Eşitlik İle İlgili Sözler

Sayfamızda, insan hakları ve adil bir toplumun temel taşlarından biri olan eşitlik ile ilgili sözler ve eşitlik üzerine düşündüren ifadelere yer veriyoruz. Her canlının yaşama hakkı olduğu bir dünyada, bu hakka saygı göstermeyenlerin eşitlikten bahsetmesinin bir çelişki olduğunu vurgulamaktayız. Eşitlik, insan haklarının ve sosyal adaletin en önemli unsurlarından biridir ve tüm bireylerin bu hakkı tanınmalıdır.

Eşitlik kavramının sıklıkla tartışıldığı bir diğer konu ise kadın erkek eşitliğidir. Bu konu, farklı görüşler ve yorumlarla büyük bir tartışma alanı oluşturmuştur. Ancak bu konuda aslında tartışmaya gerek olmadığını savunuyoruz. Çünkü temel bir gerçeği unutmamalıyız; her insan eşittir ve eşit yaşam haklarına sahiptir.

Eşitlik, toplumun her bireyine eşit saygı ve hürmet göstermeyi, herkesin haklarını ve özgürlüklerini korumayı gerektirir. Bu sayfada yer verdiğimiz eşitlik ile ilgili anlamlı sözler, bu önemli konunun daha iyi anlaşılması ve farkındalığın artırılması adına paylaşılmıştır. Bu sözler, toplumda eşitliğin önemini vurgulamakta ve her bireyin bu konuda daha bilinçli olmasını teşvik etmektedir.

Eşitlik İle İlgili Anlamlı Sözler

Kadın erkek ile bir kez eşit hale getirildi mi, artık ondan üstün olur. Sokrates

Adaletsizliğin en büyüğü; adil olmayıp adil gibi görünmektir. Platon

İyi olmak kolaydır, zor olan eşit olmaktır. Victor Hugo

Eşitliğin, tabiatın bir kanunu olduğu doğru değildir. Çünkü tabiat, eşitliğin ne olduğunu bilmez. Onun en yüce kanunu, bağımsızlıktır. Kanunlar bile insanı, doğa karşısında eşit kılamaz. Vauvenargues

Allah’tan korkun ve çocuklarınızın arasını (ihsanda hatta sevmede bile) eşit tutun. Hz. Muhammed

Şu gerçeği açıkça kabul ederiz: Bütün insanlar yaratıcıları tarafından eşit yaratılmıştır ve bazı vazgeçilmez haklara sahiptir. Yaşamak, özgürlük ve kendi mutluluğunu arama hakkı böyle haklardandır. Thomas Jefferson

Aşk, herkesi eşit kılar. Cervantes

Cinsiyet eşitliği sadece bir hedef değildir. Cinsiyet eşitliği, yokluğu azaltmanın, sürdürülebilir bir kalkınma yaratmanın ve iyi yönetim oluşturmanın temelidir. Kofi Annan

Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de kaynağı ulusal egemenliktir. Atatürk

Huzuruna gelen herkese hürmet edip, eşit muamele yap. Ta ki zayıf senin adaletinden ümitsizliğe düşmesin. Kuvvetli de, hak etmediği bir nimeti elde etme hayaline kapılmasın. Hz. Ömer

Eşitlik arayan mezara gitmeli. Alman Atasözü

Efendiler, sosyal hayatın kökeni, aile hayatıdır. Aile, açıklamaya gerek yoktur ki, kadın ve erkekten oluşur. Atatürk

Eşitlik! Evet, kavramı anlıyorum ama örnek bulamıyorum. G.H. Supergeon

Eşit haklar edinmiş kadınlar, oltadan kaçıp kurtulmak için karaya vurmuş balıklara benzerler. Balıkçıların en tembeli bile, ölü balık tutmaz. Karl Kraus

İki günü, eşit olan ziyan edendir. Hz. Muhammed

İnsanların en kötüsü, en fazla kabuğuna çekilendir, en iyisi de sevgilerini eşitçe herkesle paylaşandır. Jean J. Rousseau

İnsanlığın başına ne geldiyse eşitlik olmaması yüzünden geldi. Pierre Leroux

Eğer erkekler fiziksel olarak daha güçlü oldukları için kadınlardan üstünse o zaman hükümeti neden Sumo Güreşçileri yönetmiyor? Toshiko Kishida

Eşitlik, her zaman adalet demek değildir. Semih Toygar

Kadınlar bütün baskı ve zulüm zincirlerinden kurtulmadıkça özgürlükten bahsedilemez. Nelson Mandela

İnsanlar doğuştan eşitler: ama bunu sonuna kadar sürdüremezler. Charles de Montesquieu

Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü, böylece ikimiz eşit olabiliriz. Kızılderili Özdeyişi

Ölüm her şeyi eşit yapan doğal sonuçtur. Orhan Pamuk

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetinin umurunda bile değildir. Aristoteles

İnsanlar kuvvetçe, zekâca olmasalar bile, anlaşma ve hak yoluyla eşit olurlar. Jean Jacques Rousseau

Yorum yapın