Guatr Hastalığı Nedir? Nedenleri Nelerdir?

Guatr, tiroid bezinin anormal büyümesiyle karakterize bir hastalıktır. Bu rahatsızlık, tiroid bezinin 30 gramdan fazla büyümesi durumlarında tespit edilebilir. Guatr’ın oluşumunda birçok faktör rol oynasa da, iyot eksikliği en yaygın neden olarak kabul edilir.

Guatr Nedenleri ve Çeşitleri

Guatrın gelişimine yol açan başlıca neden iyot eksikliğidir. Bir insanın günlük iyot ihtiyacı 40-120 mikrogram arasında değişir ve bu miktarın 40-50 mikrogramın altına düşmesi guatr riskini artırır. İyot, çeşitli kaynaklardan alınabilir; ancak içme sularındaki iyot seviyesi genellikle yeterli değildir.

İyot eksikliği dışında, içme sularında bulunan diğer iyonlar (kalsiyum, fluor, brom, sülfür, nitrik vb), su kirliliği, bazı mikroorganizmalar ve guatrojen (guatr riskini artıran maddeler) içeren gıdalar da guatrın oluşumuna katkıda bulunabilir. Ayrıca, genetik faktörler ve ailede guatr öyküsü olması da riski artırabilir.

Belirtiler ve Yaygınlık

Guatrın belirtileri arasında tiroid bezinin görülür büyümesi, nefes almada güçlük ve ses kısıklığı yer alabilir. Hastalık bazı bölgelerde daha yaygın olarak görülür. Örneğin, bir bölgenin toprağı iyot bakımından fakir ise, o bölgedeki bitkisel ürünler de iyot açısından düşük olacaktır. Bu durum, kapalı ekonomik bölgelerde, özellikle kırsal alanlarda, yerel ürün tüketiminin yüksek olması nedeniyle guatrın daha sık görülmesine neden olabilir.

Dünya genelinde, Himalayalar, Alpler ve Brezilya’nın iç bölgeleri sürekli guatr görülen bölgeler arasındadır. Türkiye’de ise sürekli guatr, Isparta’da saptanmıştır. Ayrıca Bolu, Konya, İzmir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Balıkesir ve Ağrı illeri de ülkemizde guatr riskinin yüksek olduğu bölgeler olarak bilinir.

Çeşitli Guatr Tipleri

Guatr, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir ve her biri farklı belirtiler ve tedavi yöntemleri gerektirir. Aşağıda en yaygın guatr çeşitleri ve bu çeşitlerin özellikleri açıklanmıştır:

1. Basit Guatr:

Basit guatr, tiroid bezinin eşit olmayan bir şekilde büyümesiyle karakterize edilir. Bu tip guatr, tiroid bezinin belirgin bir şekilde şişmesi sonucu solunum ve yutma güçlüklerine neden olabilir. Basit guatrın oluşumunu önlemek için iyotlu su ve iyot içerikli besinlerin tüketilmesi önerilir. Şişmiş tiroid bezinin cerrahi olarak çıkarılması da bazı durumlarda gerekli olabilir.

2. Hipotiroidizm:

Hipotiroidizm, vücutta yetersiz iyot alımı, tiroid bezinin eksik olması veya büyüme hormonu üretmemesi sonucu ortaya çıkar. Bebeklerde hipotiroidizm, cüceliğe neden olabilirken, yetişkinlerde ellerin, bacakların ve ayakların anormal şekilde büyümesine yol açabilir. Tedavi, bebeklerde 6 aylıkken başlamalı ve yaşam boyu devam etmelidir. Yetişkin hastalarda ise büyüme hormonu replasman tedavisi uygulanmalıdır.

3. Hipertiroidizm (Graves Hastalığı/Basedow Hastalığı):

Hipertiroidizm, tiroid bezinin aşırı aktif olduğu ve vücuda fazla miktarda tiroid hormonu salgıladığı bir durumdur. Bu hastalık, Graves veya Basedow hastalığı olarak da bilinir.

4. Habis Guatr:

Habis guatr, tüm guatr vakalarının yalnızca küçük bir yüzdesini oluşturan, ancak ciddi ve nadir bir tiptir. Habis guatr, tiroid bezinin kanserli olduğu anlamına gelir ve derhal tedavi gerektirir.

Sonuç:

Farklı guatr türleri, farklı belirtiler ve tedavi yöntemleriyle ilişkilendirilmiştir. Guatrın belirtileriyle ilgili endişeleriniz varsa, bir sağlık profesyoneline başvurmalısınız.

Yorum yapın