Protaktinyum Nedir? Protaktinyum Elementinin Özellikleri Nelerdir?

Protaktinyum (Pa), periyodik tabloda 91 atom numarasına sahip bir kimyasal elementtir. 1913 yılında Kazimierz Fajans ve Oswald Helmuth Göhring tarafından keşfedilmiştir. Elementin ismi, Yunanca “proto-” (ilk) ve “aktinyum” kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir ve aktinitler ailesindeki ilk element olduğunu belirtir.

Protaktinyum Elementinin Özellikleri

1. Fiziksel Özellikleri:

 • Protaktinyum, yoğun, gümüş-beyaz, parlak ve radyoaktif bir metaldir.
 • Erime noktası: 1,577 °C
 • Kaynama noktası: 4,000 °C
 • Yoğunluğu: 15,37 g/cm³

2. Kimyasal Özellikleri:

 • Protaktinyum, oksijen, buhar ve asidik çözeltilerle reaksiyona girerek çeşitli protaktinyum bileşikleri oluşturabilir.
 • Elementin en yaygın oksidasyon durumu +5’tir.
 • Hava ile hızla oksitlenir ve kırılgan bir oksit tabakası oluşturur.

3. İzotopları:

 • Protaktinyum’un doğal olarak oluşan izotopları yoktur, ancak 15 radyoaktif izotop bilinmektedir. En kararlı izotopu, 32,760 yıl yarı ömrü olan protaktinyum-231’dir.

Uygulamaları:

 • Protaktinyum’un belirgin endüstriyel kullanım alanı yoktur.
 • Bilimsel araştırmalarda, özellikle nükleer fizik ve radyokimya alanında kullanılır.
 • Protaktinyum-231, uranyum madenlerinde uranyumun bozunmasıyla meydana gelir.
 • Bazı teorik nükleer reaktör tasarımları, protaktinyum izotoplarından enerji üretmeyi önermiştir.

Güvenlik:

 • Radyoaktif bir element olduğundan, protaktinyum ile çalışırken dikkatli olunmalıdır. Radyoaktivite, hücrelere zarar verebilir ve kansere yol açabilir.

Bulunabilirliği:

 • Protaktinyum, Dünya kabuğunda son derece nadirdir. Başlıca kaynağı, uranyum minerallerinde bulunan ve zamanla bozunarak protaktinyum oluşturan uranyum-235 izotopudur.

Sonuç:

Protaktinyum, periyodik tablodaki aktinit grubunda yer alan ve radyoaktif özelliklere sahip nadir bir metaldir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri, nükleer fizikte ve radyokimyada araştırma amaçlı kullanılmaktadır. Ancak, radyoaktif olması sebebiyle, bu elementle çalışırken önlem alınmalıdır.

Yorum yapın