Kuzey Amerika’nın Erken Dönem Tarihi ve İnsan Evrimi

Kuzey Amerika’ya ilk yerleşen yerlilerin, Sibirya’nın doğusundan Bering Boğazı yoluyla kıtaya ulaştıkları bilinmektedir. Bu göçlerin kesin tarihlemesi mümkün olmasa da, büyük ihtimalle son buzul çağı sırasında, yaklaşık 35-25 bin yıl önce meydana geldiği düşünülmektedir. Göçmen avcı ve balıkçı topluluklar uzun bir süre Paleolitik Çağ’da yaşamış, hatta birçokları ilk Avrupalılarla karşılaştıklarında bu yaşam düzeyine hâlâ sahipti.

Kuzey Amerika’nın İnsan Dağılımı

Kuzey Amerika’da yerleşik insan nüfusunun, en az 15 bin yıl önce artmaya başladığına dair kesin kanıtlar bulunmuştur. Bu kanıtlar, genellikle soyu tükenmiş memeli hayvan kalıntıları ve taş aletler arasında keşfedildi. 1926 yılında New Mexico’daki Folsom bölgesinde, bir soyu tükenmiş bizonun kemikleri yanında sivri uçlu taşlar keşfedildi. Mızrak olarak kullanılan bu taş aletlere, Büyük Ovalar bölgesinde ve çevresinde de rastlanmıştır. Texas’ta Midland bölgesinde bulunan ve bir araya getirilen insan kafatası parçaları, çağdaş biçimde uzun bir kafa yapısını göstermiştir.

Kuzey Amerika Kültür ve Tarım Evrimi

Elde edilen bulgular, avcı kültürlerine dair izlerin yanı sıra, kıtanın batısındaki dağlık bölgelerde farklı bir kültürün de varlığına işaret etmektedir. Bulunan öğütme aletleri, bu bölgelerde geniş av alanlarının bulunmadığını, dolayısıyla tarım faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini gösteren önemli kanıtlardır. Bu bulgular, erken dönemde Kuzey Amerika’da tarımın yapıldığına dair ipuçları sunmaktadır.

Buzulların Çekilmesi ve İklim Değişiklikleri

Buzulların 10 bin yıl önce çekilmeye başlaması, Büyük Ovalar ve Büyük Havza bölgelerinde önemli iklim değişikliklerine neden oldu. Pleyistosen Bölümü (yaklaşık 2,5 milyon – 10 bin yıl önce) hayvanları bu değişikliklerden etkilendi; bir kısmı göç etti, bir kısmının ise soyu tükendi. Bu dönemde, Mississippi Vadisi ve çevresinde yeni kültürlerin temelleri atıldı. İÖ 2000 ve İÖ 1000 yıllarına tarihlenen mısır ve fasulye türleri, bu dönemin mağaralarında bulundu.

Yeni Tarım Toplulukları: Mogollon ve Hohokam

İsa’dan sonraki dönemlerde Güney Arizona ve Meksika’da yerleşik tarım toplulukları ortaya çıktı. Mogollon ve Hohokam, bu dönemin önemli tarım topluluklarından iki tanesidir. Bu kültürler, birkaç yüzyıl sonra Colorado Platosu’nda sepetçilikle uğraşan Pueblo ve Anasazi kültürlerinin doğuşuna öncülük etti. 13. ve 14. yüzyıllarda bölgeye gelen Navaho ve Apaçi kabileleri dışında, bugünkü yerli halklar bu erken dönem kültürlerinin devamı niteliğindedir.

Kuzey Kıta: Avcılık, Balıkçılık ve Tarım

Kuzey Amerika’da avcılık ve balıkçılık, geçim kaynağı olarak önemini korumaktadır. Eskimolar, Bering Boğazı’nda deniz memelilerini avlamak için özel yöntemler geliştirmiş ve İS 1000 yılında doğuya, Grönland’a doğru yayılmışlardır. Ayrıca, iç bölgelerde yaşayan Yerliler, Büyük Okyanus kıyılarına ulaşarak som balığı avcılığında uzmanlaşmış ve tarım yapmaya devam etmişlerdir.

Yorum yapın