Prometyum Nedir? Prometyum Elementinin Özellikleri Nelerdir?

Prometyum, periyodik cetvelde “Pm” simgesiyle gösterilen ve atom numarası 61 olan bir kimyasal elementtir. 1945 yılında, Jacob A. Marinsky, Lawrence E. Glendenin ve Charles D. Coryell tarafından keşfedilen bu element, lantanitler grubuna aittir ve doğada nadiren bulunan radyoaktif bir metaldir.

Prometyum Elementinin Özellikleri:

 1. Fiziksel Özellikleri:
  • Prometyum gümüş-beyaz renkte ve yumuşak bir metaldır.
  • Erime noktası: 1,043 °C (1,909 °F)
  • Kaynama noktası: 3,000 °C (5,432 °F)
  • Yoğunluğu: 7,26 g/cm³.
 2. Kimyasal Özellikleri:
  • Hava ve suya karşı nispeten dirençlidir.
  • Radyoaktif bir element olan prometyum, zamanla bozunur ve başka elementlere dönüşür.
  • Element, lantanit serisinin diğer üyeleri ile benzer kimyasal özelliklere sahiptir.
 3. İzotopları:
  • Prometyumun birçok radyoaktif izotopu vardır, fakat kararlı izotopu bulunmamaktadır.
  • En uzun yarı ömrüne sahip izotop, 17.7 yıl yarı ömre sahip Pm-145’tir.

Prometyumun Kullanım Alanları:

 • Enerji Kaynağı: Radyoaktif bozunması sırasında salınan enerji nedeniyle, uzay araçlarında enerji kaynağı olarak kullanılır.
 • Işık Kaynağı: Prometyum, bazı özel ışık kaynaklarında, özellikle de luminans sağlamak için kullanılır.

Prometyumun Sağlık Etkileri:

 • Prometyum genellikle insan sağlığı için zararsızdır, ancak radyoaktif özellikleri nedeniyle maruz kalındığında risk oluşturabilir.

Prometyumun Bulunabilirliği:

 • Bu element, doğada hemen hemen hiç bulunmaz ve genellikle uranyum ve toryumun radyoaktif bozunmasından elde edilir.

Sonuç:

Prometyum, enerji ve ışık kaynağı olarak özel uygulamalarda kullanılan bir lantanit metalidir. Radyoaktif özellikleri nedeniyle dikkatli kullanılması gerekmektedir. Prometyumun doğada nadiren bulunmasının yanı sıra, spesifik kullanım alanları için değerli bir elementtir.

Yorum yapın