İngilizce Whatsapp Durum Sözleri

Sayfamızda ingilizce whatsapp durum sözleri, ingilizce whatsapp için durum yazıları, yeni whatsapp durum sözleri ingilizce, kısa ingilizce whatsapp durum sözleri ve anlamları, çok güzel whatsapp durum sözleri, güzel ingilizce durum sözleri anlamlı, ingilizce güzel whatsapp durum sözleri ekşi, whatsapp durum yazıları cool, ingilizce whatsapp durum sözleri yaratıcı, harika whatsapp durum sözleri yer alıyor.

İngilizce Whatsapp Durum Sözleri

Love doesn’t show up on an X-ray….but it’s there. (Aşk X-ray’de görünmez fakat oradadır.)

You can’t burn me (Beni yakamazsın.)

It always seems impossible until it’s done. (Yapılana kadar her şey imkânsız görünür.)

Food, Water, Sleep, Love (Yemek, Su, Uyku, Aşk)

Life is short, So use whatsapp (Hayat kısa, o halde Whatsapp kullan.)

Find yourself and be that (Kendini bul, kendin ol)

We become what we think about. (Üzerine düşündüğümüz şeyler oluyoruz.)

It’s good to be alive. (Hayatta olmak güzel.)

I didn’t change, I just woke up. (Değişmedim, sadece uyandım.)

Freezing in the voIcano (Volkanda donan.)

If you can’t convince them, confuse them. (Eğer onu ikna edemiyorsan, kafasını karıştır.)

1.3 Billion people = China (1.3 Milyar İnsan = Çin)

Do what is “Right”, not what is “Easy”. (Doğru olanı yap, kolayı değil.)

Silence is better than lies. (Sessizlik yalanlardan daha iyidir.)

Affiliate haber bulunamadı.

Don’t steal, the government hates competition. (Çalma, hükümet rekabetten hoşlanmaz.)

Burning in the ocean. (Okyanusta yanan.)

Weird is a side effect of awesome. (Tuhaflık mükemmelin yan etkisidir.)

When in doubt, mumble. (Şüphedeyken, mırıldan.)

Try what you think you can be able to do (Yapabileceğini düşündüğün şeyi dene.)

I don’t make mistakes, I date them. (Hata yapmıyorum, onları ileri tarihe atıyorum.)

I Was Born Cool, Global Warming Made Me Hot (Buz gibi doğdum, beni küresel alarm ısıttı.)

I’m not Batman, I’m from Batman. (Batman değilim, Batmanlıyım.) [Not: Batmanlı DeğiIim.]

Nothing is possibIe …World itself say I m possible. (Dünya bile ben mümkünüm derken, hiçbir şey imkansız değildir.)

Good girls are bad girls, who never get caught. (İyi kızlar hiçbir zaman yakalanamayan kötü kızlardır.)

Be what you want to be, not what other wants to see. (İstediğin şey ol, başkalarının görmek istediği değil.)

I’m not perfect, I am originaI. (Mükemmel değilim, orijinalim.) whatsapp durumları

If “Plan A” didn’t work. Don’t worry; the alphabet has 28 more Ietters. (Eğer A planı işIemediyse endişeIenme, daha 28 harf var. )

All girls are my sisters except you. (Tüm kızlar benim kardeşimdir, sen hariç.)

I am only responsible for what I say, not for what you understand. (Sadece sana söylediklerimle sorumluyum, senin anladıklarınla değil.)

I’m not arguing, I’m simply explaining why I’m right. (Tartışmıyorum, basitçe haklılığımın nedenini açıklıyorum.)

Before you judge me, Make sure that you’re perfect. (Beni yargılamadan önce mükemmel oIduğundan emin oI.)

Whatsapp Durum Sözleri Sevgiliye

Accept who you are. Unless you’re a serial killer. (Seri katil olmadan, kim olduğunu kabul et.)

If opportunity doesn’t knock, build a door. (İmkanlar kapıyı çalmana olanak tanımıyorsa, kapı inşa et.)

You can do anything, but not everything. (Herhangi bir şeyi yapabilirsin, fakat herşeyi yapamazsın.)

Having one child makes www.guzele.com you a parent, having two makes you a referee (Bir çocuğa sahip olmak seni aile yapar, iki çocuk ise hakem.)

All my Iife I thought air was free, until I bought a bag of chips. (Hayatta hep havanın beleş olduğunu düşünürdüm, ta ki bir tane cips alana kadar.)

Sometimes you just need some space, to fart. (Bazen sadece boşluğa ihtiyaç duyarsın: osurmak için.)

At least mosquitoes are attracted to me. (Beni en azından sivrisinekler etkiliyor.)

I had a horribly busy day converting oxygen into carbon dioxide. (Bugün oksijeni karbondioksite çevirmek için aşırı derecede meşgulüm.)

The onIy thing I gained so far in 2020 is weight. (2020 yıIında kazandığım tek şey kiIom.)

You’re beautifuI untiI your Photoshop 30 day triaI has gone. (Fotoşopun 30 günIük deneme sürümü bitene kadar çok güzeIdin.)

Nobody is perfect, but I’m nobody. (Hiç kimse guzele.com mükemmeI değiIdir, fakat ben hiç kimse değiIim.)

I never make the same mistake twice. Three, four times maybe. But never twice. (Hayatımda hiç aynı hatayı iki kez yapmadım. Üç, biIemedin dört. Fakat 2 hiç.)

They say that aIcohoI kiIIs sIowIy. So what? Who’s in a hurry? (AIkoI yavaşça öIdürür diyorIar. Ee noImuş? Kimin aceIesi var ki?)

Yorum yapın