kötü isen zaman da kötüdür. Hz. Muaviye r.a.

İki kere yıkanamazsın aynı ırmakta; üzerinde akan sulan, şimdi yeni sulardır. Heraklet

Hayatınızı seviyorsanız zamanınızı boşa harcamayınız, çünkü zaman hayatın kendisidir. Benjamin Franklin

Yorum yapın